Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2186
City and Library Madrid Biblioteca de Palacio
Collection: Call number III/3956 i III/3957
Title of volume FORI REGNI | VALENTIAE || 1 ( al teixell vermell, en lletres daurades; al primer volum al centre del llom, en un altre teixell va el núm. 1 i al segon el núm. 2)
Fori regni Valentiae ( al frontispici)
Imprint València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30 (colofó)

External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: I + *i-[*vi] + i-cclxi + I (primer volum, signatura II/3956)
ff.: II + i-cv + 1 ff. + [4 + j-xxv + 1 + 2 + j-xx + 1 + 2 + j-xxx + 2 + 1-42 d'altres impresos de furs] + II (segon volum, signatura III/3957)
Collation vol. I: ✠6 A-Z8 a-i8 k5; vol. II: Aa-Mm8 Nn10
Page Layout 2 columnes
Size relligadura 395 × 270 x 60 mm (pla anterior al primer volum)
relligadura 395 × 270 x 50 mm (pla anterior al segon volum)
pàgina 385 × 265 mm (f. iii)
caixa 299 × 182 mm
columna 299 × 85 mm (f. iiira)
Font humanística
Pictorial elements Orla frontispici, fris amb la cort celestial i a la part inferior l'escut de València entre motius vegetals i arquitectònics; als costats simbologia d'origen bíblic amb citacions referents a la llei i als legisladors; al centre l'escut imperial amb l'àguila bicèfala i el toisó d'or (f. ✠ i)
Il·lustració escut de València amb orla de grotescos als laterals i motius vegetals i arquitectònics a la part superior (f. ✠ iv)
Caplletres: inicials il·lustrades i historiades amb gravats de tres a deu unitats de pauta, entre dues i sis per cada pàgina
Altres: marca de l'impressor (al verso del foli final)
Condition exemplar en molt bon estat de conservació. Manca el f. k 6 que era en blanc. Taques d'humitat (han fet una mica malbé la portada del vol. 1, per exemple). El primer volum amb notes marginals a ploma; el segon, pràcticament sense anotacions. Alguna prova de ploma als marges. Errors en la foliació: Volum III/3956: ccxiij (per ccxii esmenat a ploma), ccviij (per ccxiii esmenat a ploma). Volum III/3957: xj (per ix), lxxiij (per lxxiiii). Errades a les signatures de quadern: Volum III/3956: 4 i 5 del quadern "A" en xifres aràbigues. Volum III/3957: G ii (per Gg ii). Foli N x en blanc. El foli xxxiiij podria procedir d'un altre exemplar. Està més tacat (per al humitat) que els altres, també lleugeres taques de tinta, el marge inferior està tallat més curt que els altres.
Binding del s. XIX, pasta amb ferros daurats i teixells vermells, en perfecte estat; talls amb aigües del mateix estil que el dibuix dels fulls de guardes
Previous owners (oldest first) Joseph Conca (Floruit 1547 - 1650 [?]) (al frontispici: “Ex libris Joseph Conca”)
Antonio Pascual de Borbón y Sajonia, Infante D. (segell a l'inici del segon volum)
Associated persons Altres edició feta sobre la còpia de Francesc Joan Pastor, notari
Altres que va continuar la ja començada per Lluís Alanya, notari
Relligador Santiago Martín Sanz, relligador (Etiqueta del encuadernador a l'interior de la coberta, a la cantonada superior exterior, es tracta d'una petita enganxina en color taroja: "Martin encuadernador de Camara de SSMM y AA lo encuadernó, Calle del Espejo nº 11, Madrid")
References (most recent first) Catalogat a: Biblioteca de Palacio (2000), Catálogo informatizado
Vist per: Beltran i Pepió (2001), Inspecció personal
Vist per: Avenoza (2001), Inspecció personal
Comparis amb: Colón et al. (1980-2007), Furs de València 1:72-4 , n. S
Catalogat a: Catálogo de la Biblioteca del Excmo. Sr. D. Pedro Caro y Sureda, Marqués de la Romana, Capitan General del Ejército y General en jefe, que fue, de las tropas Españolas en Dinamarca el año de 1807, trasladada á esta Corte desde Palma de Mallorca (1865) 27
Note el volum primer conté els deu llibres i el segon els furs extravagants. En el mateix volum trobem relligats conjuntament furs, segon volum després dels furs segueixen altres capítols, provisions i actes de Cort de València, Corts de Monçó de 1547 (València: Joan Mey, 1555); Corts de València de 1552 (València: Joan Mey, 1555); furs, capítols, provisions i actes de corts de València, corts de Montçó de 1564 (València: Joan Mey, 1565); furs, capítols, provisions i actes de corts de València, corts de Montçó, 1585 (València: Pedro Patricio Mey, 1588). Hi ha un suplement a aquesta edició que conté alguns Furs omesos feta en 1555 pel mateix impressor. Sembla ser que d'aquesta edició hi havia un exemplar a la Biblioteca del Marqués de la Romana. Es conserven exemplars del segon volum a l'Ateneo Mercantil de València amb signatura R-1 i a l'Arxiu del Regne de València, amb signatura DMG-26

