Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2198
City and Library València Arxiu Històric Municipal
Collection: Call number Caja 4, núm. 7 | Antic Caja 4, núm. 12
Title of volume fueros del año 1362 ( a la coberta, lletra humanística del s. XVII)
año lxij | 1362 | Por el Rey Don Pedro Enla Villa de | Monzon de consecuencia de la Guerra contra Castilla, en los que se votan diferentes impuestos y otros particulares ( a la coberta, lletra s. XVIII)
Copied Montsó: Jaume Conesa, 1363-03-08

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 1-22 (fol. moderna)
ff.: i-xvij (fol. antiga)
Collation 122 cobertes incloses;
Page Layout 32 línies (f. 3)
Size pàgina 376 × 290 mm (f. 2)
caixa 264 × 187 mm
Hand gòtica cursiva s. XIV
Pictorial elements Caplletra caplletra inicial de cinc unitats de pauta, traçada al marge intern, de la mateixa mà i tinta del copista
Altres: sense cap més decoració
Other features Justificació: a mina de plom; les línies de justificació no es prolonguen gaire a partir dels angles de les caixes
Ús de la primera línia de la pauta: just per sobre
Perforacions: rodones als quatre angles de les caixes i també senyalant les línies fonamentals de la justificació, visibles prop dels marges; sense línies de guia per als renglons
Reclams: sense reclams per tractar-se d'un sol quadern
Condition bon estat de conservació, tot i que el fet que no tingui coberta pròpiament dita fa que els marges estiguin doblegats. Doble foliació moderna, a llapis, en xifres aràbigues; una, situada a l'angle superior dret, inclou la coberta, l'altra, a l'angle inferior dret, no. El text s'acaba a la meitat del f. 19r, la resta són en blanc.
Binding un bifoli del mateix pergamí, inicialment en blanc i anotat més tard amb la descripció del contingut
References (most recent first) Descrit per: Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Tractat a: Alturo i Perucho (1988), “Els estudis sobre fragments i membra disiecta de còdexs a Catalunya. Breu estat de la qüestió”, Revista Catalana de Teologia 434
Tractat a: Colón et al. (1980-2007), Furs de València 1:75 , n. 8
Note no és segur que Conesa sigui el copista, però sí certifica la correcció d'aquesta còpia de la cancelleria reial. Algunes anotacions marginals escrites i altres numèriques. Aquesta certificació dels ff. 18v i 19r és en una tinta diferent a la resta del text i presenta les línies més juntes
Subject Volum notarial datat

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2263
Location in volume ff. 2-19
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2621
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Furs
Language català
Date promulgat 1362
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 2] In christi nomine nouerunt vnjuersi quod anno a natiuitate dominj Millessimo .ccco. lxo. secundo die decima octobre jllustrissimus princeps e dominus domjnus Petrus dei gratia Rex Aragonum … Cerjtanie
intr.: Cum Rex Castille proditorje et Jnjgne pacem firmatam … [ 2v] … e villarum Regalium Regnj valentie sub hac forma
pream.: A2la graciosa ajuda per vos molt alt e poderos Rey princep e senyor Senyor en .P. per la gracia de deu Rey darago … les quals ara per la donchs sien loades e prouades e ratificades e confirmades
dispositio: Primerament per les causes e rahons desusdites e sots les dites e dejus scrites condicions retencions saluaments maneres e protestacions lo dit braç de Ciutats e viles Reals … [ 18] … e cascu per la part quelin pertanya pagar
concl.: [ 18v] Cum jtaque (…) oblacione e publicacione dominj predicti … Acta fuerunt hec locis diebus e annjs predictis
testimonis: Presentibus ad hoc testibus e ad publicacionem … alijs in multitudine copiosa
certificació: Sig ✠ num mei Jacobi conesa Secretarij dicti domini Regis … [ 19] … mandauit sua bulla plumbea comunnei
Record Status Created 1992-06-03
Updated 2017-06-15