Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2220
Authors Jaume Domènec
Antoni de Ginebreda, Bisbe d'Athina
Titles Compendi historial
Història del món antic
Date / Place compilat 1362 - 1384-04 ((Domènec))
compilat 1385 ((Ginebreda))
Language català
Text Type: Prosa
Associated Texts texid 1228 Desconegut, Crònica universal de 1425, escrit 1400 - 1425-12-03
adaptació en part de texid 1412 Vincent de Beauvais, Speculum historiale, escrit 1244 - 1254 [?]
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 123.1.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 123.1.1
Editat a: Toldrà et al. (1993), Estudi i edició del Compendi historial de Jaume Domènec, O.P.: el regnat de Constantí (ms. 11518 de la Biblioteca Nacional de Madrid, folis 309v-339v)
Tractat en: Manresa (1991), “Un coleccionista cederá a la Biblioteca de Cataluña un manuscrito del siglo XV subastado en Londres”, El País 25
Tractat en: Riera i Sans (1987), “Presència de Josefus a les lletres catalanes medievals”, Studia in honorem prof. M. de Riquer 201-2
Tractat en: Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 753-4
Note el rei Pere va encarregar a Antoni de Ginebreda (bioid 1081) acabar la traducció, però segons Riera, “hi ha indicis molt clars que aquest no se n'ocupà”
Subject HISTÒRIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 522
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/11518 (BITECA manid 1366)
Copied 1401 - 1425
Location in witness ff. 1-430
Title(s) Jaume Domènec ~ Antoni de Ginebreda, Bisbe d'Athina… Història del món antic, compilat 1362 - 1384-04 III-IV
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] C5omensa lo tercs volum del compendi hystorial del molt alt senyor en .P. … Compilat per frare jacme domenec del orde dels preycadors maestre en Theologia e jnqueridor del Regne de Mallorcha e dels Comtats de Rossello e de Cerdanya
tit.: Prohemj Actor
prol.: C3omplides nostres ystories del comensament del mon en .ij. libres fins al derrer dia del any .M.M.M.M.lx.j. segons lo compte que segujm … per sengles anys deualants tro al present temps
tit.: Gujllem
text: L2os ayns donques .M.M.M .lxj. complits enlo .Dcc.lij. dela fondacio de Roma … [ 430] … axi com fil de Rey. Del[…]
Condition incomplet
Note darrer foli trencat. Les paraules “Actor” i “Guillem”, que hem transcrit al final de la rúbrica del pròleg i a l'inici del text, es troben la primera al final de la primera línia del prohemi i la segona al final de la darrera línia de l'inici de l'obra. El text arriba fins a l'any 626
ID no. of Witness 2 cnum 4211
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca privada, (BITECA manid 2587)
Copied 1454-05-24 - 1455-01-11 (Sotheby's)
Title(s) Jaume Domènec ~ Antoni de Ginebreda, Bisbe d'Athina… Història del món antic, compilat 1362 - 1384-04
ID no. of Witness 3 cnum 1731
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 186 (BITECA manid 1990)
Copied 1742-05-17 (colofó)
1701 - 1800 (Massó, Historiografia)
Location in witness ff. 1-350v
Title(s) Jaume Domènec ~ Antoni de Ginebreda, Bisbe d'Athina… Història del món antic, compilat 1362 - 1384-04 II
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] RESUMEN | HISTORIAL | EÔ COMPILACIO ABREVIA | DA DE LES HISTORIES | QUASI DE TOTA EUROPA, E | DE ALGUNES DE ASSIA, | E DE AFRICA | FINS AL REYNE | DE EL REY | EN PERE | el Quart de Aragô: que de manament de dit | Señyor Rey escriguè lo Reverent Pare | Frare JAUME DOMENEC | Mestre en Theologia, Inquisidor de Mallorca Ord. Pred.
tit.: [ 2] Justino. Persida
text: E3n lany III MDXXXVII delits los dos frares axi com es dit, è delint tota la sanch real, fon gran gloria com lo començament del regne fon recobrat … [ 350v] … E aci feneix la fi de la segona part dela nostra obra; E daci avant notarem nostres anys, ê Comptarem dela Incarnació de Jesu Christ, comptant quascun any per si; Car damunt havem posat lo Compte dels anys per Deenes, ô per mes ô menys axi com se esdevench, mas de huy mes lo posarem per sengles anys. DEO GRACIAS
colofó: Fon concluit este llibre del P. M. fr. Jaume Domenech Jnquisidor del Regne de Mallorca, com ell mateix diu en lo Prole [sic] de este llibre, dia 17 del mes de Maig del any 1742
Condition incomplet
Record Status Created 1991-06-04
Updated 2018-11-05