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2250
Location in volume ff. vol. I: *i-[*vi]v + i-cclxiv; vol. II: i-cvv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1600
Jaume I, Comte de Barcelona. Furs de València
Language català
Date promulgat 1488
Incipits & explicits in MS tit.: [ *iii] Tabula Rubricarum huius operis
índex: [ *i] A / de Aquells qui seran appellats en dret fl. xl … [ [*vi]v] … de Vassalls de la baronia de Cortes. In textrauaganti fo. lxxxiiij
tit.: [ 1] En lo any de nostre Senyor M.CC.XXXVIII. nou dies de Octubre pres lo Senyor en Iaume per la graça de Deu Rey Darago la ciutat de Valencia
prol.: C9Omençament de sauiea si es la temor de Deus … [ 1v] … et per aquells se jutgen per tots temps
rubr.: [ iv] Comencen les costumes et els stabliments de la Ciutat, et del Regne de Valencia … Dotze anys apres la dita Ciutat y Regne per aquell fonch guanyat
text: C7om manaments sien de dret honestament viure … [ cclxiv] … e la cafiçada cent e vint liures, e la jouada setcents liures
colofó: [del primer volum] Finis primae partis compilationis Fororum Ciuitatis, & regni Valentiae. Deo gratias
rubr.: [ i (del segon volum)] Secunda pars Fororum regni Valentie. Segueixen los furs extrauagants, ço es aquells furs que commodament no se han pogut situar, ni posar sots alguna de les predecents Rubriques
tit.: De inquisicions contra officials
text: C10Ascun any sia feta inquisicio a cascun dels justicies … [ cvv] … ni a algu dels braços de aquell, ni sia treta vs y consequencia en lo sdeuenidor
colofó: Ad laudem et gloriam omnipotentis Dei Optimi Maximi … impressum in dicta nobili, fideli, ac donata corona ciuitate Valencia: arte ac industria experti viri Ioannis de Mey Flandri, sub anno saluti ferae Natiuitatis Domini nostri Iesu Christi M. D. XLVIII Die vero intitulata XXX lulij
Note precedeixen a la taula dos poemes laudatoris i dos pròlegs en llatí. El text del pròleg català està disposat a dues columnes, envoltat per un comentari en llatí. Aquesta compilació conté els Furs des de Jaume I fins a les corts de 1542 i té caràcter oficial per privilegi datat a Montsó el 1547
Number of additional copies of edition 39
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 3117
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
External description

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 3156
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number CM-3359 | Antic B 21/1/14
Title(s) in copy FURI | REGNI | VALENTIE | B | 315 | 29 ( al teixell a tinta)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: III + 6 prel. + I-CCLXI + 1 blanc + i-cv + II
ff.: I-[262]
Collation +6 A-Z8 a-i8 k6 Aa-Mm8 Nn10
Size pàgina 403 × 280 mm (f. ii)
Font romana
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat general tot i taques d'humitat i algun forat de bibliòfag. Foliació antiga en xifres romanes; errors a la foliació: ccxiii (per ccxii), ccviij (per ccxiii esmenat a ploma), a la segona obra, xi (per ix), lxxiij (per lxxiiii) . Errors a les signatures de quadern: 4 i 5 del quadern “A” en aràbigues, G ii (per Gg ii). N x en blanc
Binding pergamí flexible, desprès. Restes de tanques
Previous owners (oldest first) Barcelona: Convent de sant Josep del Carme Descalç (ex-libris al costat del títol, a mà “de S. Josef de Barcelona”)
References (most recent first) Soriano (2007), Inspecció personal
Note a la portada, al marge superior, anotació a tinta “Lo Autor de aquesta Obra es Francisco Pastor”. Moltes anotacions marginals i passatges subratllats, moltes proves de ploma

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 3155
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number CM-3360 | Antic B 21/1/15
Title(s) in copy Cortes | y | Fueros | del | Reyno | de | Valencia des | de 1329 a 1606 ( al teixell a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: i-cv
Collation Aa-Mm8 Nn10
Size pàgina 398 × 280 mm (f. x)
Font romana
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition exemplar en molt mal estat, amb taques d'humitat i molts forats de bibliòfags. Folació antiga en xifres romanes; errors a la foliació: xi (per ix esmenat a ploma), lxxiij (per lxxiiii esmenat a ploma). Sense errades en les signatures de quadern
Binding antiga, pergamí flexible; de la coberta anterior manca la meitat; porta restes de tanques
References (most recent first) Soriano (2007), Inspecció personal
Note només es conserva la segona part; relligat amb altres furs de Felip. Algunes anotacions marginals

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 3118
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number CM-4013 | Antic B 25/1/3
Title(s) in copy FUEROS DE VALENCIA | DESDE EL AÑO MCCXXXVIII ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: III + 10 prel. + I-CCLXI + 1 blanc + i-cv + II
Collation A-Z8 a-i8 k6 Aa-Mm8 Nn10-1
Size pàgina 381 × 265 mm (f. ii)
Font romana
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition marges molt atacats per bibliòfags, alguns restaurats, amb taques d'humitat. Manca de la portada a l'índex que han estat manuscrits. Foliació antiga en xifres romanes; errors a la foliació: ccviij (per ccxiii esmenat a ploma), a la segona part, xi (per ix), lxxiij (per lxxiiii) . Errors a les signatures de quadern: 4 i 5 del quadern “A” en aràbigues; quadern “Q” mal relligat (Q1, Q2, Q6, Q4, Q5, Q3, Q7, Q8); G ii (per Gg ii). K vi en blanc
Binding en pell d'aigües. En el llom decoració a ferro sec en daurat. Paper d'aigües a l'interior. Tall tintat de vermell
References (most recent first) Soriano (2007), Inspecció personal
Note alguna anotació marginal

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 3114
City and Library Cádiz Biblioteca Pública
Collection: Call number XVI-321A
External description
Binding holandesa
History of volume Adquirit 1858 a quo
Previous owners (oldest first) José Manuel de Vadillo y Hernández, polític 1858 ad quem (donat per ell a la biblioteca)

