Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2224
City and Library ValŔncia Arxiu del Regne de ValŔncia
Collection: Call number Real CancillerÝa 622
Title of volume Libre de las Ordinancions | de la casa del senyor | Rey en Pere ( a la coberta, en tinta)
Copied ValŔncia: Salvi Calsada, 1419-05-31 - 1430 (Roca Traver)
ValŔncia: 1551 [?] - 1650 [?] (Schena)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: VI + 1-15 + 3 + i-ccxxij + VI
Collation 110 28 3-2410 258
Page Layout 34 lÝnies (f. ij)
Size pÓgina 290 Î 205 mm (f. ij)
caixa 250 Î 145 mm
Hand diverses mans
Watermark mÓ amb flor de cinc pŔtals
mÓ amb flor (clavell)
Pictorial elements Altres: sense decoraciˇ
Other features Justificaciˇ: a punta seca, nomÚs es veuen les lÝnies verticals i no a tots els folis
┌s de la primera lÝnia de la pauta: considerem la primera lÝnia escrita per a les mides
Perforacions: sense perforacions visibles
Reclams: sense reclams
Condition volum restaurat, la tinta corrosiva s'ha menjat molts folis, la majoria s'han revestit. Folis en blanc: 15v i tres mÚs sense numerar entre aquest i el primer del text, 60r-v. Foliaciˇ antiga en xifres romanes a ploma, excepte els quinze folis preliminars amb la taula, numerats modernament a ploma en xifres arÓbigues
Binding moderna, en pergamÝ tou, restaurada el 1967 segons el model de l'anterior, que s'havia fet malbÚ. Reprodueix les d'arxiu, amb tires de paper per lligar el volum. Guardat dins de carpeta
Associated persons Altres al f. 2 preliminar hom anotÓ el nom de Johannes Gilius Polus
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2008), Inspecciˇ personal
Descrit per: Soriano (2007), Inspecciˇ personal
FacsÝmil: Reproducciˇ parcial del ms. Real Cancelleria 622 de l'Arxiu del Regne de ValŔncia (2007)
Tractat a: Schena (1983), Le leggi palatine di Pietro IV d'Aragona 58-9 , n. quart grup
Tractat a: Roca Traver (1947), “Un manuscrito de Ordenaciones de la casa del rey en la Corona de Aragˇn”, Anuario de Historia del Derecho Espa˝ol
Note un acord del Manual de Consells de l'Arxiu Municipal de ValŔncia del 31 de maig de 1419 manÓ compilar aquest exemplar, segons l'estudi de Roca Traver; Schena pensa que es tracta d'una c˛pia dels ss. XVI-XVII d'aquell manuscrit original. Al f. 2 prel. “Johannes Gilius Polus”

Internal Description
Number of texts in volume: 8
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2311
Location in volume ff. 1-15 prel. + i-ccxxii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2438
Pere d'Aragˇ IV, Rei de Catalunya-Aragˇ. Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort
Language catalÓ
Date promulgat 1344-10-18
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1 prel.] Rubrica deles ordinacions de casa del senyor Rey
tit.: Dela primera part
Ýndex: Del proemi del present libre … [ 15 prel.] … Leuament dela conquista del Regne de ăerdenya
rubr.: […] fetes per lo molt senyor [sic] en pere terš Rey darago […]
intitulatio: […] en pere per la gracia de deu rey de arago […] … e de Cerdanya
intr.: A memoria eternal … [ 15] … millesimo ccc quadragesimo quarto
tit.: Dels maiordomens
text: Utilitat e ornament de nostra cort real … [ cvij] … […]
colofˇ: [ ccxxii] Salvius voccatur qui scripsit, benedicatur. Cognomen eius Calsada dišitur [sic] esse
Note text de mal llegir
, tinta molt corrosiva. Als ff. 181-183 es transcriuen ordinacions del rei Joan el Cašador; als ff. 183v-203 de MartÝ l'HumÓ; als ff. 203v-209 de Ferran I; als ff. 209v-221v d'Alfons el MagnÓnim
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3732
Location in volume ff. cvij-cxxi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2227
Pere d'Aragˇ IV, Rei de Catalunya-Aragˇ. Ordinaciˇ com los reis d'Aragˇ es faran consagrar e ells mateixos es coronaran
Language catalÓ
Date promulgat 1353
Incipits & explicits in MS dispositio: [ cvij] […] … [ cxxi] … e de portar lo taylador dela sua vianda e de ventayl enqual temps vulla que sia
Note incipit ilĚlegible, paper totalment menjat per la tinta, folis revestits
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3733
Location in volume ff. cxxi-cxxvv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3743
Pere d'Aragˇ IV, Rei de Catalunya-Aragˇ. Ordinaciˇ com les reines d'Aragˇ es consagraran i es faran coronar
Language catalÓ
Date promulgat 1353
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxi] Ordinacio feta per lo dit senyor Rey dela manera com les Reynes darago se faran consegrar e los Reys de arago les coronaran
text: Scrit es enla sancta scritura que apres totes les coses creades … [ cxxvv] … de portar lo taylador dela sua vianda e de ventayl enqual temps vulla quesia
nota: Aci feneix la ordinacio … con los rey e reynes darago se faran consegrar es coronaran
