Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2227
Authors Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó
Titles Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran
Ordinació sobre la coronació i la consagració dels reis d'Aragó
Incipit & Explicits text: Considerant que dignitat reyal pertanyer que aquell qui la reeb … e de portar lo tallador de la sua vianda e de ventall en qual temps vulla que sia
Date / Place promulgat València 1353 (O. Schena)
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Llei o estatut (real)
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 68.1.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 68.1.1
Editat a: Gimeno et al. (2009), Ordinacions de la Casa i Cort de Pere el Cerimoniós 241-74
Tractat en: Riera i Sans (1989), “Catàleg d'obres en català traduïdes en castellà durant els segles XIV i XV”, II Congrés Internacional de la Llengua Catalana, 8. Àrea 7. Història de la Llengua 707
Editat a: Bofarull i Mascaró et al. (1847-1977), Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón 5:267-303
Subject Corona d'Aragó (regne)
DRET
PROTOCOL
Number of Witnesses 26
ID no. of Witness 1 cnum 3699
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Fundació Bartolomé March Servera, 91-V3-6 (BITECA manid 1347)
Copied Barcelona [?]: 1341 - 1360 (Catàleg)
Barcelona: 1351 - 1375 (Kraus)
Barcelona (Schena): 1351 - 1400 (Schena)
Location in witness ff. xcviijra-cxra
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
Incipit & Explicits tit.: [ xcviijra] Ordinatio feta per lo molt alt e molt excellent princep e senyor lo senyor en pere terz rey darago. dela manera con [sic] los reys darago se faran consegrar e ells mateys se coronaran
intitulatio: N10Os en .P. per la gracia de deu rey darago de valencia … e comte de Barchinona de rosello e de Cerdanya
dispositio: Considerants de dignitat reyal pertany que aquell qui … [ xcixvb] … prenen en roma la principal corona la qual ciutát/ es cap de lur imperi. Data en valencia a .xx. dies de Janer en lany dela natiuitat de nostre senyor .Mil. Tre[sc]ents. Cinquanta. Tres
text: Em per [sic] amor da‡%o ordonam que en la setmana ans dela festa quel rey se deura coronar … [ cxra] … de tallar denant [sic] lo rey e de portar lo Tallador dela sua uianda e de uentall en qual temps uulla que sia
ID no. of Witness 2 cnum 10277
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], Ms. sense signatura (BITECA manid 1697)
Copied Barcelona: Barcelona: Cancelleria reial, 1344 a quo (primera part)
1355 a quo (segona part)
Location in witness ff. clv-clxxvi
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
Incipit & Explicits rubr.: [ clv] Ordinacions Con los Reys e Reynas darago se Consagre es Coronen
rubr.: [ clvij] Ordinacio feta per lo molt alt e molt excellent Princep e senyor lo senyor en Pere terç Rey darago dela manera con los Reys darago se faran consagrar e ells mateys se coronaran
intitulatio: N2Os en Pere per la gracia de deu Rey darago … e de Cerdanya
text: Considerants de dignitat reyal pertanyer que aquell qui la reeb sia en lo començament del seu regiment … [ clxxvi] … denant lo Rey e de portar lo Tallador dela sua uianda e de uentall en qual temps vulla que sia
ID no. of Witness 3 cnum 3700
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 99 (BITECA manid 1345)
Copied 1371 - 1380 (Avril et alia)
Barcelona (Schena i IRHT): 1351 - 1400 (O. Schena)
Location in witness ff. cxxixra-cxlvv
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxixra] O3Rdinacio feta per lo molt alt e molt excellent princep e senyor lo senyor en.P. terç Rey darago dela manera con los Reys darago se faran consegrar e ells mateix se coronaran. Rubrica
intitulatio: N9OS en .P. per la gracia de deu Rey darago de valencia … e Compte de Rossello e de Cerdanya
text: considerants de dignitat Reyal pertanyer que aquell qui la reeb sia enlo començament del seu regiment ans de totes coses informat … [ cxlvvb] … portar lo tallador dela sua uianda e de uentall en qual temps uulla que sia
ID no. of Witness 4 cnum 3704
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 62 (BITECA manid 1085)
Copied 1401 - 1500
Saragossa: 1382 ca. (Samaran et al.)