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 3115
City and Library Cádiz Biblioteca Pública
Collection: Call number XVI-322
External description
Condition exemplar deteriorat, només conté la primera part
Binding en pergamí, deteriorada

ID no. of additional copy of edition 7 BITECA copid 3269
City and Library Castelló de la Plana Universitària
Collection: Call number FR/XVI-6
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Size relligadura 358 × 259 mm
pàgina 348 × 244 mm
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal
Condition En general el llibre està ben conservat, amb l'excepció feta del guillotinat excessiu de la part superior, i que no ha deixat els encapçalaments a la mateixa alçada en totes les pàgines. Quant a la numeració dels quaderns, a l'angle inferior dret dels folis: els corresponents a la Tabula Rubricarum, no apareix el i, sí els ii, iii, iiii precedits pel signum crucis o creu puntejada. Ja als folis numerats, les numeracions de quadern presenten algunes particularitats. En primer lloc, el i mai no apareix, és a dir, trobem A, Aii, Aii… etc., això en totes les lletres. Quant a la sèrie A, A4 i A5 (folis iiii i v, respectivament) presenten les xifres aràbigues. A la sèrie G, manca la numeració Gv, que correspondria al foli liii. No hi ha cap esmena. Quan arriba al final de les lletres de l'alfabet, torna a començar però posant-les en min?scula; a correspon al foli clxxxv (de la pars prima). A la sèrie k, manca xv, que correspondria al foli cclxi, últim de la pars prima; no ha estat esmenat. A la Secunda pars, les lletres de la numeració dels quaderns comencen de nou, però duplicades, majúscula i minúscula; Aa correspon al foli i d'aquesta Secunda pars. La sèrie Nn presenta, excepcionalment, Nnvi, corresponent al foli cii d'aquesta Secunda pars. Errades a la foliació (pars prima): cxiii (per ccxii) ccviii (per ccxiii) esmenats a ploma; pars secunda: xi (per ix) esmenat a ploma, lxxiii (per lxxiiii )
Binding Moderna, en cuiro. El llom presenta cinc engruixaments, corresponents, suposo, al cosit, que el divideixen en cinc sectors quadrats. Cadascun d'aquests sectors té gravades les diagonals. No consta cap títol al llom, només al segon sector començant per baix hi ha, enganxada, la signatura. La portada i contraportada presenten gravades unes línies que delimiten tres rectangles inscrits, dels quals l'interior té les diagonals marcades, i als quatre angles, externs, una petita mostra de decoració floral. El volum es guarda en una funda de cartó, forrada de tela i en el mateix color que el cuiro del relligat (siena fosc).
References (most recent first) Descrit per: Montañés Gómez (2008), Inspecció personal
Note Hi ha un foli de guarda, en paper gros verjurat idèntic a la part interna de coberta i contracoberta; en aquest, al recto i a la part superior dreta, hi ha les anotacions a llapisera: CB1001889733; i quasi en aquest angle, la signatura, FRXVI/6. Al centre, R.C. i a la línia següent 6h. CCLXI fol., CV fol. Hi segueixen quatre folis en blanc, potser del mateix paper però més prim. A partir del darrer foli imprés hi ha quatre folis en blanc i un de guarda amb les mateixes característiques que al començament del llibre, però inverses.

Hi ha anotacions marginals de treball, a ploma, tot i que allò que més hi abunda són els subratllats i les remarques.

ID no. of additional copy of edition 8 BITECA copid 3270
City and Library Castelló de la Plana Universitària
Collection: Call number FR/XVI-97
Title(s) in copy FUEROS Y CORTES DE | VALENCIA ( a la portada, a tinta)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Size relligadura 435 × 300 mm
pàgina 426 × 289 mm
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal
Condition Només es conserva la Pars prima; té els mateixos errors de foliació i signatures que l'altre volum de la mateixa biblioteca. Es troba en mal estat de conservació, el relligat es parteix pel llom entre els folis cxxxviii i cxxxix, a banda de tenir molts folis rossegats i malmesos.
Binding relligat amb tapes de cartró folrat del que embla pergamí, d'un color crema prou clar, que presenta trencs i mancances sobretot a les parts superior i inferior del llom i dels angles corresponents de portada i contraportada, així com als angles exteriors de portada i contraportada. Al llom només presenta l'adhesiu amb la signatura de la UJI, i al mig de la portada, pressumptament a ploma, el títol i a sota el dibuix prou esborrat d'un escut nobiliari, coronat per un elm. No es distingueixen les armes.
Associated persons Anotacions de Bernat Simó Vidal (Floruit 1599)
References (most recent first) Descrit per: Montañés Gómez (2008), Inspecció personal
Note Hi ha un foli de guarda de paper verjurat, gros, que a l'angle superior dret té les signatures, a llapisera, C.B.1000933699 i, un poc més avall, FRXVI/97.

Segueixen dos folis de paper també verjurat però més fi, que presenten, escrita a ploma, una intitulada ”Tabula omnium titulorum Fororum Regni Vale. | ordine alfabetico dispossita”. El paper es troba molt deteriorat, rossegat, tant al voltant de les lletres, especialment les majúscules i aquelles amb reforços, com si la tinta hagués tingut un efecte corrossiu; i pels marges, deteriorats sobretot cap a l'angle inferior dret. La portada està molt deteriorada, especialment pel verso, que ha estat reparat grollerament amb trossos de paper encolat.

Volum farcit d'anotacions a ploma. Al final hi ha tres folis de guarda en blan, al primer dels quals hi ha una anotació de Bernat Simó Vidal.

