Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2201
City and Library València Arxiu Històric Municipal
Collection: Call number Caja 3, núm. 1 | Antic Caja 3, núm. 8; 46
Title of volume No 46 ( a la coberta)
Tomo Furs
Los priujlegis o capitols hordenats enla Cort General
FVRS del señor Rey En Jacme 2
Copied 1301 a quo

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 6
Collation 16; sense reclam, és un sol quadern
Page Layout 24 línies (f. 1)
Size pàgina 298 × 201 mm (f. 1)
caixa 230 × 152 mm
Hand cursiva catalana d'inicis del s. XIV
Pictorial elements Caplletres: caplletres de dues unitats de pauta de la mateixa tinta del text, lleugerament decorades
State justificació a punta seca amb la primera línia en blanc; perforacions menudes, fetes amb un punxó, visibles prop dels talls
Condition sense cap mena de foliació; en bon estat, malgrat algunes taques a la coberta; el f. 6 és en blanc
Binding antiga, bifoli de pergamí de les mateixes característiques que el quadern; restes de la seda d'on penjava el segell reial
References (most recent first) Avenoza (2007), Inspecció personal
Colón et al. (1980-2007), Furs de València 1:75 , n. 4
Note còpia de la cancelleria reial; a la portada: “Edición Palmart folios 100 al 101”

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2260
Location in volume ff. 1-5v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2618
Jaume II, Rei de Mallorca. Furs
Language català
Date promulgat 1301-01-21
Incipits & explicits in MS invoc.: E2n nom de deu nostre seynor.
intitulatio: [ 1] Com nos en Jacme per la gracia de deu Rey darago … e Comte de barchinona
pream.: Entenens a pau e justicia e bon estament e reformacio e tranquillitat dela nostra terra haguessem manat general cort en la ciutat de valencia … e fem los capitols deius seguents
dispositio: P2rimerament establim e ordenam per tots temps quel procurador el batle general del Regne … [ 5] … empero dels quals les justicies dels lochs hagren conegut e donaren les sentencies franques si nos no le haguessem comanats
conf.: [ 5v] A2cta fuerunt dicta capitula lecta et publicata de mantado dominj Regis in ecclesia sancte Marie maioris ciuitatis valencie … qui ad curiam conuenerant supradictam die dominica duodecimo kalendas. Febrarij. Anno dominj .Millesimo Trescentesimo primo
auten.: Signum ✠ Jacobi dei gratia Regis Aragonum … statuimus e approbamus
testimonis: Testes sunt G. de angularia … Et multi alij
certificació: Sig ✠ num mej Gullermj palagrinj … die et Anno prefixis
Record Status Created 1992-06-03
Updated 2012-02-14