Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2186
Authors Jaume d' Agramont
Titles Regiment preservatiu de pestilència
Regiment de preservació a epidèmia e pestilència o mortaldats
Date / Place escrit 1348-04-24
Language català
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
References (most recent first) Tractat en: Cifuentes i Comamala (2002), La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement 105-06
Editat a: Agramunt et al. (1998), Regiment de preservació de pestilència (Lleida, 1348) [edició facsímil]
Tractat en: Beaujouan (1972), “Manuscrits médicaux du Moyen Âge conservés en Espagne”, Mélanges de la Casa de Velázquez 188
Editat a: Agramunt et al. (1971), Regiment de preservació de pestilència de Jacme d'Agramont s. XV. Introducció, transcripció i estudi lingüístic
Editat a: Agramunt et al. (1910), Regiment de preservació a epidèmia ó pestilencia e mortaldats. Epistola de Maestre Jacme d'Agramont als honrats y discrets seynnors Pahers e Consell de la ciutat de Lleyda. Amb entraments de l'Enrich Arderiu y d'En Joseph M. Roca
Subject MEDICINA
PESTA
TRACTATS
REGIMENTS DE SANITAT
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1686
City, library, collection & call number Santa Maria de Verdú: Arxiu parroquial, (BITECA manid 1969)
Copied 1388
Title(s) Jaume d' Agramont, Regiment preservatiu de pestilència, escrit 1348-04-24
References Agramunt et al. (1998), Regiment de preservació de pestilència (Lleida, 1348) [edició facsímil]
Agramunt et al. (1910), Regiment de preservació a epidèmia ó pestilencia e mortaldats. Epistola de Maestre Jacme d'Agramont als honrats y discrets seynnors Pahers e Consell de la ciutat de Lleyda. Amb entraments de l'Enrich Arderiu y d'En Joseph M. Roca
Note Ref. de Bohigas, Canibell, 98
Record Status Created 1991-05-13
Updated 2011-11-04