ID no. of additional copy of edition 9 BITECA copid 3160
City and Library Ciutat de Mallorca Fundació Bartolomé March Severa
Collection: Call number 89-V3-6 (1-2) | Antic B 89-V3-6; B 89-V3-7; 101-II-1/1-2
Title(s) in copy Fori Regni Valentiae pars 1 ( a ploma, al volum 1)
Fori Regni Valentiae pars 2 ( a ploma, al volum 2)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: I + *i-[*vi] + i-cclxj + 1 * I (vol. 1)
ff.: I + i-cv + I (vol. 2)
Collation *6 A-Z8 a-i8 k5; Aa-Mm8 Nn10
Size pàgina 396 × 280 mm (f. ij (primer volum))
pàgina 396 × 280 mm (f. ij (segon volum))
Font humanística
Watermark rodona amb la inicial M i sembla un 9 i creu
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat de conservació, volum restaurat, amb taques d'humitat i brutícia (exemplar utilitzat). Sense errades a les signatures de quadern del volum 1 (només observar que A 4 i A 5 són alfanumèriques, a diferència de la resta) i del volum 2. Errors de foliació al volum 1: ccxiii (per 212, corregit a ploma), ccviij (per 213, no corregit); al segon volum: lxxiij (per 74)
Binding en pergamí, amb sis punts de reforç de beta de cuir al llom. Betes de cuir per tancar el volum
Previous owners (oldest first) Duque de Medinaceli (ex-libris a l'interior de la coberta anterior dels dos volums)
References (most recent first) Soriano (2008), Inspecció personal
Note segueixen els furs de Felip de Montsó, 1547 i altres. Una antiga signatura 59-[ al f. 1 preliminar de cada un dels exemplars. Notes marginals a ploma

ID no. of additional copy of edition 10 BITECA copid 3116
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca Pública de l'Estat
Collection: Call number Mont 2.129-2 130(1)
External description
Writing surface Paper
Condition exemplar deteriorat
Binding en pasta, en mal estat

ID no. of additional copy of edition 11 BITECA copid 3121
City and Library Madrid Real Academia de la Historia
Collection: Call number 5/1275 | Antic J.80 Gr 1a; 4-41, 4-13-1; 3316; 150. 3t 10; 5-4-2; 1275
Title(s) in copy FURS | dl Regne [sic] | de Valencia ( al teixell, a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 6 prel. s/n + i-cclxi + i-cv + 1 en blanc amb la marca de l’impressor al verso+ I
Collation vol. I: *6 A-Z8 a-i8 k5; vol. II: Aa-Mm8 Nn10
Size pàgina 388 × 262 mm (portada)
Font humanística
Watermark cercle cercle amb una imatge a l’interior i al voltant la llegenda “JUAN LOUSTAUI Y COMPANIA” (a la guarda anterior)
Pictorial elements com la de l’exemplar principal
Condition amb taques d’humitat; alguns túnels de bibliòfags que rarament afecten el text, alguns han estat restaurats amb bocins de paper que duen escriptura manuscrita tardana en llatí; marges retallats; els ff. 130, 163, 181 perduts, han estat substituïts per una còpia manuscrita amb la mateixa disposició que l’edició. Manquen els ff. k6, i Nn9 de la segona part que eren en blanc. Errades a la foliació: a la primera part, ccxiii (per ccxij) i ccviij (per ccxiij), esmenats a ploma; errades a les signatures de quadern: a la primera part, A4-A5 (per A iiij-Av), a la segona part, Gij (per Gg ij)
Binding pergamí sobre cartó, amb restes de les presilles que servien per lligar-la, talls jaspiats de blau
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Note són les dues parts relligades en un sol volum. Al peu de la portada signa “Don Gaspar Sans” (s. XVII); a sota, mig esborrat “Petrus … For….”. Al verso de la portada, al peu, segell ovalat amb lletres formant una creu (vertical descendent) R.D.H (horitzontal d’esquerra a dreta) A.D.L. Anotacions marginals de tipus jurídic en llatí; alguns passatges subratllats

ID no. of additional copy of edition 12 BITECA copid 3122
City and Library Madrid Biblioteca del Museo Lázaro Galdiano
External description

ID no. of additional copy of edition 13 BITECA copid 3120
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/842 | Antic R-842
Title(s) in copy FORI | VALENTIÆ || 1548 ( al teixell en pell vermella, en lletres daurades)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: I + II + I + 8 (taula) + 6 prel. (taula) + i-cclxi (primera part) + 1 en blanc + i-cv (segona part) + II + II + I
Collation primera part: +6 A-Z8 a-i8 k5 + 1 en blanc; segona part: Aa-Mm8 Nn10
Size pàgina 400 × 277 mm (f. 2)
Font humanística antiga
Pictorial elements Altres: com la de l’exemplar principal
Condition exemplar en bon estat de conservació, amb taques d’humitat que afecten especialment els marges del volum; algun forat per bibliògraf. Al foli +4 (darrer de la taula) li manca un tros del marge inferior dret, ara restaurat, però que afecta la lectura del text. Primer quadern de 8 folis de mida foli, amb una taula en llatí manuscrita a ploma, relligat amb els Furs. Errades a la foliació: primera part: ccxiij (per 212, esmenat, hom ha esborrat la darrera de les tres “i”); ccviij (per 213, esmenat a ploma), segona part: xj (per 9, sense esmenar), lxxiij (per 74, sense esmenar); errades a les signatures de quadern: a la primera part, A4-A5 (per A iiij-A v), a la segona, G ij (per Gg ij)
Binding moderna, en pasta espanyola, amb teixell en pell vermella i títol en daurat. Primera i darrera guardes captives
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2009), Inspecció personal
Note alguns passatges subratllats i notes marginals, a tinta. Proves (ratllades) de ploma, per exemple al foli cxlviij, al llarg del marge dret. Entre els folis 237 i 238 hi ha un bocí de paper, guardat en un foli plegat, escrit en català amb unes anotacions de caràcter legal, per una mà del segle XVIII on es pot llegir un nom: “Dotor Mosen Jayme Cesbri que deu guardi”

