Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2204
Name Francí Joan Puculull, poeta
Sex H
Milestones Floruit 1400 [?] - 1470 [?]
Associated Persons altre: Joan Fogassot, notari
Affiliation poeta
Author of texid 1377 Col·lectiu… Cançoner Vega-Aguiló (III), compilat 1390 - 1500
texid 2872 Francí Joan Puculull, Arbre molt sant en qual ha be granat, escrit 1401 [?] - 1500 [?]
texid 3413 Francí Joan Puculull ~ Joan Fogassot… Qual voleu mes, e sou de bon acort, escrit 1400 - 1470
texid 3411 Francí Joan Puculull, No sap què·s fa sinó cell qui Déus prega, escrit 1400 - 1470
texid 3412 Francí Joan Puculull, ¨Qual hom sentit porà dir ni penssar, escrit 1401 [?] - 1470 [?]
Record Status Created 1992-09-19
Updated 2018-04-06