Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2199
City and Library València Arxiu Històric Municipal
Collection: Call number Caja 4, núm. 11 | Antic Caja 4, núm. 16
Title of volume Capítulos en Cortes el Rey Don Pedro ( a la portada en tinta per diferents mans)
Capitols de la proferta feta al Rey en Pere 2 | En Valentia Anno 1371 20 I
Copied 1358 a quo

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 1-14
Collation 114
Page Layout 33 línies (f. ij)
Size pàgina 299 × 224 mm (f. ij)
caixa 215 × 162 mm
Hand semigòtica amb influència de la bastarda
Pictorial elements sense decoració, escrit a una sola tinta i sense rúbriques
Other features Justificació: a punta seca, que ha deixat rastre
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: sense restes de perforacions visibles
Reclams: sense reclams, és un sol quadern
Condition en bon estat general, excepte algunes taques d'humitat. Doble numeració, una d'antiga a l'angle superior dret, en xifres romanes i a ploma, i una de moderna al marge inferior, a llapis i en aràbigues
Binding antiga, en pergamí tou, despresa
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2007), Inspecció personal
Tractat a: Colón et al. (1980-2007), Furs de València 1:75 , n. 7
Note còpia de la cancelleria reial; a la portada, centrat al marge superior, hi ha escrit “33”, i al marge esquerre “16”. Al marge inferior, anotació a llapis de la signatura actual

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2262
Location in volume ff. 1-14
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2622
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Furs
Language català
Date promulgat 1371
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 1] IN christi nomine. Pateat vniuersis. Quod cum excellentissimus ac magnificus princeps dominus Petrj dei gracia Rex Aragonum … et Ceritanie
pream.: Per letras suas datas valencie .xxvio. die Aprilis Anno a Natiuitate domini Millesimo Trecentesimo septuagesimo primo Curias generales pro tuicione et reformacione Regnorum … [ 1v] … esse talis
salutatio: Ala graciosa ajuda per vos molt alt princep e poderos Rey e senyor senyor en Pere per la gracia de deu rey darago … e de Cerdanya
intr.: demanada a la Cort general per vos senyor jndita o appellada als valencians e ajustada en la Ciutat de Valencie … [ 2] … e no sens aquells los quals la Excellencia de vos senyor deny e lj placia benignament acceptar atorgar e prouehir. E lo senyor Rey pren lo dit do graciosament. G. d. palau
dispositio: Primerament que alcun dels dits braçes [sic] o vniuersitat o singular daquells o daquell o alcuna persona tenguda a paga o contribucio de les dites coses nos puxa o nos puxen escusar o eximir per alcun priuilegi o concessio fets … [ 13] … o .x. persones de aquell braç concordants nj puxa metre altre en loch de aquell axj mort o absent. visa
certificació: Sig ✠ num mei Bernardi de bonastre jllustrissimi dominj regis Aragonum secretarij … [ 14] … folij e et clausula. (…) Ego. Bernardus de bonastre
Record Status Created 1992-06-03
Updated 2011-02-28