ID no. of additional copy of edition 14 BITECA copid 3119
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/31721 | Antic R-31721 | Antic I 940 | Antic 115-1
Title(s) in copy FURS | DE VALENCIA | 4 ( al teixell vermell, gravat en lletres d’or)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 6 prel. s/n + I en blanc + i-cclxi + i-cv + 1 en blanc + I
Size pàgina 401 × 275 mm (f. I)
Font humanística
Pictorial elements Altres: com la de l’exemplar principal; al verso del darrer foli en blanc del segon volum, marca de l’impressor
Condition taques de brutícia, angles dels folis deteriorats. Errades a la foliació: a la primera part, ccxiii (per ccxij) i ccviij (per ccxiij), esmenats a ploma; errades a les signatures de quadern: a la primera part, A4-A5 (per A iiij-Av); a la segona, Gij (per Gg ij)
Binding s. XIX pasta espanyola en colors marrons, sobre cartó; amb daurats al llom i guardes de paper d’aigües
Previous owners (oldest first) Vicent Salvà i Pérez, llibreter (ex-libris imprès de Salvà enganxat a l’interior de la coberta anterior)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Note al capdemunt de la portada ex-libris del s. XVII ratllat, només es distingeix la data “Die 5 februarij 1613”. Amb anotacions marginals a ploma, en llatí la major part, només algunes poques en català; alguns passatges subratllats, notes molt més freqüents a la primera part que no pas a la segona

ID no. of additional copy of edition 15 BITECA copid 3197
City and Library Oriola Arxiu Històric d'Oriola
Collection: Call number No 2023(1)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 6 prel. s/n + i-cclxi + i-cv + I
Collation vol. I: *6 A-Z8 a-i8 k5; vol. II: Aa-Mm8 Nn10
Size pàgina 394 × 273 mm (f. lxi)
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
State incomplet
Condition volum deteriorat i incomplet. Del primer volum manquen els folis preliminars, i-xxiii, xxv-xxxvi, xxxviii, xli-lx, xciv-cviii, cxci-cxciii i del foli final en blanc només roman un taló; del segon volum s'han perdut els ff. xviii-xxii i lxxxix-xcvi. Errades a les signatures de quadern: no podem comprovar l'errada del primer volum car manca el quadern “A” on es trobava; al segon volum: G ij (per Ggij). Errades a la foliació: a la primera part: ccxiii (per 212 marcat amb una creu) i ccviij (per 213 marcat amb una creu)
Binding antiga, en pell sobre fusta, en mal estat, talls tintats de vermell
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2010), Inspecció personal
Tractat a: Archivo Municipal de Orihuela (2001), Fondo bibliográfico
Note anotacions manuscrites als marges. Segueixen a aquests furs d'altres posteriors (1547-1552) en pitjor estat de conservació

ID no. of additional copy of edition 16 BITECA copid 3081
City and Library Oriola Biblioteca Pública d'Oriola “Fernando de Loaces”
Collection: Call number R. 6691-6692(1) | Antic E 102 Taba Ia no I (vol. I); E 102 Taba Ia no 2 (vol. II); 102/R 6691 (vol. I); 102/R 6692 (vol. II)
Title(s) in copy FORI | REGNI | Valentiae | P. I ( al teixell, a ploma, en tinta marró (vol. 1))
FORI | REGNI | Valentiae | P. 2 ( al teixell, a ploma, en tinta marró (vol. II))
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 6 prel. s/n + i-cclxi + I ff. (vol. I); I + i-cv + 1 blanc + I (vol. II)
Collation vol. I: *6 A-Z8 a-i8 k5; vol. II: Aa-Mm8 Nn10
Size pàgina 388 × 277 mm (f. I vol. I)
pàgina 365 × 260 mm (f. I vol. II)
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition primer volum en molt bon estat, el segon molt corcat, s'ha perdut text a l'angle superior extern del primer foli, substituït per una còpia manuscrita que imita la lletra humanística de l'imprès. Errades a les signatures de quadern: a la primera part, A 4-A 5 (per A iiij-A v), a la segona, G ij (per Gg ij); errades a la foliació: a la primera part, ccxiii (per 212, esmenat a ploma) i ccviij (per 213, esmenat a ploma)
Binding pergamí flexible sobre paper tots dos volums, sense decoració
Previous owners (oldest first) Baltasar Antonio Gallego y Palacios, Señor de 1782 (price: 45 reales de vellón) (ex-libris a la portada: “Del Señor de Benijofar”)
Oriola: Col·legi de Santo Domingo 1798 (la taula manuscrita preliminar va encapçalada per una creu decorada amb punts com les que hi ha en les relligadures de volums procedents d'aquesta biblioteca)
References (most recent first) Catalogat a: Biblioteca Valenciana (2010), Patrimoni Bibliogràfic Valencià
Descrit per: Avenoza (2010), Inspecció personal
Note al final del segon volum s'han relligat altres furs (1547-1604), que no hem considerat en aquesta descripció. Al primer volum, al peu de la portada, al costat de la data, hom anotà el preu pel qual es comprà el llibre. El foli preliminar, de paper posterior, duu una taula del volum manuscrita a dues columnes en llatí i al capdemunt duu la “+” que hem vist en la decoració d'altres volums lligats a la biblioteca dels dominics; altres anotacions a l'interior dels dos volums. A l'interior de la coberta anterior hom anotà a tots dos volums, a ploma, el text que havia de posar-se al teixell (és la mateixa mà que feu la nota al Blaquerna de 1521). Al final del primer volum hi ha un foli de paper antic del qual només en queda la meitat. Al peu del llom hi ha enganxada una etiqueta de paper amb la signatura 102/6691 (vol. I) i 102/6692 (vol. II). Segells de la biblioteca a tinta al llarg de tots dos volums. Al peu del primer foli del segon volum hom anotà “en este tomo se allan las cortes delos años de 1547. 1552. 1564. 1585. i 1604”

