Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2215
City and Library Girona Arxiu Capitular
Collection: Call number 56
Copied 1491 - 1510 (A. Fàbrega)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 71 (= I + 4 + x-lxxvj) (el primer foli de guardes és modern i actualment els 4 folis preliminars van numerats 2-4)
Collation 14 212 310 4-612 78
Page Layout 2 columnes
23 línies (f. xra)
Size pàgina 292 × 220 mm
caixa 165 × 125 mm
columna 165 × 55 mm (f. xxiijra)
Hand semigòtica de finals s. XV o ca. 1500
Watermark lletra “M” (al cos del volum,) (semblant a Briquet 8354, Lucca: 1436, Leyden: 1443;)
lletra “R” (al cos del volum,) (semblant a Briquet 8936, Venezia: 1443-49, Fabriano: 1448 i Briquet 8938, Palermo: 1456-58, Udine: 1458, Napoli: 1456-58;)
muntanya de tres cims dins d'un cercle (al cos del volum i als folis preliminars,) (semblant a Briquet 11868, Firenze: 1407, Roma: 1408-17, Sienna: 1414, Berne: 1430 i Perpinyà sense data i al motiu Briquet 11895, molt més proper, Firenze: 1434;)
muntanya de tres cims amb antena (al cos del volum,) (semblant a Briquet 11656, Udine: 1452, Palermo: 1453, Genova: 1438-44, Padova: 1440-46, i a d'altres indrets fins al 1472; també s'acosta a Briquet 11652, Roma: 1434-39, Genova: 1434, Firenze: 1435-37, Palermo: 1440)
Pictorial elements Rúbriques en vermell
Caplletres: en vermell
Other features Justificació: a punta seca
Pautat: línies de guia per als renglons que travessen l'intercolumni
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Perforacions: quatre perforacions rodones visibles prop del tall assenyalant les línies verticals internes, dues al marge inferior de la caixa, prop del tall, assenyalant la línia base de la caixa i la situació de la primera línia de guia per a rengló i una altra a prop del plec assenyalant també la justificació horitzontal inferior
Reclams: horitzontals al peu de la segona columna arrenglerats amb el marge exterior, en negre
Condition incomplet i mal conservat, amb moltes taques d'humitat; als quatre folis preliminars, sense foliació antiga, hi ha la taula del volum. Són en blanc els ff. 5v prel. i xxxxiiiiv
Binding moderna
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 1050-4 , n. 206
Descrit per: Puig i Oliver (2009), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (2004), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Martí (2002), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1995), Inspecció personal
Facsímil: Fotografies dels manuscrits de la Biblioteca Capitular de Girona signatures 91, 61, 133, 58, 55 i 59 (1995)
Tractat a: Adeva Martín (1984), “Los Artes de bien morir en España antes del Maestro Venegas”, Revista de Teología del País Vasco 408
Tractat a: Fàbrega i Grau (1955), “Els primitius textos catalans de l'Art de bé morir”, Analecta Sacra Tarraconensia 86
Catalogat a: Bohigas (1936-39), Inventari dels manuscrits procedents d'incautacions que formen part de la Biblioteca de Girona , n. 56
Note el primer full del volum és una guarda moderna i els ff. següents, (ff. 2-5) contenen la taula

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 5339
Location in volume ff. 2 prel.-3v prel. + x-xxxxiiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1634
Albertanus Brixiensis. De providència sobre consell
Language català
Date traduït 1301 - 1500
Incipits & explicits in MS tit.: [ 2 prel.] Taula dela present obra enla qual son compreses quatre libres los dos tractant de prouidencia sobre consell laltre vn bell tractat appellat la art de ben morir e apres vna altra bella confecio compilada per mestre ffrancesc eximenjs
índex: Capitol primer quina cosa es consell En cartes xj. … [ 3v prel.] … Capitol com lo consell se presta per aportar alguna cosa assa deguda ffi En cartes xxxxiiij
rubr.: [ x] Tractat fet de prouidencia sobre consell … perque la virtut entre aquells sia mes prospera
prol.: P9ER TANt Com lauors la cosa publica es benauenturadament ordenada … [ xva] … per seruar orde e manera en cascun punt distretament e clara
tit.: Capitol primer qujna cosa es consell
text: L3N [sic] lo primer punt direm quina cosa es consell … [ xxxxiiij] … per tota creatura creada per Jnfinjta seculorum secula Amen
Note als folis preliminars amb la taula del volum segueix la taula d'una obra que no es conserva ara al volum, f. 4 prel. “Capitol primer de consell en si corregit En cartes (…) Capitol quart hom pot o deu mudar son consell”
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2295
Location in volume ff. 4r-v prel. + xxxxv-lxxvj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2253
Desconegut. Art de bé morir (I-VIII)
Language català
Date traduït 1301 - 1458 ad quem
Incipits & explicits in MS tit.: [ 4 prel.] Taula de vna molt bella obra appellada la art de ben morir segons que per capitols se segueix
índex: Capitol primer deles temptacions … [ 4v prel.] … Capitol derrer qui tracta dela recomendacio ques deu fer prop del spirar del malalt per alguns dells acistents En cartes lxxx
rubr.: [ xxxxv] Vna molt bella obra appellada la art de ben morir a gran utilitat e confort deles anjmes de aquells los quals seran posats enlo strem dela mort
text: P7ER TESTimoni dela santa scriptura Oc e per eximlis [sic] … [ lxxvj] … la tua Jnefable pietat la anjmada de aquest seruent teu frare nostre
Condition incomplet
References (most recent first) Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 361 , n. 37
Note arriba a la meitat del cap. VIII. Al f. 5 preliminar segueix la taula d'una obra perduda: “Taula dela present obra la qual sapella confecio feta per lo molt reuerent maestre ffrancesch eximenis. Capitol primer En cartes lxxxiij (…) Capitol dels peccats contra lo sant spirit En cartes xcvij”
Record Status Created 1992-06-10
Updated 2015-12-13