Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2227
Authors Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran
Ordinació sobre la coronació i la consagració dels reis d'Aragó
Incipit & Explicits text: Considerant que dignitat reyal pertanyer que aquell qui la reeb … e de portar lo tallador de la sua vianda e de ventall en qual temps vulla que sia
Date / Place promulgat València 1353 (O. Schena)
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Llei o estatut (real)
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 68.1.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 68.1.1
Editat a: Gimeno et al. (2009), Ordinacions de la Casa i Cort de Pere el Cerimoniós 241-74
Tractat en: Riera i Sans (1989), “Catàleg d'obres en català traduïdes en castellà durant els segles XIV i XV”, II Congrés Internacional de la Llengua Catalana, 8. Àrea 7. Història de la Llengua 707
Editat a: Bofarull i Mascaró et al. (1847-1977), Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón 5:267-303
Subject Catalunya-Aragó (regne)
DRET
PROTOCOL
Number of Witnesses 26
ID no. of Witness 1 cnum 3699
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Fundació Bartolomé March Severa, 91-V3-6 (BITECA manid 1347)
Copied Barcelona [?]: 1341 - 1360 (Catàleg)
Barcelona: 1351 - 1375 (Kraus)
Barcelona (Schena): 1351 - 1400 (Schena)
Location in witness ff. xcviijra-cxra
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
Incipit & Explicits tit.: [ xcviijra] Ordinatio feta per lo molt alt e molt excellent princep e senyor lo senyor en pere terz rey darago. dela manera con [sic] los reys darago se faran consegrar e ells mateys se coronaran
intitulatio: N10Os en .P. per la gracia de deu rey darago de valencia … e comte de Barchinona de rosello e de Cerdanya
dispositio: Considerants de dignitat reyal pertany que aquell qui … [ xcixvb] … prenen en roma la principal corona la qual ciutát/ es cap de lur imperi. Data en valencia a .xx. dies de Janer en lany dela natiuitat de nostre senyor .Mil. Tre[sc]ents. Cinquanta. Tres
text: Em per [sic] amor da‡%o ordonam que en la setmana ans dela festa quel rey se deura coronar … [ cxra] … de tallar denant [sic] lo rey e de portar lo Tallador dela sua uianda e de uentall en qual temps uulla que sia
ID no. of Witness 2 cnum 10277
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], Ms. sense signatura (BITECA manid 1697)
Copied Barcelona: Barcelona: Cancelleria reial, 1344 a quo (primera part)
1355 a quo (segona part)
Location in witness ff. clv-clxxvi
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
Incipit & Explicits rubr.: [ clv] Ordinacions Con los Reys e Reynas darago se Consagre es Coronen
rubr.: [ clvij] Ordinacio feta per lo molt alt e molt excellent Princep e senyor lo senyor en Pere terç Rey darago dela manera con los Reys darago se faran consagrar e ells mateys se coronaran
intitulatio: N2Os en Pere per la gracia de deu Rey darago … e de Cerdanya
text: Considerants de dignitat reyal pertanyer que aquell qui la reeb sia en lo començament del seu regiment … [ clxxvi] … denant lo Rey e de portar lo Tallador dela sua uianda e de uentall en qual temps vulla que sia
ID no. of Witness 3 cnum 3700
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 99 (BITECA manid 1345)
Copied 1371 - 1380 (Avril et alia)
Barcelona (Schena i IRHT): 1351 - 1400 (O. Schena)
Location in witness ff. cxxixra-cxlvv
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxixra] O3Rdinacio feta per lo molt alt e molt excellent princep e senyor lo senyor en.P. terç Rey darago dela manera con los Reys darago se faran consegrar e ells mateix se coronaran. Rubrica
intitulatio: N9OS en .P. per la gracia de deu Rey darago de valencia … e Compte de Rossello e de Cerdanya
text: considerants de dignitat Reyal pertanyer que aquell qui la reeb sia enlo començament del seu regiment ans de totes coses informat … [ cxlvvb] … portar lo tallador dela sua uianda e de uentall en qual temps uulla que sia
ID no. of Witness 4 cnum 3704
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 62 (BITECA manid 1085)
Copied 1401 - 1500
Saragossa: 1382 ca. (Samaran et al.)
