Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2210
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number 39-IV-13 (3)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1515 ca.

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 2
Collation a2
Page Layout 43 línies
Size pàgina 290 × 200 mm (f. a ii)
caixa 220 × 153 mm
Font gòtica
Condition en bon estat
Binding de la Biblioteca, amb els talls daurats
Previous owners (oldest first) Marcos Salón de Paz, advocat Valladolid 1574 a quo (ex-libris al marge inferior del f. a ii del primer imprès del volum: “Con este libro sirbio a su magestad el doctor Burgos de Paz vecino de Valladolid por prjncipio del mes de Otubre de 1574 años”)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2003), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2002), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2001), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció de la Sentencia per les turbacions passades, la Sentencia entre senyors i remenses i Com se deu prestar lo homenatge, segons l'imprès d'El Escorial 39-IV-13 (1, 2 i 3) (1995)
Catalogat a: García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 2:395 , n. Post-inc. 89
Tractat a: Goff (1973), Incunabula in American Libraries. A third census of fifteenth-century books recorded in North American collection. Reproduced from the annotated copy maintained by F. R. Goff 240 , n. F-72
Note relligat juntament amb d'altres impresos, veg. COPID 1314, 1441 i 1445; probablement tot el volum així constituït va pertànyer originalment al Dr. Burgos

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2279
Location in volume ff. 1-2
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1544
Ferran II, Rei de Corona d'Aragó. Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic
Language català
Date promulgat 1496-04-23
Incipits & explicits in MS rubr.: [ a i] Ferdinandus .ij. Rex. Hoc est translatum fideliter sumptum Barchinone etc.
intitulatio: Jn nomine domini nostri Jesuchristi. Pateat vniuersis quod nos Ferdinandus dei gratia Rex Castelle: Aragonum … Toleti etc.
pream.: Quoniam his non longe de cursis diebus … vna cum dictis responsionibus decretationibus et prouisionibus tenores sequitur per ordinem in hunc qui sequitur modum
rubr.: Que sia obseruada la concordia de la Reyna dona Elianor ab lo Cardenal de Commenge en semps ab los capitols vulgarement [sic] dits de sant Cugat ab altres coses c.j.
text: E5 Primerament suplica humilment lo estament ecclesiasticha [sic] V. R.excellencia que sia obseruada … [ a iiv] … nostro communi sigillo impendentis munit
datatio: Datj in villa Almansa die xx.iij. mensis A prilis anno a natiuitate domini M.cccc.lxxxxvj. regnorumque nostrorum videlicet Sicilie .xxix. Castelle: es egionis [sic] .xxiij. Aragonum vero .xviij. Granate autanno vero.
conf.: Yo el Rey. Uidit dela Caualleria … Jn curia .ij. flo. cl. viij. Registrata
Number of additional copies of edition 5
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1299
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call number Incunable 20 (3)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 2
ff.: 23-24 (foliació general del volum)
Collation 12
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 270 × 192 mm (f. iir)
Font gòtica
Pictorial elements espai en blanc destinat a caplletres de 4 unitats de pauta amb lletra de guia
Condition taques d'humitat; exemplar complet
Binding vegeu descripció del MANID 2212
Previous owners (oldest first) Arxiu reial de Barcelona
References (most recent first) Avenoza (2005), Inspecció personal
Reproducció de l'incunable 20 de l'Arxiu de la Corona d'Aragó de Barcelona [imatge a Internet] (2005)
Marnierre (1999), Inspecció personal
Avenoza (1994), Inspecció personal
García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 2:395 , n. Post-inc. 89
Note relligat juntament amb d'altres impresos, vegeu la descripció general del volum al MANID 2212

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 2165
City and Library Girona Biblioteca del Seminari
Collection: Call number S/440 (2)
Title(s) in copy CONSTITU | CIONS | de | CATHA | LUNYA ( al llom del cartró, a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 23-24v (fol. moderna en xifres aràbigues)
ff.: 228 (= I + 1 + 1-225 + I) (folis totals del volum, amb errades a la foliació)
Collation [*]2
Page Layout 1 columnes
Size pàgina 300 × 208 mm (f. 3)
caixa 220 × 154 mm (f. 24)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition paper enfosquit i taques d'humitat
Binding sense enquadernació, dins d'unes tapes de cartró
References (most recent first) Soriano (2004), Inspecció personal
Note moltes anotacions en llatí i passatges del text subratllats. Relligat juntament amb d'altres impresos

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 3221
City and Library Lleida Arxiu Capitular de la Catedral de Lleida
Collection: Call number Fons de còdex: Lleida: LC-0033
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 29 + III s/n + 31-550 + 551-553 paper antic + 554 paper modern
ff.: 457-458v
Collation cada imprès té la seva pròpia col·lació
Size relligadura 315 × 235 mm (coberta anterior)
Font gòtica
Watermark diverses
Pictorial elements com la de l'exemplar principal (escut d'Amorós amb el ram sense pintar)
Condition en bon estat
Binding pergamí flexible, amb restes de tires per lligar-lo. Llom desprès
References (most recent first) Descrit per: Avenoza Vera (2012), Inspecció personal
Reproducció parcial del còdex LC-0033 de l'Arxiu Capitular de Lleida. Constitucions (2012)
Note forma part d'un volum miscel·lani

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 1987
City and Library Paris Bibliothèque de Sainte Geneviève
Collection: Call number OE XV 648 Rés. (pièce 3)
Title(s) in copy CONSTITVCIONS | DE | CATHALVNYA ( gravat en lletres daurades al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 2 (tercera pe‡a del volum)
Collation a2
Size pàgina 268 × 195 mm (f. 1)
Font gòtica
Pictorial elements com l'exemplar principal
Condition en bon estat
Binding en pell vermella sobre fusta, amb les armes de Colbert amb ferros daurats. El llom té sis nervis i els entrenervis daurats amb l'anagrama de Colbert coronat
Previous owners (oldest first) Paris: Abbayée de Sainte-Geneviève 1742 a quo (exlibris a tinta a la portada: “Ex libris Stae. Genouesa parisiensis. 1742”)
Paris: Bibliothèque Colbertine (superlibris imprès en or a la coberta (armes) i al f. I de guardes la nota “aux armes de Colbert”)
References (most recent first) Avenoza (2006), Inspecció personal
Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Bresson et al. (1994), Catalogue du fonds hispanique ancien (1492-1808) de la bibliothèque Sainte-Geneviève de Paris 1 , n. 2
Note text en llatí i català; sense anotacions marginals, només modernes, de la biblioteca, assenyalant la data de publicació 1496 al foli final

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 3059
City and Library Washington (D.C.) Library of Congress
Collection: Call number Law Library: INCUN. GOFF F-72 LLRBR | Antic BJ46 8/10/81
Title(s) in copy CONSTITUCIONS | DE | CATALUNYA | CONCORDIA | DE LA | REYNA ELIANOR | AB LO | CARDENAL | DE COMENGE | 1496 ( al llom de l'estoig de l'exemplar i a la coberta de la relligadura)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 2 + III
ff.: III + 125-126 + III (fol. moderna)
Collation 12
Size pàgina 308 × 215 mm (f. 1)
Font gòtica
Pictorial elements una caplletra gravada; escut i marca de l'impresor també gravats
Condition restaurat, perfectament relligat, amb alguna taca
Binding moderna
References (most recent first) Soriano (2005), Inspecció personal
Note sense colofó; esmenes, subratllats i anotacions marginals en llatí escrites a ploma, fets per una mà del s. XVI avançat

Record Status Created 1992-06-05
Updated 2016-01-27