Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2218
Authors Desconegut
Titles Genealogia dels reis d'Aragó
Date / Place compilat 1412 a quo
Language català
Text Type: Prosa
Note es tracta d'una mera cronologia des d'Alfons I fins a Ferran d'Antequera
Subject Aragó (regne)
GENEALOGIA
HISTÒRIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1727
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 212 (BITECA manid 1114)
Copied 1441 - 1460 (Riera i Sans)
1491 - 1500 (Soberanas)
Location in witness f. 13r-v
Title(s) Desconegut, Genealogia dels reis d'Aragó, compilat 1412 a quo
Incipit & Explicits rubr.: [ 13] Aquesta es la Neologia dels Reys darago
text: Primo jldefonsus mori en lany MCXCVJ. E aquest hac tres fills ço es Pere. Namfos. E ferrando … [ 13v] … Fferrando fill dela germana dell mori lany . MCCCCXVI. Alfons fill del dit ferrando
nota: Haches Rey ferrando triga esser elegit en Rey per espay de dos anys … E lo qual dit ferrando Rey darago morj en la vila degualada a dos del mes dabrill lany .MCCCCXVJ. a xj. hores
Record Status Created 1991-06-02
Updated 2005-01-12