Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of additional copy of printed edition BITECA copid 2208
City and Library Cambridge Harvard College Library. Law Library
Collection: Call number Rare Ac C357 495
Printed Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20

External description

Writing Surface Paper
Format Foli
Leaf analysis ff.: IV + I + i-ccxxxxvii + 2 ff. bl. + ccl-cccxlii + 1 f. bl. + 1-34 + I + IV
Collation a2-8 b8 c-d10 e6 f-t8 u10 v6 x-z8 A-F8 G6 A-L8 M5 N8 *2 A2-8 B-C8 D1-10
Size pàgina 293 × 220 mm (aij)
Font gòtica
Pictorial elements Caplletres: sense gravar, igual que l'exemplar d'Houghton
Condition exemplar en bon estat de conservació, amb taques d'humitat; errades a les signatures de quadern: cij-cv (per c3-c6), diiiij (per d4); diiij (per d5); dv (per d6); ui-uv (per u2-u6), i ij (per z3); E.iii.i (per E3 del segon quadern); nombrosos errors de foliació: iii (per 2), repetit xvi, xvi-xxiii (per 17-25), rep. xxvi (per 27-28), xxvii-xxxxvii (per 29-49), xxxxiii (per 50), xxxxv-xxxviiii (per 53-55; seqüència igual a la de l'exemplar de Sevilla), l-lv (per 56-60), lxi (per 67), salta a lxiii (per 68) i d'aquí a lxv-lxiiii-lxvi (per 69-71), lxviii (per 73), lxxiviiii (per 74), lxx (per 75), lxxi-xcv (per 76-100), xcviii (per 101), xcvii-xcviiii (per 102-105), c-cxv (per 106-121), cxv (per 122), cxvii-cxxxi (per 123-137), cxxxii (per 138), cxxxiiii-cxxxvi (per 139-141), cxxxvi (per 140), rep. cxxxvii (per 143-144), cxxxxi (per 145), cxli-cxliii (per 145-148), cxlvii (per 152), cxlvii (per 153), cxlix (per 154), cl-clii (per 155-157), cxlviii (per 158), cliiii-clvi (per 159-161), clxvi (per 162), cxxxxvi (per 163), cxxixviii (per 164), clix (per 165), lx-lxiii (per 166-169), clxiiii (per 170), clv (per 171), clxv-clxvi (per 172-173), clxviii-ccxxxxii (per 174-248), ccxliiii-ccxxxxvi (per 249-252), xxxxvii (per 253), sense numeració els fols. 254 i 255 (aquest en blanc), ccl-cclxv (per 256-271), cclxvii-cclxviii (per 272-273), rep. cclxviii (per 274), cclxviiii (per 275), cclxx-cclxxi (per 276-277), cclxxiii (per 278), rep. cclxxiiii (per 279-280), cclxxv-cclxxxviiii (per 281-295), cclxxxxii (per 296), cclxxxvi-cclxxxxi (per 297-302), cclxxxxvi (per 303), cclxxxxiii-cclxxxxv (per 304-306), ccci-cccii (per 307-308), cclxxxxviii-cclxxxxviiii (per 309-310), cclxxxx (per 311), ccci-ccciiii (per 312-315), cccii (per 316), cccvi-cccxvi (per 317-327), cccxiiii-cccxviii (per 328-332), rep. cccxviii (per 333), cccxx-cccxxviiii (per 334-343), cccxxxiii-cccxxxiiii (per 344-345), rep. cccxxxiii-cccxxxiiii (per 346-347), cccxxxv-cccxxxvii (per 348-350), rep. cccxxxvii (per 351), cccxxxviii (per 352), cccxlvii (per 353), cccxl-cccxlii (per 354-356), rep. cccxlii (per 357); folis 3, 34, 291-292 en blanc; una mà a ploma començà a corregir els errors sobre la mateixa numeració romana, però, adonant-se dels greus errors, afegí una segona foliació en aràbs, també errada a partir del fol. 294; error d'enquadernació al segon quadern M: folis Miii i Miiii enquadernats al revés (M4-M3), coresponen als folis impresos cccxxxiiii-cccxxxiii
Binding moderna, en pergamí lleugerament decorada en ferros daurats; amb 5 nervis, decoració en ferros secs al llom. Tall daurat
Previous owners (oldest first) Otto Vollbehr (Doctor), bibliòfil (ex-libris a l'interior de la coberta anterior (.Vollbehr. | .Inkunabel. Sammlung.))
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2005), Inspecció personal
Catalogat a: Hollis Catalog [catàleg a Internet] (2004)
Note etiqueta amb la data d'entrada de l'exemplar a l'interior de la coberta posterior: “HARVARD LAW LIBRARY. Received DEC 16 1939”. Bocí de paper dins del volum mecanografiat amb dades relatives a l'exemplar, en alemany (possiblement de Vollbehr). Abundants notes marginals a ploma per diferents mans del s. XVI (una d'elles intenta corregir la foliació, també a la taula). Al primer foli de la taula, tampó de color violeta procedent d'una biblioteca de mal llegir. Al foli Iv de guardes, notes a llapis de l'edició. El “Pròleg” i la “Taula” estan enquadernats després dels “Usatges i constitucions”
Record Status Created 2005-01-12
Updated 2018-02-15