ID no. of additional copy of edition 17 BITECA copid 3123
City and Library Pamplona Biblioteca de la Universidad de Navarra
Collection: Call number FA 133.326 | Antic B.133.314; R. 238258
External description
Binding en pergamí

ID no. of additional copy of edition 18 BITECA copid 3198
City and Library Sogorb Biblioteca Histórica del Seminario
External description
Writing surface Paper
Binding pergamí
Previous owners (oldest first) Sogorb: Convento de la Compañia de Jesús (Aznar Rabaza)
References (most recent first) Catalogat a: Aznar Rabaza (2000), Catálogo de la biblioteca del Seminario Conciliar de Segorbe hasta el siglo XIX 2:136 , n. 636

ID no. of additional copy of edition 19 BITECA copid 3165
City and Library València Arxiu Històric Municipal
Collection: Call number Códices y libros varios 29/2
Title(s) in copy FUEROS | DE | VALENCIA ( al teixell, en daurats sobre vermell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Size pàgina 380 × 268 mm (f. ij)
Font humanística
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition errors a la foliació: xi (per 9), lxxiii (per 74); errors a les signatures de quadern: G ii (per Gg ii)
Binding pasta valenciana una mica desgastada. Tall jaspiat en verd; 4 nervis amb decoració en daurat. Guardes captives de paper d'aigües
References (most recent first) Rovira Cerdà (2008), Inspecció personal
Note enquadernat amb molts altres furs. Moltes anotacions marginals i alguns passatges subratllats

ID no. of additional copy of edition 20 BITECA copid 3097
City and Library València Biblioteca Provincial de las Escuelas Pías
Collection: Call number XVI/238
Title(s) in copy Fori Regni Valentiae ( al frontispici)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 6 prel. + i-cclxj + i-cv
Collation *6 A-Z8 a-i8 k5 (primera part) Aa-Mm8 Nn10 (segona part)
Size pàgina 420 × 285 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition exemplar complet; folis bruts, taques d'humitat i forats de bibliòfags que no afecten la lectura del text; els primers folis estan deteriorats, senyal de no haver portat relligadura durant un temps; a alguns folis, com per exemple els ff. cxcvij-cxcviij, els mancava la part inferior, van ser restaurats amb paper i es copià a mà el text que mancava. Errades a les signatures de quadern: A 4 i A 5 alfanumèriques; a la segona part, G ij (per Gg 2); errades a la foliació: a la primera part, ccxiij (per 212 s'ha afegit a ploma, a la part superior el número correcte en xifres aràbigues), ccviij (per 213, esmenat de la mateixa manera); a la segona part, xj (per 9 esmenat a ploma), lxxiij (per 74)
Binding tela encolada / plastificada d'un color taronja-amarronat sobre cartó
References (most recent first) Biblioteca Valenciana (2010), Patrimoni Bibliogràfic Valencià
Soriano (2008), Inspecció personal
Note no hi ha títol a la relligadura. Conté les dues parts en un mateix volum. Exemplar molt llegit (sobretot la primera part), ple de notes marginals a ploma per mans dels ss. XVI i XVII. Etiqueta amb la signatura enganxada amb celo al marge inferior del llom. Al f. clxx, al marge superior, a ploma, “Adria Capdevila” i, al marge interior, “Miser Juan Batiste Polo”. Al recto del foli 206 (el darrer, on al verso hi ha la marca de l'impressor) hi ha diverses anotacions escrites a ploma on es poden llegir alguns noms escrits per mans diferents (el foli està en mal estat): “(…) comensa. (.)ama. a 21. Juliol 1593. Esta pagado”; “La venia del censal feta per Mj llois gascó al doctor Joan Alçamora (…) mestre en theologia fonch rebuda per Jaume y Vañes (…) a 21 del mes de (…)”; “a .x. de janer dimecres a les 6 hores y (…) de micha de lan(…) apres mig(…) qui a 17 de febrer (…)”; “ixqui Asses(or) en lo ayn 1594 ab conpanyia del may. Julj Sanchez fonch justicia (…) Magnifich en pere denguix ciutada deumedese [?] acabar lo ayn en sous servuisi jm mig desama per a que lo dech administre justicia”; “fui admes per conjunct de mj V[?]alleriola advocat dela diputacio diuendres (…) de octubre 1597. ixqui assessor en lo any 1601 ab companyia del magnifich Mj. Sancho fonch justicia lo magnifich Pere [gr…ans] deboter [?] generos deu medeje acabar lo any en son St. Seruici y me mig(…) desama pera que com dees administre justicia”