Location in witness ff. cxvra-cxxxiivb
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
Incipit & Explicits intitulatio: [ cxvra] [n]3Os en .P. per la gracia de deu Rey darago de valencia de Mallorques de Cerdenya e de Corsega … e de Cerdanya
dispositio: Considerats de dignitat Reyal pertany que aquell qui la reeb sia enlo començament … [ cxxxiivb] … denant lo Rey e de portar lo tallador dela sua vjanda e de ventall en lo qual temps vulla que sia
ID no. of Witness 5 cnum 3712
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 98 (BITECA manid 1350)
Copied Barcelona: Joan Coll, 1412-05-06 (f. 126v)
Location in witness ff. cviiv-cxxiv
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
Incipit & Explicits rubr.: [ cviiv] Ordinacio feta per lo molt alt e molt excellent princep e senyor lo senyor en .P. terç Rey darago dela manera com los Reys darago se faran consagrar e ells matexs se coronaran
intitulatio: N4Os En pere per la gracia de deu Rey darago … e de Cerdanya
dispositio: considerants de dignitat Reyal pertanyer que aquell quila reeb sia enlo començament del seu Regiment ans de totes coses jnformat per qual forma e solempnitat la deu reebre … [ cxxiv] … de tallar dauant lo Rey e de portar lo tallador dela sua vianda e de ventall en qual temps vulla que sia
ID no. of Witness 6 cnum 3732
City, library, collection & call number València: Arxiu del Regne de València, Real Cancillería 622 (BITECA manid 2224)
Copied València: Salvi Calsada, 1419-05-31 - 1430 (Roca Traver)
València: 1551 [?] - 1650 [?] (Schena)
Location in witness ff. cvij-cxxi
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
Incipit & Explicits dispositio: [ cvij] […] … [ cxxi] … e de portar lo taylador dela sua vianda e de ventayl enqual temps vulla que sia
Note incipit il·legible, paper totalment menjat per la tinta, folis revestits
ID no. of Witness 7 cnum 3702
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 63 (BITECA manid 1351)
Copied Barcelona [?] (Schena): 1441 - 1460 (Schena)
Location in witness ff. lxviiiv-lxxviiv
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
Incipit & Explicits índex: [ lxviiiv] Ordinacio feta per lo molt alt e molt excellent princep e senyor lo senyor en P. terc [sic] Rey darado dela manera con los Reys darago se faran consegrar \e/ ells \matexs/ se coronen [esmenat en “coroneran”]
intitulatio: P7os [sic] en Pere per la gracia de deu Rey darago … e de Cerdanya
dispositio: Considerants de dignitat Reyal pertanye que aquell qui la reb sia en lo comencament [sic] … [ lxxviiv] … de tallar denant lo Rey e deportar lo tallador dela sua uianda e de uentall en qual temps vulla que sia
Note el il·luminador s'ha confos a l'executar la inicial, una “P”, mentre que al marge el copista havia deixat la lletra de guia correcta, una “N”
ID no. of Witness 8 cnum 3693
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/959 (BITECA manid 1349)
Copied 1451 - 1500 (ff. 1-86)
1551 - 1600 (ff. 87-143)
Location in witness ff. 87ra-100rb
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
Incipit & Explicits rubr.: [ 87ra] Ordinacio feta Per lo molt alt e molt excellent princep e señor en pere terç Rey Darago dela manera com los Reys darago se faran consagrar e ells matexs se coronaran
intitulatio: N2OS en pere per la gracia de deu Rey darago … e de serdaña
text: Considerants de dignitat Reyal … [ 100rb] … e de portar lo tallador de la sua vianda ede ventall en qual temps vulla que sia
ID no. of Witness 9 cnum 3939
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/680 (BITECA manid 2485)
Copied 1451 - 1500 (lletra)
Location in witness ff. cviiiv-cxxiii
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
Incipit & Explicits rubr.: [ cviiiv] Ordinacio feta per lo molt alt e molt excellent princep e senyor lo senyor en pere terç Rey Darago dela manera com los Reys darago se faran consagrar e ells mateixs se coronaran
intitulatio: N5Os En pere per la gracia de deu Rey darago de ualencia … de rossello e de Cerdanya
text: Considerants de dignitat Real pertanyer que aquel qui la reeb sia en lo començament del seu regiment … [ cxv] … azj com veem quels Emperadors prenen la Roma [sic] la principal Corona la qual Ciutat es cap de llur Jmperij Dada en Valencia a xx dies de Janer en lany dela Natiuitat de nostre senyor M ccc l iij
text: [ cxvi] E4M peramordaço [sic] ordonam que en la Semmana [sic] ans dela festa quel Rey se deura coronar lo Rey dejun tres dies … [ cxxiii] … e de ventall enqual temps vulla que sia
ID no. of Witness 10 cnum 3730
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/5986 (BITECA manid 1344)
Copied 1451 [?] - 1500
Location in witness ff. xcixva-cxva
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
Incipit & Explicits rubr.: [ xcixva] Ordinacio feta perlo molt alt e molt excellent princep e senyor lo senyor en Pere terç Rey Darago. dela manera con los Reys Darago se faran consegrar. e els mateix se coronaran
intitulatio: N6Os en Pere per la gracia de deu Rey de Arago de Valencia … e de Cerdanya.
