Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2214
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number 902 | Antic 9-12-108
Copied València [?]: 1481 [?] - 1520 [?]

External description
Writing surface Pergamí
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + III + j-xxxvj + 1 s/n + IIII + I
ff.: I + III + 1-40 + 1 + 4 + I
Collation 14/3t 22/1 3-58 66
Page Layout 13 línies (f. 2)
12/14 línies
Size pàgina 262 × 187 mm (f. 2)
caixa 175 × 117 mm
Hand gòtica librària
Pictorial elements Caplletres: al f. 1r dues caplletres miniades de tipus renaixentista sobre fons blau, la resta alternen blau i vermell, amb decoració a ploma; als ff. 8r i 10v trobem caplletres amb motius vegetals i al f. 12r una caplletra historiada (coronació de la Verge)
Rúbriques en vermell
Altres: foliació original en vermell, interrompuda als fulls del segon quadern, en un bifoli intercalat. Hi ha també una foliació moderna que seguirem
Other features Justificació: línies verticals que arriben fins als marges a mina de plom, línies horitzontals que s'aturen a la caixa. En part del volum totes fetes a tinta vermella i pauta traçada per tres línies verticals i tres d'horitzontals que arriben als marges. Els folis a partir del f. 39v duen a més de les línies descrites, una línia vertical situada a 54 mm del marge dret, que podria molt bé ser la delimitació d'una segona columna de foli i que si la primera tingués les mateixes característiques, deixaria un intercolumni de 9 mm, quedant una bona estructura de la pàgina
Justificació: això fa pensar que aquests folis van començar a pautar-se pensant que havia de dur text a dues columnes i no es va fer la darrera línia vertical en adonar-se’n que anava a línia tirada
Pautat: línies de guia per als renglons que també s'aturen a la caixa, en tinta marronosa o sanguina
Ús de la primera línia de la pauta: als folis com el f. ii en què els renglons tenen dues línies, una de base de l’escriptura (2 mm per sobre d’ella) i una altra per delimitar l’alçada de la lletra (fins el marge inferior del traç superior horitzontal); en altres folis com el xiij (= 16 modern) la primera línia queda en blanc, tot i que també hi ha línies de base i superior per a encaixar l’escriptura (tretze línies, primera en blanc)
Perforacions: no s'observen perforacions
Reclams: sense reclams
Music S
Condition volum en molt bon estat. Foliació original en tinta vermella i xifres romanes; una de moderna a llapis al costat. Errades a la foliació: salta el f. viij 8 (en el seu lloc hi ha un taló, com si l'haguessin tallat) i en canvi no numera quatre folis entre el vij i el viiij (avui ff. 8-11 de la foliació moderna); ordena malament xxxv-xxxiiij-xxxvij-xxxvj. Hi ha un foli en blanc i pautat al final del volum. El pergamí del segon quadern és molt més fi (vitel·la) que el de l'anterior quadern. El del quadern 3 és més gruixut.
Binding restaurada, pell sobre fusta, amb ferros renaixentistes en sec del s. XVI, com la del ms. 903 de la mateixa biblioteca, semblant a algunes de les de Felipe II de El Escorial. En restaurar-la s'ha enganxat sobre una coberta nova les restes que es conservaven de la relligadura original; llom amb quatre nervis (modern)
References (most recent first) Catalogat a: Universitat de València. Biblioteca (1992), Fitxer de Sala
Descrit per: Avenoza (2007), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (1990), Inspecció personal
Note els fulls de guardes són de paper i pergamí. Notació musical als ff. 23v-26 (Clementissime domine). Anotació posterior en llatí per mà cursiva al peu del f. 39 modern.

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2521
Location in volume ff. 1-10 (Beltran i Pepió)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2780
Confraria de la Verge Maria de la Seu. Capítols de la confraria de la Verge Maria de la Seu de València
Language català
Date escrit 1414
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] A2quells que uolen esser confrares dela loable confraria dela sagrada uerge maria dela seu de ualentia son tenguts a obseruar los Capitols seguents
text: P3Rimerament tot preuere qui nouellament entrara enla confraria … [ 10] … y que fareu tot allo que vn bon confrare deu fer
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 9517
Location in volume ff. 38-39v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10520
Prior de la Confraria de la Mare de Déu de la Seu. Forma de confessió pels confrares de la Mare de Déu
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 38] Forma confessionis que fit priori confratrie uel substituto per eum pro defectibus confratrum dicendo
text: Y2O peccador o peccadora me confes a nostre senyor deu. e ala sagrada uerge maria. a mossenyer sent pere. e sent pau. e a tota la cort celestia. e a vos … [ 39] … e uos prior que men doneu penitencia. e. absolutio. Deo gracias. [Misereatur vostri. Jndulgentiam ratllat]
nota: Per special penitentia dira cascu .v. uegades lo pater noster e .vij. Uegades la aue maria. E offerreu cascu vn diner per illuminar la lantia dela capella dela casa dela confra-ria. … [ 39v] … E les orations queus recordaran que no aureu dites o. fetes dir que les façau dir a uostra bona consciencia de açi a vn mes.
Note segueix una fórmula d'absolució en llatí
Record Status Created 1992-06-10
Updated 2014-01-04