Location in witness ff. cxvra-cxxxiivb
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
Incipit & Explicits intitulatio: [ cxvra] [n]3Os en .P. per la gracia de deu Rey darago de valencia de Mallorques de Cerdenya e de Corsega … e de Cerdanya
dispositio: Considerats de dignitat Reyal pertany que aquell qui la reeb sia enlo començament … [ cxxxiivb] … denant lo Rey e de portar lo tallador dela sua vjanda e de ventall en lo qual temps vulla que sia
ID no. of Witness 5 cnum 3712
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 98 (BITECA manid 1350)
Copied Barcelona: Joan Coll, 1412-05-06 (f. 126v)
Location in witness ff. cviiv-cxxiv
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
Incipit & Explicits rubr.: [ cviiv] Ordinacio feta per lo molt alt e molt excellent princep e senyor lo senyor en .P. terç Rey darago dela manera com los Reys darago se faran consagrar e ells matexs se coronaran
intitulatio: N4Os En pere per la gracia de deu Rey darago … e de Cerdanya
dispositio: considerants de dignitat Reyal pertanyer que aquell quila reeb sia enlo començament del seu Regiment ans de totes coses jnformat per qual forma e solempnitat la deu reebre … [ cxxiv] … de tallar dauant lo Rey e de portar lo tallador dela sua vianda e de ventall en qual temps vulla que sia
ID no. of Witness 6 cnum 3732
City, library, collection & call number València: Arxiu del Regne de València, Real Cancillería 622 (BITECA manid 2224)
Copied València: Salvi Calsada, 1419-05-31 - 1430 (Roca Traver)
València: 1551 [?] - 1650 [?] (Schena)
Location in witness ff. cvij-cxxi
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
Incipit & Explicits dispositio: [ cvij] […] … [ cxxi] … e de portar lo taylador dela sua vianda e de ventayl enqual temps vulla que sia
Note incipit il·legible, paper totalment menjat per la tinta, folis revestits
ID no. of Witness 7 cnum 3702
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 63 (BITECA manid 1351)
Copied Barcelona [?] (Schena): 1441 - 1460 (Schena)
Location in witness ff. lxviiiv-lxxviiv
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
Incipit & Explicits índex: [ lxviiiv] Ordinacio feta per lo molt alt e molt excellent princep e senyor lo senyor en P. terc [sic] Rey darado dela manera con los Reys darago se faran consegrar \e/ ells \matexs/ se coronen [esmenat en “coroneran”]
intitulatio: P7os [sic] en Pere per la gracia de deu Rey darago … e de Cerdanya
dispositio: Considerants de dignitat Reyal pertanye que aquell qui la reb sia en lo comencament [sic] … [ lxxviiv] … de tallar denant lo Rey e deportar lo tallador dela sua uianda e de uentall en qual temps vulla que sia
Note el il·luminador s'ha confos a l'executar la inicial, una “P”, mentre que al marge el copista havia deixat la lletra de guia correcta, una “N”
ID no. of Witness 8 cnum 3693
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/959 (BITECA manid 1349)
Copied 1451 - 1500 (ff. 1-86)
1551 - 1600 (ff. 87-143)
Location in witness ff. 87ra-100rb
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
Incipit & Explicits rubr.: [ 87ra] Ordinacio feta Per lo molt alt e molt excellent princep e señor en pere terç Rey Darago dela manera com los Reys darago se faran consagrar e ells matexs se coronaran
intitulatio: N2OS en pere per la gracia de deu Rey darago … e de serdaña
text: Considerants de dignitat Reyal … [ 100rb] … e de portar lo tallador de la sua vianda ede ventall en qual temps vulla que sia
ID no. of Witness 9 cnum 3939
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/680 (BITECA manid 2485)
Copied 1451 - 1500 (lletra)
Location in witness ff. cviiiv-cxxiii
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
Incipit & Explicits rubr.: [ cviiiv] Ordinacio feta per lo molt alt e molt excellent princep e senyor lo senyor en pere terç Rey Darago dela manera com los Reys darago se faran consagrar e ells mateixs se coronaran
intitulatio: N5Os En pere per la gracia de deu Rey darago de ualencia … de rossello e de Cerdanya
text: Considerants de dignitat Real pertanyer que aquel qui la reeb sia en lo començament del seu regiment … [ cxv] … azj com veem quels Emperadors prenen la Roma [sic] la principal Corona la qual Ciutat es cap de llur Jmperij Dada en Valencia a xx dies de Janer en lany dela Natiuitat de nostre senyor M ccc l iij
text: [ cxvi] E4M peramordaço [sic] ordonam que en la Semmana [sic] ans dela festa quel Rey se deura coronar lo Rey dejun tres dies … [ cxxiii] … e de ventall enqual temps vulla que sia
ID no. of Witness 10 cnum 3730
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/5986 (BITECA manid 1344)
Copied 1451 [?] - 1500
Location in witness ff. xcixva-cxva
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
Incipit & Explicits rubr.: [ xcixva] Ordinacio feta perlo molt alt e molt excellent princep e senyor lo senyor en Pere terç Rey Darago. dela manera con los Reys Darago se faran consegrar. e els mateix se coronaran
intitulatio: N6Os en Pere per la gracia de deu Rey de Arago de Valencia … e de Cerdanya.