text: Considerants de dignitat reyal pertanyer que aquell qui la reeb sia en lo començament del seu regiment ans de totes coses informat per qual forma e sollenniatt la deu reebre … [ cxva] … de taylar denant lo rey. e de portar lo taylador dela sua vianda. e de ventall en qual temps vulla que sia
References Bofarull i Mascaró et al. (1847-1977), Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón 5:267-303
ID no. of Witness 11 cnum 3714
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, Espagnol 8 (BITECA manid 1049)
Copied Francesc Vidal, 1461-10-12
Location in witness ff. cxxvra-cxlira
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxvra] Ordinacio feta per lo molt alt e molt excellent princep senyor en .P. terc [sic] rey darago dela manera com los reys darago se faran conszegrar / e ells mateixs se coronaran
intitulatio: N7Os en pere per la gracia de deu rey darago … e de Cerdanya
text: Considerants de dignitat reyal pertanyer … [ cxlira] … denant lo rey e de portar lo tallador dela sua uianda / e de uentall en qual temps uulla que sia etc.
ID no. of Witness 12 cnum 3271
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Ms. B-78 (BITECA manid 2444)
Copied 1479 a quo
1501 - 1510 (Duran)
Location in witness ff. cxxiiii-cxxxviiiv
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxiiii] Ordinatio feta por lo molt alt e molt excellent Princep e Senyor lo Senyor en Pere terç rey Darago dela manera com los Reys darago se faran consegrar e ells mateys se coronaran
text: [N]4OS en pere per la gratia de deu Rey Darago de Valencia de Mallorcha de Serdenya e de Corsega e Comte de Barchelona de Rossello e de Cerdanya. Considerants de dignitat Real pertanyer … [ cxxxviiiv] … e de portar lo tallador dela sua vianda e de ventayl en qual temps vulla que sia
ID no. of Witness 13 cnum 12566
City, library, collection & call number Wien: Österreichisches Staatsarchiv, Handschrift Blau 401 (BITECA manid 5089)
Copied Napoli (regne) ? (decoració): Desconegut, 1480 [?] - 1510 [?] (filigranes)
Location in witness ff. 113-129
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
Incipit & Explicits rubr.: [ f. 113] O3rdinacio feta per lo molt alt e molt excellent princep e | senyor lo senyor en pere terç Rey darago dela manera | com los Reys darago se faran consegrar e els mateys | se coronaran
intitulatio: N3os en pere per la gracia de deu Rey darago … e de Sardenya
intr.: Considerants de dignj|tat Real pertanyer que aquell qui la reeb sia en lo comença|ment del seu regiment ans de totes coses jnformat … [ 115] … Aci com veem quels Emper|adors prenen en Roma la principal corona. La qual | Ciutat es cap de lur Jmperi
datatio: Data en Valencia a .xx. dies | de Janer en lany dela Natiuitat de nostre senyor Mil | cccL tres
text: E3mper amor daço ordonam que en la setmana ans dela | festa quel Rey se deura coronar … [ 129] … de tallar denant | lo Rey e de portar lo tallador dela sua vianda e de ventall | en qual temps vulla que sia
Note text en català i llatí
ID no. of Witness 14 cnum 3930
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/999 (BITECA manid 1986)
Copied 1501 - 1600
Location in witness ff. lxxxviij-lxxxxviiij
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxviij] Coronacion. Ordinacio feta per lo molt alt e molt excellent princep e Señor en Pere terc Rey darago dela manera Con los Reys darago se faran Consegrar e ells meteys Se coronaran
intitulatio: Nos enpere per la gracia de deu Rey de arago … e de Cerdenya
text: Considerat es de dignitat Reyal pertany … [ lxxxxviiij] … E de portar lo tallador dela sua vianda E de ventall en qual temps vulla que sia
ID no. of Witness 15 cnum 3728
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Manuscrits Miscel·lanis, 27 (BITECA manid 2487)