Note segueixen a aquest text les Adicions i declaracions dels reis d'Aragˇ; les del rei Pere el Cerimoniˇs (ff. 126-181), les de Joan I (ff. 181-183), les de MartÝ l'HumÓ (ff. 183v-203), les de Ferran I (ff. 203v-209v) i les d'Alfons el MagnÓnim (ff. 209v-221v)
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 10247
Location in volume ff. cxxvv-clxxxj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5549
Pere d'Aragˇ IV, Rei de Catalunya-Aragˇ. Ordinacions dels reis d'Aragˇ: addicions del rei en Pere
Language catalÓ
Date promulgat 1387 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxvv] Adišions fetes e hordenades per diuerses Reys darago sobre les ordinacions detots los offišials dela Cort e primerament les adicions fetes per lo damunt senyor Rey en pere terš
intitulatio: [ cxxvi] NOS EMPERE Per la gracia de deu Rey darago … edecerdanya
intr.: veent que profitosa cosa e onesta e necessaria es los officis … atorgament nostre o de nostre succehidor
tit.: Offici de majordom
text: fo declarat no es atrobat negun temps si lo cap no se alegre … [ clxxxj] … per a llur coneguda
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 10248
Location in volume ff. clxxxj-clxxxiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11239
Joan I, Rei de Catalunya-Aragˇ. Continuaciˇ de les ordinacions del rei Pere III sobre el regiment de la cort
Language catalÓ
Date promulgat 1384
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxj] Aši auall son continuades les ordinacions dela casa del senyor Rey enJoan fill del damunt dit Rey en pere terš
tit.: Ordinašio feta perlo dit Senyor Rey en Juan en qual manera los offišials desa casa deuen viure … en aquella
dispositio: Que nengu de casa del senyor Rey gos tenir fenbra enlo bordell … [ clxxxiij] … finis anatiuitate dominj M.CCC lxxx Quarto
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 10249
Location in volume ff. clxxxiijv-cciijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1398
Pere d'Aragˇ IV, Rei de Catalunya-Aragˇ. Ordinacions dels reis d'Aragˇ (?)
Joan I, Rei de Catalunya-Aragˇ. Ordinacions dels reis d'Aragˇ (?)
MartÝ I, Rei de Catalunya-Aragˇ. Ordinacions dels reis d'Aragˇ (?)
Ferran I, Rei de Catalunya-Aragˇ. Ordinacions dels reis d'Aragˇ (?)
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Catalunya-Aragˇ. Ordinacions dels reis d'Aragˇ (?)
Language catalÓ
Date compilat 1366 a quo - 1458 ad quem
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4774
MartÝ I, Rei de Catalunya-Aragˇ. Ordinacions de la casa del rei MartÝ: sobre quitacions i vestirs dels oficials de la cort (?)
Language catalÓ
Date promulgat 1410 ad quem
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5544
MartÝ I, Rei de Catalunya-Aragˇ. Ordinacions de la casa del rei MartÝ: sobre els capellans de la sua casa (?)
Language catalÓ
Date promulgat 1407-03-28
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5545
MartÝ I, Rei de Catalunya-Aragˇ. Ordinacions de la casa del rei MartÝ fetes entre lo tresorer de casa sua ab lo batle general e entre los seus alguatzirs e homnes del ofici e ab los justÝcies e altres officials locals, etc. (? ?)
Language catalÓ
Date promulgat 1410 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxiijv] Aci auall apparen les ordjnacions dela casa del S. Rey en marti … del dit rey en Joan
tit.: Ordinacio feta per lo dit Rey en Martj […] quitacions … en son servey
pream.: Lo senyor rey en martj volent posar en bon ordre … per lo temps que hauran serujt
tit.: [ clxxxiiij] Dels majordoms
dispositio: Primerament sia fet compte … [ cciijv] … dela dita carta […]
Note final ilĚlegible
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 10250
Location in volume ff. cciijv-ccixv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5546
Ferran I, Rei de Catalunya-Aragˇ. Ordinacions sobre lo viure dels oficials de casa sua
Language catalÓ
Date promulgat 1414
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cciijv] Aši auall aparen les ordinašions fetes per lo senyor rey ferrando sobre … officials de casa sua
tit.: Quels officials de casa del senyor Rey … en confessar e combregar
dispositio: En lany de nostre senyor M.cccc. xiij estant lo senyor Rey en ferrando dins lo seu palau Reyal … [ ccixv] … descriure al dit escriua de Rašio
nota: Aši fenexen los estils dela Cort del senyor Rey
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 10251
Location in volume ff. ccixv-ccxxii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5548
Alfons d'Aragˇ V, Rei de Catalunya-Aragˇ. Ordinacions: levament de la conquesta de Sardenya
Language catalÓ
Date promulgat 1420 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccixv] Leuament fet … segons ques segueix
tit.: Dels […]
dispositio: als majordomens fer šo si son nobles … [ ccxxij] … a bon arbitre .xva florins. Suma tot .ccxxxxiiija lxxxxij florins. DEO GRATIAS
colofˇ: Salvius voccatur qui scripsit, benedicatur. Cognomen eius Calsada dišitur esse
Record Status Created 1992-06-14
Updated 2022-12-30