text: Considerants de dignitat reyal pertanyer que aquell qui la reeb sia en lo començament del seu regiment ans de totes coses informat per qual forma e sollenniatt la deu reebre … [ cxva] … de taylar denant lo rey. e de portar lo taylador dela sua vianda. e de ventall en qual temps vulla que sia
References Bofarull i Mascaró et al. (1847-1977), Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón 5:267-303
ID no. of Witness 11 cnum 3714
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, Espagnol 8 (BITECA manid 1049)
Copied Francesc Vidal, 1461-10-12
Location in witness ff. cxxvra-cxlira
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxvra] Ordinacio feta per lo molt alt e molt excellent princep senyor en .P. terc [sic] rey darago dela manera com los reys darago se faran conszegrar / e ells mateixs se coronaran
intitulatio: N7Os en pere per la gracia de deu rey darago … e de Cerdanya
text: Considerants de dignitat reyal pertanyer … [ cxlira] … denant lo rey e de portar lo tallador dela sua uianda / e de uentall en qual temps uulla que sia etc.
ID no. of Witness 12 cnum 3271
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Ms. B-78 (BITECA manid 2444)
Copied 1479 a quo
1501 - 1510 (Duran)
Location in witness ff. cxxiiii-cxxxviiiv
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxiiii] Ordinatio feta por lo molt alt e molt excellent Princep e Senyor lo Senyor en Pere terç rey Darago dela manera com los Reys darago se faran consegrar e ells mateys se coronaran
text: [N]4OS en pere per la gratia de deu Rey Darago de Valencia de Mallorcha de Serdenya e de Corsega e Comte de Barchelona de Rossello e de Cerdanya. Considerants de dignitat Real pertanyer … [ cxxxviiiv] … e de portar lo tallador dela sua vianda e de ventayl en qual temps vulla que sia
ID no. of Witness 13 cnum 12566
City, library, collection & call number Wien: Österreichisches Staatsarchiv, Handschrift Blau 401 (BITECA manid 5089)
Copied Regno di Napoli (regne) ? (decoració): Desconegut, 1480 [?] - 1510 [?] (filigranes)
Location in witness ff. 113-129
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
Incipit & Explicits rubr.: [ f. 113] O3rdinacio feta per lo molt alt e molt excellent princep e | senyor lo senyor en pere terç Rey darago dela manera | com los Reys darago se faran consegrar e els mateys | se coronaran
intitulatio: N3os en pere per la gracia de deu Rey darago … e de Sardenya
intr.: Considerants de dignj|tat Real pertanyer que aquell qui la reeb sia en lo comença|ment del seu regiment ans de totes coses jnformat … [ 115] … Aci com veem quels Emper|adors prenen en Roma la principal corona. La qual | Ciutat es cap de lur Jmperi
datatio: Data en Valencia a .xx. dies | de Janer en lany dela Natiuitat de nostre senyor Mil | cccL tres
text: E3mper amor daço ordonam que en la setmana ans dela | festa quel Rey se deura coronar … [ 129] … de tallar denant | lo Rey e de portar lo tallador dela sua vianda e de ventall | en qual temps vulla que sia
Note text en català i llatí
ID no. of Witness 14 cnum 3930
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/999 (BITECA manid 1986)
Copied 1501 - 1600
Location in witness ff. lxxxviij-lxxxxviiij
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxviij] Coronacion. Ordinacio feta per lo molt alt e molt excellent princep e Señor en Pere terc Rey darago dela manera Con los Reys darago se faran Consegrar e ells meteys Se coronaran
intitulatio: Nos enpere per la gracia de deu Rey de arago … e de Cerdenya
text: Considerat es de dignitat Reyal pertany … [ lxxxxviiij] … E de portar lo tallador dela sua vianda E de ventall en qual temps vulla que sia
ID no. of Witness 15 cnum 3728
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Manuscrits Miscel·lanis, 27 (BITECA manid 2487)