Copied 1501 - 1600
Location in witness ff. 119-133
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
Incipit & Explicits rubr.: [ 119] Ordinatio feta per lo molt alt e molt excellen princep e senyor lo senyor en Pere terç rey darago de la manera com los reys darago se faran consagrar e ells mateixs se coronaran
intitulatio: Nos en Pere per la gratia de deu rey darago … e de Cerdanya
text: considerants de dignitat reyal pertanyer … [ 133] … e de ventayll en qual temps vulla que sia
ID no. of Witness 16 cnum 3688
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/10629 (BITECA manid 2480)
Copied 1501 - 1600
Location in witness ff. cxii-cxxviiiv
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
Incipit & Explicits text: [ cxii] se energulleix No resmenys ab tanta humilitat la dita dignitat reebre | que per aquells qui aquella solemmpnitat vehen … [ cxxviiiv] … e de portar lo talla|dor dela sua vianda e de vantall enqual vull temps que sia
Condition acèfal
ID no. of Witness 17 cnum 3707
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/5109 (BITECA manid 2481)
Copied 1551 - 1600 (cos del volum, Beltran)
1601 ca. (disposicions afegides, Beltran)
Location in witness p. 245
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
Incipit & Explicits rubr.: [ 245] Ordinatio feta per lo molt alt e molt excellent princep e senyor lo senyor en pere terç Rey dearago dela manera com los reys dearago se faran coronar per ells mateix se coronaran
intitulatio: Nos en Pere per la gratia dedeu Rey de arago … de rossello eserdaña
text: Considerants de dignitat reyal pertanyer … comunament se enargulleix
ID no. of Witness 18 cnum 3716
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, h.II.9 (BITECA manid 2085)
Copied 1560 ca. (Schena)
Location in witness ff. 133-152v
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
Incipit & Explicits rubr.: [ 133] Ordinacio feta per lo molt Alt e, molt excellent Princep e senyor lo senyor en Pere Terç Rey Darago, de la manera com los Reys darago se faran consegrar e ells mateix se coronaran
intitulatio: Nos en Pere per la gracia de Deu Rey darago … [ 133v] … e de Cerdaña
text: Considerants de dignitat Reyal pertanyer … [ 152v] … de tallar dauant lo Rey e deportar lo tallador delasua vianda e deventall en qual temps vulla que sia
ID no. of Witness 19 cnum 3267
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Ms. B-49 (BITECA manid 2442)
Copied 1601 - 1610
Location in witness pp. 142-161b
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
Incipit & Explicits rubr.: [ 142] Ordinatio feta per lo molt alt e molt excellent senyor en pere rey de arago dela manera com los Reys de Arago se faran consagrar y ells mateix se Coronaran
text: N2os en Pere per la gracia de deu Rey de arago (…) Considerant de dignitat real pertanyer que aquell qui la reb … [ 161b] … E deportar lo tallador de la sua vianda e de uentall en qual temps vulla que sia
ID no. of Witness 20 cnum 3725
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca del Museo Lázaro Galdiano, Ms. 414 (BITECA manid 2486)
Copied 1601 - 1650
Location in witness ff. cxx-cxxxivv
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
Incipit & Explicits rubr.: [ cxx] Ordinatio feta per lo molt alt e molt excellent princep e señor lo señor en Pere terç Rey darago de la manera com los Reys darago se faran consagrar e ells matex se coronaran
text: [N]Os en Pere per la gracia de Deu Rey Darago … [ cxxxiiiiv] … de la sua vianda e de ventayll en qual temps vula que sia
ID no. of Witness 21 cnum 3735
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 100 (BITECA manid 2488)
Copied 1601 - 1661 ad quem
Location in witness ff. 177va-200ra
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