ID no. of additional copy of edition 21 BITECA copid 2057
City and Library València Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu
Collection: Call number Biblioteca Nicolau Primitiu: XVI/1
Title(s) in copy Fori regni Valentiae ( al frontispici)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis 6 + i-cclxvij
Size pàgina 390 × 266 mm (f. ij)
caixa 299 × 182 mm (f. iij)
columna 299 × 85 mm
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition restaurat, tot desenquadernat. Errades a la foliació: ccxiij (per 212 esmenat a ploma), ccviij (per 213 esmenat a ploma)
Binding restaurada per “Enquadernación García”, de València, i compta amb dos folis de guardes davant i darrera. És en pergamí sobre cartó, amb lleugera decoració a ferros daurats (una senzilla senefa al voltant de tot el marge i escut al centre de la coberta -l'ex-libris de Nicolau Primitiu-) i al llom, també decoració, més tupida, en daurat, amb el teixell en pell vermella amb el títol del volum en daurat “FURS | DE | VALENCIA” i sota aquest un altre teixell en blau amb indicació del número del volum “I”. Al marge inferior del llom, la signatura, enganxina de paper Nicolau Primitiu amb la cota escrita a ploma
Previous owners (oldest first) Nicolau Primitiu Gómez Serrano, bibliòfil (ex-libris a la coberta)
References (most recent first) Avenoza (2008), Inspecció personal
Soriano (2008), Inspecció personal
Rovira Cerdà (2008), Inspecció personal
Soriano (2007), Inspecció personal
Note anotacions marginals a ploma

ID no. of additional copy of edition 22 BITECA copid 3068
City and Library València Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu
Collection: Call number Biblioteca Nicolau Primitiu: XVI/5 | Antic FARDELL 5; l.3350
Title(s) in copy FURS DE | VALENCIA || I
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: I + 6 prel. + 1-106 + I
Size pàgina 420 × 285 mm (f. 3)
caixa 299 × 182 mm
columna 299 × 85 mm
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition manquen dos bifolis del quadern Nn; portada deteriorada i restaurada afectant el marge inferior dret; volum restaurat amb taques d'humitat que afecten especialment el segon volum. Errades a les signatures de quadern: a la primera part, A 4 i A 5 alfanumèriques; a la segona part, G ij (per Gg 2); errades a la foliació: a la primera part, ccxiij (per 212 esmenat a ploma), ccviij (per 213 esmenat a ploma); a la segona part, xj (per 9), lxxiij (per 74)
Binding pergamí amb decoració a tinta negra que fa un filet amb motius florals geomètrics; al teixell s'han marcat els nervis amb tinta negra amb els motius florals al centre; els folis de guardes són d'aigües amb fons de colors marrons; a l'interior de les cobertes apareix una senefa a tinta negra
Previous owners (oldest first) Nicolau Primitiu Gómez Serrano, bibliòfil
References (most recent first) Soriano (2008), Inspecció personal
Rovira Cerdà (2008), Inspecció personal
Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Soriano (2007), Inspecció personal
Note algunes anotacions marginals en llatí; passatges subratllats; tall gravat; els folis que manquen (la portada de la segona part i els folis 105 i 106) s'han substituït per manuscrits que reprodueixen l'original

ID no. of additional copy of edition 23 BITECA copid 3080
City and Library València Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu
Collection: Call number Carreres: XVI/595
Title(s) in copy FORI REGNI | VALENTIAE || 1 ( al teixell gravat a dues tires de pell vermella)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 6 s/n + 1-cclxj + i-[cvi] + II
Size pàgina 386 × 272 mm (f. 3)
caixa 299 × 182 mm
columna 299 × 85 mm
Font humanística
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition restaurat, en bon estat, queden algunes petites estripades, taques i túnels de bibliòfags. Errades a les signatures de quadern: a la primera part, A 4 i A 5 alfanumèriques; a la segona, G ij (per Gg 2); errades a la foliació: a la primera part, ccxiij (per 212), ccviij (per 213); a la segona part, xj (per 9), lxxiij (per 74)
Binding dels ss. XIX-XX, pasta valenciana sobre cartó molt fort, amb daurats, àmplia sanefa que envolta el pla, motiu central daurat. 5 nervis, entrenervis amb sanefes daurades; teixell de pell vermella al capdemunt i al peu del llom; tall tintat de vermell; guardes de paper marmolejat
Previous owners (oldest first) Francisco Carreres (ex-libris enganxat a l'interior del pla anterior)
References (most recent first) Biblioteca Valenciana (2010), Patrimoni Bibliogràfic Valencià
Avenoza (2008), Inspecció personal
Soriano (2008), Inspecció personal
Rovira Cerdà (2008), Inspecció personal
Note sense anotacions de lectura

ID no. of additional copy of edition 24 BITECA copid 3093
City and Library València Biblioteca del Corpus Christi [Archivo de Protocolos]
Collection: Call number SJR(A)/51(1) | Antic 27-V; II/395
Title(s) in copy Fori regni Valentiae
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: i-[vi] + i-cclxi
Size pàgina 363 × 260 mm
Condition en bon estat, amb algunes taques d'humitat i atacs de bibliòfags que no l'han afectat greument, amb alguns folis bruts. Errades a les signatures de quadern: A 4 i A 5 alfanumèriques, S iij (per S ij, esmenat esborrant la darrera “i”); errades a la foliació: ccxiij (per 212 esmenat a ploma), ccviij (per 213 esmenat convertint la “v” en “x” a ploma)
Binding en pasta, s. XIX; relligat conjuntament amb el segon volum (SJR(A)/51(2))
Previous owners (oldest first) Hangel Cifre (Doctor) (ex-libris sobre el colofó, al costat del títol, segons sembla escrit sobre el nom d'un propietari anterior, del qual no es pot endevinar el nom: “ex libris Dr. Hangel Cifre”)
References (most recent first) Biblioteca Valenciana (2010), Patrimoni Bibliogràfic Valencià
Rovira Cerdà (2009), Inspecció personal
Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Note alguna nota de lectura de tant en tant, en llatí, alguna força extensa (lletra ss. XVI-XVII), paràgrafs marcats, subratllats o entre claus. A la part inferior del colofó “n§ 162”

