Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2197
City and Library València Arxiu Històric Municipal
Collection: Call number Caja 4, núm. 10 | Antic Caja 4, núm. 5; caja 3 núm. 15
Title of volume Capitula prouisa jn curijs generalibus celebratis valentiae anno lxxj.o ( a la coberta)
Fueros del Rey D.n Pedro el Seg.do
Rey en pere segon
Any 1371 En Valencia 20 E.
Furs del señor Rey | En Pere 2.
Copied 1371 a quo

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: i-xiij + V
Collation 118
Page Layout 36 línies (f. iij)
Size pàgina 360 × 262 mm (f. iij)
caixa 264 × 188 mm
Hand gòtica amb influència de la bastarda
Pictorial elements sense cap mena de decoració, les inicials poden ser de mida més gran que el text, però estan fetes amb la mateixa tinta
Other features Justificació: a punta de plom amb línies verticals i horitzontals que es creuen i arriben al límits del foli, sense línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: rodones i petites als quatre angles de la caixa
Condition folis finals en blanc. Foliació antiga a ploma en xifres romanes a l'angle superior extern; a l'angle inferior una altra de moderna a llapis. En molt bon estat tot i que algun foli està una mica trencat pels marges (f. v). Al marge es veu una numeració romana per als capítols aprovats, de l'època
Binding antiga, pergamí flexible, pràcticament de les mateixes característiques que el quadern que protegeix; restes del cordó de seda d'on penjava el segell reial
Associated persons Firma signatura al final de les disposicions de Gerard de Palou, secretari reial
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2007), Inspecció personal
Tractat a: Colón et al. (1980-2007), Furs de València 1:75 , n. 9
Note Còpia de la cancelleria reial; a la coberta a tinta hom anotà: “Edición Palmart folios 134 al 143”.
Subject Volum notarial datat

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2264
Location in volume ff. j-xiiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2622
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Furs
Language català
Date promulgat 1371
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ j] N3Ouerint vniuersi Quod cum Jn Curijs generalibus quas Jllustrissimus ac magnificus Princeps et dominus dominus Petrus dei gracia Rex Aragonum … et Ceritanie
pream.: cum literis suis datis valencie vicesima sexta die Aprilis Anno a Natiuitate dominj Millesimo Trecentesimo Septuagesimo primo jndixit valentinis et celebrauit … sunt huius modi seriey [sic]
intr.: A2 la molt gran senyoria de vos molt alt Princep Rey e senyor Ara en les presents Corts generals les quals celebrats en la Ciutat de valencia als valencians lo braç deles Ciutats e viles Reyals … e aquells per sa merce proueir los quals son dela tenor seguent
dispositio: Primerament com segons fur alcu no pusca esser destret que vltra sa volentat reeba hostes nels alberg. E en temps passat uos senyor ab letres vostres sobre la obseruacio estreta del dit fur haiats fetes alcunes prouisions … [ 12v] … no faça ans lo dit priuilegj obserue segons sa forma e tenor. G. de palou
conf.: Que siquidem Capitula cum dictis Responsionibus … [ xiii] … Consiliarijs dominj Regis et pluribus alijs Jn multitudine copiosa G. de Palou
subscr.: Sig ✠ num mei bernardi de bonastre jllustrissimj domjnj Regis Aragonum secretarij … [ xiiiv] … pagine .xiij. folij bulla plumbea et clausa. Mand. Dominj Rex. Ego bernat de bonastre
Record Status Created 1992-06-03
Updated 2021-09-16