Copied 1501 - 1600
Location in witness ff. 119-133
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
Incipit & Explicits rubr.: [ 119] Ordinatio feta per lo molt alt e molt excellen princep e senyor lo senyor en Pere terç rey darago de la manera com los reys darago se faran consagrar e ells mateixs se coronaran
intitulatio: Nos en Pere per la gratia de deu rey darago … e de Cerdanya
text: considerants de dignitat reyal pertanyer … [ 133] … e de ventayll en qual temps vulla que sia
ID no. of Witness 16 cnum 3688
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/10629 (BITECA manid 2480)
Copied 1501 - 1600
Location in witness ff. cxii-cxxviiiv
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
Incipit & Explicits text: [ cxii] se energulleix No resmenys ab tanta humilitat la dita dignitat reebre | que per aquells qui aquella solemmpnitat vehen … [ cxxviiiv] … e de portar lo talla|dor dela sua vianda e de vantall enqual vull temps que sia
Condition acèfal
ID no. of Witness 17 cnum 3707
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/5109 (BITECA manid 2481)
Copied 1551 - 1600 (cos del volum, Beltran)
1601 ca. (disposicions afegides, Beltran)
Location in witness p. 245
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
Incipit & Explicits rubr.: [ 245] Ordinatio feta per lo molt alt e molt excellent princep e senyor lo senyor en pere terç Rey dearago dela manera com los reys dearago se faran coronar per ells mateix se coronaran
intitulatio: Nos en Pere per la gratia dedeu Rey de arago … de rossello eserdaña
text: Considerants de dignitat reyal pertanyer … comunament se enargulleix
ID no. of Witness 18 cnum 3716
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, h.II.9 (BITECA manid 2085)
Copied 1560 ca. (Schena)
Location in witness ff. 133-152v
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
Incipit & Explicits rubr.: [ 133] Ordinacio feta per lo molt Alt e, molt excellent Princep e senyor lo senyor en Pere Terç Rey Darago, de la manera com los Reys darago se faran consegrar e ells mateix se coronaran
intitulatio: Nos en Pere per la gracia de Deu Rey darago … [ 133v] … e de Cerdaña
text: Considerants de dignitat Reyal pertanyer … [ 152v] … de tallar dauant lo Rey e deportar lo tallador delasua vianda e deventall en qual temps vulla que sia
ID no. of Witness 19 cnum 3267
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Ms. B-49 (BITECA manid 2442)
Copied 1601 - 1610
Location in witness pp. 142-161b
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
Incipit & Explicits rubr.: [ 142] Ordinatio feta per lo molt alt e molt excellent senyor en pere rey de arago dela manera com los Reys de Arago se faran consagrar y ells mateix se Coronaran
text: N2os en Pere per la gracia de deu Rey de arago (…) Considerant de dignitat real pertanyer que aquell qui la reb … [ 161b] … E deportar lo tallador de la sua vianda e de uentall en qual temps vulla que sia
ID no. of Witness 20 cnum 3725
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca del Museo Lázaro Galdiano, Ms. 414 (BITECA manid 2486)
Copied 1601 - 1650
Location in witness ff. cxx-cxxxivv
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
Incipit & Explicits rubr.: [ cxx] Ordinatio feta per lo molt alt e molt excellent princep e señor lo señor en Pere terç Rey darago de la manera com los Reys darago se faran consagrar e ells matex se coronaran
text: [N]Os en Pere per la gracia de Deu Rey Darago … [ cxxxiiiiv] … de la sua vianda e de ventayll en qual temps vula que sia
ID no. of Witness 21 cnum 3735
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 100 (BITECA manid 2488)
Copied 1601 - 1661 ad quem
Location in witness ff. 177va-200ra
