Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2191
City and Library València Arxiu Històric Municipal
Collection: Call number Caja 8, núm. 22 | Antic 31; 28
Title of volume ffori celebrati per serenissimum dominum Regem Alfonsum in curijs generalibus celebratis Renicolis Regni Valencie Anno a natiuitate dominj Mo CCCCo decimoctauo | ffurs ( a la coberta, lletra 1500-1550)
Furs de Valencia fets en les corts celebrades en la dita ciutat enlo conuent de Preycadors Publicats a vint dies del mes de Abril Any 1418 ( a la coberta, lletra 1550)
fueros enlas Cortes del año 1418 ( a la coberta, lletra s. XVII)
Copied València: 1418-04-08

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: i-viiij + [x] s/n + 2 en blanc
Collation 112
Page Layout 40 línies (f. ijr)
Size pàgina 294 × 221 mm (f. ij)
caixa 198 × 140 mm
Hand semigòtica amb lleugera influència de la bastarda a les esses altes
Pictorial elements Caplletres: inicial a ploma, amb decoració a ploma, de cinc unitats de pauta; a la resta de paràgrafs, inicial d'una unitat de pauta
Rúbriques en vermell
Tocs de color foliació a tinta vermella
Other features Justificació: a punta seca, les línies de guia de la justificació arriben fins als marges del foli; no té línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: rodones situades prop dels talls
Condition en molt bon estat, sense doblecs, ni estrips ni taques; només bruta la coberta. Foliació del copista a tinta vermella, el f. “x” és escrit sense foliar, els dos darrers en blanc. Sense signatures de quadern
Binding bifoli de pergamí flexible
Associated persons Altres original subscrit per Alfons d' Aragó V el Magnànim, Rei de Catalunya-Aragó [1418 - 1458]
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial dels mss. caixa 8 antics 29, 30 i 35 i caixa 8 núm. 22, 25 i 26 de l'Arxiu Històric de València (2008)
Descrit per: Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Tractat a: Colón et al. (1980-2007), Furs de València 1:76 , n. 15
Note de mà del s. XIX, al peu de la coberta “Edición Palmart, folios 218 al 223”. Signum i signatura autògrafa del Rei; signum de Pere Ram, que certifica la còpia
Subject Volum notarial datat

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2270
Location in volume ff. j-[xv]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2624
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs de València
Language català
Date celebració 1418 - 1419
Incipits & explicits in MS rubr.: [ j] Comencen los furs ordenats e fets per lo senyor Rey Nalfons lo terc en les corts generals celebrades als habitadors del Regne enla Ciutat de Valencia les quals foren jndites al vint seten dia dabril del any dela Natiujtat de nostre senyor Mil Quatrecens deeset e foren finides avint e dos de Marc del any apres seguent
intr.: E5n les coses creades e en la diuersitat de lur specie es coneguda la marauellosa potencia de deu creador daquelles e la sua sauiesa incomprehensible es manifestada en lom virtuos … es fundament donestat e principi e doctrina de saludable carrera sens la qual nos pot a felicitat peruenir
intitulatio: Perque nos Nalfonso perla gracia de deu Rey darago de Sicilia … e de Cerdanya
dispositio: Considerants atentament que la diuinal prouidencia ha nos proposats a regiment de tants pobles … [ viiijv] … no entenem preiudicar ala remissio feta per nos lo dia de huy ne coses en aquella contengudes o compreses [f. x] ans romanguen en sa força e valor De funes vicecancellarius
datatio: Ffetes foren les coses damunt dites e publicades dins lo monestir dels frares preycadors dela Ciutat de Valencia enla casa del capitol daquell onla dita cort sacostuma tenir e celebrar dimarts ques comptaua vint dies dabril … en lany dela Natiuitat de nostre senyor Mil Quatrecents dehuyt E del Regne del dit senyor lany Terç presents consintents e atorgants aquelles los damunt dits tots e sengles en lo prohemi dels presents furs nomenats De funes vicecancellarius
testimonis: T2estimonis son qui presents foren ales sobredites coses lo Reuerend pare en christ mossen dalmau Bisbe de Gerona … Consellers del dit senyor e altres en gran multitud
auten.: Signum ✠ Alfonsi dei gratia Regis Aragonum Sicilie … Et ad illorum maiorem corroboracionem bulla nostra plumbea fecimus eadem jn pendenti muniri Rex Alfonsus
certificació: [ [xv]] Sig ✠ num mei petri ram prothonotarius dominj regis predicti … prima linea eiusdem clausure ubi legit jn capitulo jncipit
Record Status Created 1992-06-03
Updated 2013-05-28