Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2213
Authors Jaume March
Jaume March Marquet (atribució de J. Pujol)
Titles Dos són los alts, segons lo meu parer
Incipit & Explicits text: Dos són los alts, segons lo meu parer … ne guardeu jo si maresch tant de bé
Date / Place escrit 1410 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics [I, III, V-VI=] 10 10ï 10 10ï 10 10 10 10 [II, IV=] 10 10 10 10 10 10ï 10 10ï: [I, III, V-VI=] ababcddc [II, IV=] abbacdcd
References (most recent first) Pujol (2007), “L'atribució de les cançons amoroses de Jaume March”, Actes del Tretzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Universitat de Girona 8-13 de setembre de 2003)
March et al. (2008), “Dos son los alts, segons lo meu parer [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 1 , n. 9
March et al. (1994), Obra poètica 185-91 , n. i (ed. ref.)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 219 , n. 95.3 (278:1)
March et al. (1987), Cobles i noves rimades. Edició i estudi introductori de Jaume Vidal Alcover 53-57
March et al. (1949), Les “coblas” ou les poésies lyriques provenço-catalanes de Jacme, Pere et Arnau March. Éditées et traduites par Amédée Pagès 19-22 , n. i
March et al. (1934), Les cobles de Jacme, Pere i Arnau March. La poesia lírica d'abans d'Auzias March 21-23 , n. i
Milà i Fontanals (1878), Poètes lyriques catalans 70-71 , n. 6
Subject POESIA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 5745
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. xxxiijr-v
Title(s) Jaume March… Dos són los alts, segons lo meu parer, escrit 1410 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxxiij] Mossen Jaucme march
text: D6Os son los alts / segons lo meu parer … [ xxxiijv] … Ne guardeu Jo / si maresch tant de be
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 6701
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 31r-v f. 45r-v
Title(s) Jaume March… Dos són los alts, segons lo meu parer, escrit 1410 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 31] Mossen Jaume march
text: [D]os son los alts / segons lo meu parer … [ 31v] … Ne guardeu jo / si maresch tant de be
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1991-06-01
Updated 2013-04-10