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
Incipit & Explicits rubr.: [ 177va] Ordinacio feta per lo molt alt e molt excellent Princep e Senyor lo senyor en Pere terç Rey Darago dela manera con los Reys Darago se faran consagrare e ells mateix se coronaran
intitulatio: Nos en Pere per la gracia de Deu Rey Darago … e de Cerdanya
dispositio: Considerants de dignitat reyal pertanyer que aquell qui la reeb sia enlo començament del seu regiment … [ 200ra] … de taliar [sic] denant lo Rey, e deportar lo taylador dela sua vianda, e deventayl en qual temps vulla que sia
ID no. of Witness 22 cnum 3745
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/996 (BITECA manid 2069)
Copied Miguel de Segovia (ff. 131v-132 una anotació diu que aquestes ordenacions es van copiar “de un libro en paper scripto” que havia copiat “el discreto Jeronymo Lyçana” notari d'Aragó), 1601 - 1700
Location in witness ff. cxii-cxxvi
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
Incipit & Explicits rubr.: [ cxii] ORdinacio feta per lo molt alt e molt excelent princep e señor een Pere terc Rey darago dela manera com los Reys darago se faran consegrar e ells meteys se coronaran
intitulatio: N2OS em pere per la gracia de deu Rey de arago … [ cxiiv] … ede Cerdeña
text: Considerant es dedignitat reyal pertany que aquell que la rreeb sia en lo comencament del seu regiment ans de totes coses Jnformat … [ cxxvi] … e de portar lo tallador dela sua vianda ede ventall enqual temps vulla que sia
ID no. of Witness 23 cnum 3710
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/5567 (BITECA manid 2482)
Copied 1601 - 1700
Location in witness ff. 140-157v
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
Incipit & Explicits text: [ 140] se enarguleix. Hores menys ab tanta humilitat la dita dignytat … [ 157v] … e de portar lo tallador dauant la sua vianda e de vantall en qual vull [sic] temps que sia
Condition acèfal
Note observis que va precedit d'un foli en blanc, segurament a fi de completar quan fos possible l'inici del text
ID no. of Witness 24 cnum 3741
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Cancelleria. Reg. 1529 (2a. part) (BITECA manid 2489)
Copied Barcelona: 1783
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
ID no. of Witness 25 cnum 3742
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/17467 (BITECA manid 2490)
Copied Barcelona: 1783
Location in witness ff. 173v-198v
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
Incipit & Explicits rubr.: [ 173v] Ordinacio feta per lo molt alt, é molt excellent Princep, é Senyor, lo Senyor en Pere terç Rey Daragó, dela manera conlos Reys Darago se faran Consagrar, é ells mateys se Coronaran
intitulatio: Nos en Pere, per la gracia de Deu, Rey Darago, … [ 174] … é de [f. 174] Cerdanya
text: Considerants de dignitat Reyal pertanyer … [ 198v] … lo tallador dela sua vianda, é de ventall enqual temps vulla que sia
ID no. of Witness 26 cnum 3720
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/6108 (BITECA manid 2484)
Copied El Escorial: Rodó, Josef de Montserrate para Crisanto de la Concepción, 1806
Location in witness pp. 289-328
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
Incipit & Explicits rubr.: [ 289] Ordinacio feta per lo molt Alt, é molt excellent Princep e Senyor Lo Senyor en Pere terç. Rey Darago, de la manera Com los Reys Darago se faran consegrar, é ells mateix se coronaran
intitulatio: Nos en Pere per la gracia de Deu Rey darago … de Cerdaña
text: Considerant de dignitat Real pertanyer que aquell qui la reeb … [ 328] … de tallar davant lo Rey, e de portar lo tallador de la sua vianda e de ventall en qual temps vulla que sia
Record Status Created 1991-06-12
Updated 2021-09-25