Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2220
Authors Jaume Domènec
Antoni de Ginebreda, Bisbe d'Athina
Titles Compendi historial
Història del món antic
Compendi historial del rei en Pere (Toldrà)
Date / Place compilat 1362 - 1384-04 ((Domènec))
compilat 1385 ((Ginebreda))
Language català
Text Type: Prosa
Associated Texts texid 1228 Desconegut, Crònica universal de 1425, escrit 1400 - 1425-12-03
Basat en també prengué com a font principal texid 2695 Guillaume de Nangis ~ Desconegut… Cronicon mundi, escrit 1301 [?] - 1308 [?]
Basat en adaptació en part de texid 1412 Vincent de Beauvais, Speculum historiale, escrit 1244 - 1254 [?]
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 123.1.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 123.1.1
Editat a: Toldrà et al. (1993), Estudi i edició del Compendi historial de Jaume Domènec, O.P.: el regnat de Constantí (ms. 11518 de la Biblioteca Nacional de Madrid, folis 309v-339v)
Tractat en: Manresa (1991), “Un coleccionista cederá a la Biblioteca de Cataluña un manuscrito del siglo XV subastado en Londres”, El País 25
Tractat en: Riera i Sans (1987), “Presència de Josefus a les lletres catalanes medievals”, Studia in honorem prof. M. de Riquer 201-2
Tractat en: Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 753-4
Note El rei Pere va encarregar a Antoni de Ginebreda (bioid 1081) acabar la traducció, però segons Riera, “hi ha indicis molt clars que aquest no se n'ocupà”.

Segons M. Toldrà, Domènec rebé l'encàrrec del Cerimoniós a Perpinyà el 1363.
Subject HISTÒRIA
Internet https://mariatoldra.com/2014/07/19/proleg-del-compendi-historial-de-jaume-domenec/ vist 2023-01-22
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 522
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/11518 (BITECA manid 1366)
Copied 1401 - 1425
Location in witness ff. 1-430
Title(s) Jaume Domènec ~ Antoni de Ginebreda, Bisbe d'Athina… Història del món antic, compilat 1362 - 1384-04 III-IV
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] C5omensa lo tercs volum del compendi hystorial del molt alt senyor en .P. … Compilat per frare jacme domenec del orde dels preycadors maestre en Theologia e jnqueridor del Regne de Mallorcha e dels Comtats de Rossello e de Cerdanya
tit.: Prohemj Actor
prol.: C3omplides nostres ystories del comensament del mon en .ij. libres fins al derrer dia del any .M.M.M.M.lx.j. segons lo compte que segujm … per sengles anys deualants tro al present temps
tit.: Gujllem
text: L2os ayns donques .M.M.M .lxj. complits enlo .Dcc.lij. dela fondacio de Roma … [ 430] … axi com fil de Rey. Del[…]
Condition incomplet
Note darrer foli trencat. Les paraules “Actor” i “Guillem”, que hem transcrit al final de la rúbrica del pròleg i a l'inici del text, es troben la primera al final de la primera línia del prohemi i la segona al final de la darrera línia de l'inici de l'obra. El text arriba fins a l'any 626
ID no. of Witness 2 cnum 4211
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca privada, (BITECA manid 2587)
Copied 1454-05-24 - 1455-01-11 (Sotheby's)
Title(s) Jaume Domènec ~ Antoni de Ginebreda, Bisbe d'Athina… Història del món antic, compilat 1362 - 1384-04
ID no. of Witness 3 cnum 1731
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 186 (BITECA manid 1990)
Copied 1742-05-17 (colofó)
1701 - 1800 (Massó, Historiografia)
Location in witness ff. 1-350v
Title(s) Jaume Domènec ~ Antoni de Ginebreda, Bisbe d'Athina… Història del món antic, compilat 1362 - 1384-04 II
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] RESUMEN | HISTORIAL | EÔ COMPILACIO ABREVIA | DA DE LES HISTORIES | QUASI DE TOTA EUROPA, E | DE ALGUNES DE ASSIA, | E DE AFRICA | FINS AL REYNE | DE EL REY | EN PERE | el Quart de Aragô: que de manament de dit | Señyor Rey escriguè lo Reverent Pare | Frare JAUME DOMENEC | Mestre en Theologia, Inquisidor de Mallorca Ord. Pred.
tit.: [ 2] Justino. Persida
text: E3n lany III MDXXXVII delits los dos frares axi com es dit, è delint tota la sanch real, fon gran gloria com lo començament del regne fon recobrat … [ 350v] … E aci feneix la fi de la segona part dela nostra obra; E daci avant notarem nostres anys, ê Comptarem dela Incarnació de Jesu Christ, comptant quascun any per si; Car damunt havem posat lo Compte dels anys per Deenes, ô per mes ô menys axi com se esdevench, mas de huy mes lo posarem per sengles anys. DEO GRACIAS
colofó: Fon concluit este llibre del P. M. fr. Jaume Domenech Jnquisidor del Regne de Mallorca, com ell mateix diu en lo Prole [sic] de este llibre, dia 17 del mes de Maig del any 1742
Condition incomplet
Record Status Created 1991-06-04
Updated 2023-01-22