Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2190
City and Library València Arxiu Històric Municipal
Collection: Call number Caja 8, núm. 25 | Antic 36; 29
Title of volume Furs de Valencia fets en les corts generals celebrades en Moruedre per lo señor Rey en Alfonso 3. publicats a 19 de Nouembre Any 1428 Regni 13 ( a la coberta, lletra ca. 1550)
Fueros en las Cortes de Murbiedro del año 1428 ( a la coberta, lletra s. XVII)
Copied Sagunt: 1428-11-19

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 18
Collation 118
Page Layout 28 línies (f. 4 (c)r)
Size pàgina 292 × 218 mm (f. 4 (c))
caixa 184 × 132 mm
Hand semigòtica força influïda per la bastarda a les astes descendents
Pictorial elements Caplletres: d'una unitat de pauta, sense decorar; quan són “J”, al marge, de quatre o vuit unitats de pauta, inclosa la filigrana a ploma, molt senzilla
Other features Justificació: a punta seca, les línies de guia de la justificació arriben fins als marges del foli; no té línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: sis perforacions rodones situades prop dels talls
Condition en bon estat, la darrera pàgina escrita, al verso del segon foli de guardes (fol. moderna 20 = fol. antiga t), es veu lleugerament gastada i bruta, sense afectar la lectura. Conserva una foliació antiga alfabètica original (la mateixa que en els altres manuscrits descrits d'aquesta mateixa caixa, tot i que en aquests sembla una signatura de quadern ja que només numera la primera part del quadern), a l'angle inferior extern: a-t; cap foliació més, ni coetània ni posterior
Binding bifoli de guardes de pergamí flexible, no inclòs en la paginació original al foli primer, sí al darrer, que fou escrit. Conserva part del cordó d'on penjava el segell de plom
Associated persons Firma original subscrit per Alfons d' Aragó V el Magnànim, Rei de Catalunya-Aragó [1418 - 1458]
Altres certificat per Francesc d' Arinyó, secretari reial
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial dels mss. caixa 8 antics 29, 30 i 35 i caixa 8 núm. 22, 25 i 26 de l'Arxiu Històric de València (2008)
Descrit per: Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Tractat a: Colón et al. (1980-2007), Furs de València 1:76 , n. 16
Note Pelegrí certifica cada disposició, Francesc d'Arinyó, la còpia amb el seu signum
Subject Volum notarial datat

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2256
Location in volume ff. 1-18v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2614
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Morvedre)
Language català
Date celebració 1428
Incipits & explicits in MS intitulatio: [ 1] J8N dei nomine Cunctis pateat euidenter Quod cum in Curia generali quam illustrissimus et magnifficus princeps et dominus dominus Alfonsus dei gracia Rex Aragonum Sicilie … Comes Rossilionis et Ceritanie
pream.: Jncolis Regni Valencie pro bono statu Regni eiusdem et vtilitatis eius rei publice jncremento celebrandam jndixit et celebrare jncepit in Ciuitate Valencie die duodecima mensis Aprilis proxime preteriti … vt superius est expressum tenores jnferius per ordinem subsecuntur
salutatio: Molt poderos Rey princep e senyor
dispositio: L2os Capitols deius scrits ab humil e subiecta reuerencia de vostra Reyal senyoria vos offeriren los vostres humils vassalls e sotmeses los Sindichs deles Ciutats e viles Reyals de Regne de Valencia aiustats ala present Cort … [ 17v] … Sia seruada la prouisio feta per lo senyor Rey en Marti en les derreres Corts. Pelegrj
certificació: [ 18] Q3uequidem Capitula responsiones et prouisiones eorum ego ffrancisco darinyo Secretarius … Et ad validacionem eorum de mandato ipsius dominj Regis eius bulla plumbea fuit hic apposita jnpendenti
datatio: Que omnia et singula supradicta fuerunt acta et per dictum dominum Regem publicarj mandata Jntus ecclesiam beate Marie ville Muruueterjs vbi dicta Curia celebrabatur die venerjs … Anno anatiuitate dominj .Millesimo. CCCCo vicesimo Octauo. Regnique ipsius domini Regis Terciodecimo
testimonis: Presentibus adhec pro testibus Reuerendo in christo patre domino Dalmacio … et alijs jn numero copioso. Pelegrj.
certificació: Sig ✠ num mei ffrancisci darjnyo Secretarij domjnj [f. 18v] Regis predicti … et capitulj al batle general
Record Status Created 1992-06-03
Updated 2013-05-28