Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of printed edition BITECA copid 2211
City and Library Cambridge Houghton Library of the Harvard College Library
Collection: Call number Inc 9550.5 vol. 1
Printed Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20

External description

Writing Surface Paper
Format Foli
Leaf analysis ff.: III + 1-34 + 1 + i-cccxlii + II (fol. romana impresa amb greus errades)
Collation [*]2 A7/8 B-C8 D2 a-b8 c-d10 e6 f-t8 u10 v6 x-z8 A-F8 G6 A-L8 M6 N8
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 300 × 210 mm (f. v) caixa 199 × 135 mm caixa 201 × 132 mm (f. cclvi) columna 199 × 62 mm
Font gòtica
Watermark mà amb estel de sis puntes
Pictorial elements espai en blanc per a les caplletres, assenyalades amb lletres de guia
Condition errades a les signatures de quadern: cij-cv (per c3-c6), diiiij (per d4); diiij (per d5); dv (per d6); ui-uv (per u2-u6), i ij (per z3); E.iii.i (per E3); nombrosos errors de foliació: iii (per 2), repetit xvi, xvi-xxiii (per 17-25), rep. xxvi (per 27-28), xxvii-xxxxvii (per 29-49), xxxxiii (per 50), xxxxv-xxxvi (per 51-52), lxi (per 67), salta a lxiii (per 68) i d'aquí a lxv-lxiiii-lxvi (per 69-71), lxviii (per 73), lxxiviiii (per 74), lxx (per 75), lxxi-xcv (per 76-100), xcviii (per 101), xcvii-xcviiii (per 102-105), c-cxv (per 106-121), cxv (per 122), cxvii-cxxxi (per 123-137), cxxxii (per 138), cxxxiiii-cxxxvi (per 139-141), cxxxvi (per 140), rep. cxxxvii (per 143-144), cxxxxi (per 145), cxli-cxliii (per 145-148), cxlvii (per 152), cxlvii (per 153), cxlix (per 154), cl-clii (per 155-157), cxlviii (per 158), cliiii-clvi (per 159-161), clxvi (per 162), cxxxxvi (per 163), cxxixviii (per 164), clix (per 165), lx-lxiii (per 166-169), clxiiii (per 170), clv (per 171), clxv-clxvi (per 172-173), clxviii-ccxxxxii (per 174-248), ccxliiii-ccxxxxvi (per 249-252), xxxxvii (per 253), sense numeració els fols. 254 i 255 (aquest en blanc), ccl-cclxv (per 256-271), cclxvii-cclxviii (per 272-273), rep. cclxviii (per 274), cclxviiii (per 275), cclxx-cclxxi (per 276-277), cclxxiii (per 278), rep. cclxxiiii (per 279-280), cclxxv-cclxxxviiii (per 281-295), cclxxxxii (per 296), cclxxxvi-cclxxxxi (per 297-302), cclxxxxvi (per 303), cclxxxxiii-cclxxxxv (per 304-306), ccci-cccii (per 307-308), cclxxxxviii-cclxxxxviiii (per 309-310), cclxxxx (per 311), ccci-ccciiii (per 312-315), cccii (per 316), cccvi-cccxvi (per 317-327), cccxiiii-cccxviii (per 328-332), rep. cccxviii (per 333), cccxx-cccxxviiii (per 334-343), cccxxxiii-cccxxxiiii (per 344-345), rep. cccxxxiii-cccxxxiiii (per 346-347), cccxxxv-cccxxxvii (per 348-350), rep. cccxxxvii (per 351), cccxxxviii (per 352), cccxlvii (per 353), cccxl-cccxlii (per 354-356), rep. cccxlii (per 357); folis 3, 34, 291-292 en blanc; una mà a ploma començà a corregir els errors sobre la mateixa numeració romana, però, adonant-se dels greus errors, afegí una segona foliació en àrabs, també errada a partir del fol. 294; exemplar en bon estat, amb algunes taques d'humitat
Binding del s. XIX, en pell negra, amb cinc nervis
History of volume Adquirit 1906
Previous owners (oldest first) Pau Renard, notari (ex-libris al f. p i: “Pauli Renard not[arii] Bar[cinoniae]”; deixà també nombroses anotacions al volum)
John B. Stetson Jr. (Naixement Philadelphia 1884) 1952 ad quem (ex-libris a l'interior de la coberta anterior, en caràcters grecs, i nota a llapis de la biblioteca: “John B. Stetson, Jr., Elkins Park, Pa.”)
References (most recent first) Faulhaber (2007), Inspecció personal
Soriano (2005), Inspecció personal
Hollis Catalog [catàleg a Internet] (2004) , n. 000573154
Walsh (1996), A Catalogue of the Fifteenth-Century Printed Books in the Harvard University Library. 4. Books Printed in France, The Netherlands, the Iberian Peninsula, England, and Montenegro. Hebraica and Supplementary Entries , n. 3954
Winship (1921), “Fifteenth-Century Books”, Harvard Library Notes 98-99 , n. inc. facs¡mil xilografia
Note segons el catàleg és una variant de l'edició conservada al British Museum, car el quadern “e” té 6 ff. A diferència de l'exemplar principal, aquest duu primer el pròleg i després la taula. Al verso del primer foli de guardes es llegeixen diverses anotacions escrites en francès a llapis sobre l'estat del volum, probablement contemporànies a la seva venda, amb núm. de registre “26256 2 voll. / esp. 20”; aquesta mateixa mà afegí al marge inferior del darrer foli del text la numeració “396”.
Record Status Created 2005-01-12
Updated 2018-02-13