Incipit & Explicits rubr.: [ 177va] Ordinacio feta per lo molt alt e molt excellent Princep e Senyor lo senyor en Pere terç Rey Darago dela manera con los Reys Darago se faran consagrare e ells mateix se coronaran
intitulatio: Nos en Pere per la gracia de Deu Rey Darago … e de Cerdanya
dispositio: Considerants de dignitat reyal pertanyer que aquell qui la reeb sia enlo començament del seu regiment … [ 200ra] … de taliar [sic] denant lo Rey, e deportar lo taylador dela sua vianda, e deventayl en qual temps vulla que sia
ID no. of Witness 22 cnum 3745
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/996 (BITECA manid 2069)
Copied Miguel de Segovia (ff. 131v-132 una anotació diu que aquestes ordenacions es van copiar “de un libro en paper scripto” que havia copiat “el discreto Jeronymo Lyçana” notari d'Aragó), 1601 - 1700
Location in witness ff. cxii-cxxvi
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
Incipit & Explicits rubr.: [ cxii] ORdinacio feta per lo molt alt e molt excelent princep e señor een Pere terc Rey darago dela manera com los Reys darago se faran consegrar e ells meteys se coronaran
intitulatio: N2OS em pere per la gracia de deu Rey de arago … [ cxiiv] … ede Cerdeña
text: Considerant es dedignitat reyal pertany que aquell que la rreeb sia en lo comencament del seu regiment ans de totes coses Jnformat … [ cxxvi] … e de portar lo tallador dela sua vianda ede ventall enqual temps vulla que sia
ID no. of Witness 23 cnum 3710
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/5567 (BITECA manid 2482)
Copied 1601 - 1700
Location in witness ff. 140-157v
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
Incipit & Explicits text: [ 140] se enarguleix. Hores menys ab tanta humilitat la dita dignytat … [ 157v] … e de portar lo tallador dauant la sua vianda e de vantall en qual vull [sic] temps que sia
Condition acèfal
Note observis que va precedit d'un foli en blanc, segurament a fi de completar quan fos possible l'inici del text
ID no. of Witness 24 cnum 3741
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Cancelleria. Reg. 1529 (2a. part) (BITECA manid 2489)
Copied Barcelona: 1783
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
ID no. of Witness 25 cnum 3742
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/17467 (BITECA manid 2490)
Copied Barcelona: 1783
Location in witness ff. 173v-198v
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
Incipit & Explicits rubr.: [ 173v] Ordinacio feta per lo molt alt, é molt excellent Princep, é Senyor, lo Senyor en Pere terç Rey Daragó, dela manera conlos Reys Darago se faran Consagrar, é ells mateys se Coronaran
intitulatio: Nos en Pere, per la gracia de Deu, Rey Darago, … [ 174] … é de [f. 174] Cerdanya
text: Considerants de dignitat Reyal pertanyer … [ 198v] … lo tallador dela sua vianda, é de ventall enqual temps vulla que sia
ID no. of Witness 26 cnum 3720
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/6108 (BITECA manid 2484)
Copied El Escorial: Rodó, Josef de Montserrate para Crisanto de la Concepción, 1806
Location in witness pp. 289-328
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinació com los reis d'Aragó es faran consagrar e ells mateixos es coronaran, promulgat 1353
Incipit & Explicits rubr.: [ 289] Ordinacio feta per lo molt Alt, é molt excellent Princep e Senyor Lo Senyor en Pere terç. Rey Darago, de la manera Com los Reys Darago se faran consegrar, é ells mateix se coronaran
intitulatio: Nos en Pere per la gracia de Deu Rey darago … de Cerdaña
text: Considerant de dignitat Real pertanyer que aquell qui la reeb … [ 328] … de tallar davant lo Rey, e de portar lo tallador de la sua vianda e de ventall en qual temps vulla que sia
Record Status Created 1991-06-12
Updated 2021-09-25