ID no. of additional copy of edition 25 BITECA copid 3094
City and Library València Biblioteca del Corpus Christi [Archivo de Protocolos]
Collection: Call number SJR(A)/51(2) | Antic 27-V; II/395
Title(s) in copy Fori regni Valentiae
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: i-cv
Size pàgina 363 × 260 mm
Condition en bon estat, amb algunes taques d'humitat i atacs de bibliòfags que no l'han afectat greument, amb alguns folis bruts. Errades a les signatures de quadern: G ii (per Gg ii); errades a la foliació: xj (per 9), lxxiij (per 74) sense esmenar
Binding en pasta, s. XIX; relligat conjuntament amb el primer volum (SJR(A)/51(1))
Previous owners (oldest first) Hangel Cifre (Doctor) (ex-libris sobre el colofó, al costat del títol, segons sembla escrit sobre el nom d'un propietari anterior, del qual no es pot endevinar el nom: “ex libris Dr. Hangel Cifre”)
References (most recent first) Biblioteca Valenciana (2010), Patrimoni Bibliogràfic Valencià
Rovira Cerdà (2009), Inspecció personal
Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Note alguna nota de lectura de tant en tant, en llatí, alguna força extensa (lletra ss. XVI-XVII), paràgrafs marcats, subratllats o entre claus. A la part inferior del colofó “n§ 162”

ID no. of additional copy of edition 26 BITECA copid 3095
City and Library València Biblioteca del Corpus Christi [Archivo de Protocolos]
Collection: Call number SJR/2526
Title(s) in copy Fori regni Valentiae
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: i-[vi] + i-cclxi (primer volum)
Size pàgina 363 × 260 mm
Condition perfectament conservat amb els marges una mica atacats d'insectes sense afectar al text. Errades a les signatures de quadern: A 4 i A 5 alfanumèriques; errades a la foliació: ccxiij (per 212 esmenat esborrant la darrera “i” i corregit a ploma), ccviij (per 213 esmenat esborrant la “v” i afegint el número sencer a ploma)
Binding en pasta, s. XIX
Previous owners (oldest first) Gasco, altre Antoni de Gascó, Capità (nota de propietat al frontispici, ratllada, només es llegeix el cognom)
Michaelis Giner (ex-libris al frontispici: “et nunc exlibris Michaelis Giner”)
Vicente Navarro Perez (Doctor), Altres col·legial Corpus Christi (a la part inferior de la portada: “Del doctor D. Vicente Navarro Perez, colegial e beca y perpetuo de Corpus-Christi de Valencia”)
References (most recent first) Biblioteca Valenciana (2010), Patrimoni Bibliogràfic Valencià
Rovira Cerdà (2009), Inspecció personal
Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Note nombroses anotacions als marges

ID no. of additional copy of edition 27 BITECA copid 3096
City and Library València Biblioteca del Corpus Christi [Archivo de Protocolos]
Collection: Call number SJR/2527
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: i-cv (segon volum)
Size pàgina 363 × 260 mm
Condition més fet malbé que el primer volum (SJR 2526) però en general el text no ha estat afectat pels bibliòfags. Errades a les signatures de quadern: G ii (per Gg ii); errades a la foliació: xj (per 9 esmenat a ploma), lxxiij (per 74)
Binding relligat amb una col·lecció de continuacions que acaba amb “Provisions fetes sobre los contrafvrs, que per los elets dels tres estaments se han representat en les presents corts generals…”
Associated persons el text relligat al final fou imprès a València el 1607 per Pere Patricio Mey, impressor
References (most recent first) Biblioteca Valenciana (2010), Patrimoni Bibliogràfic Valencià
Rovira Cerdà (2009), Inspecció personal
Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Note va relligat amb una col·lecció de continuacions que acaba amb unes “Provisions fetes sobre los contrafvrs que per los elets dels tres estaments se han presentat en les presents corts generals…”

ID no. of additional copy of edition 28 BITECA copid 1747
City and Library València Museo Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias “González Martí' '
Collection: Call number XVI-2(I) i XVI-2(II) | Antic 2-16
Title(s) in copy Fororum regni Valentiae. I. MDXLII ( al llom, escrit a ploma, la data al marge inferior (vol. 1))
Fororum regni Valentie. [sic] II. MDXLII ( al llom, escrit a ploma, la data al marge inferior (vol. 2))
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: III + i-cclxi + 1 ant. + III (vol. 1)
ff.: III + 1 ant. + i-cv + III (vol. 2)
Collation A-Z8 a-i8 k5 (vol. 1); Aa-Mm8 Nn9 (vol. 2)
Size pàgina 418 × 280 mm (f. ij (vol. 1))
pàgina 400 × 285 mm (f. ij (vol.2))
Font humanística
Pictorial elements manca el f. *i amb el frontispici. Inicials de 4 i 5 UP, xilografiades amb motius vegetals, i altres historiades amb gravats de 3 a 10 UP, entre dues i sis per cada pàgina; manca el foli final en blanc del segon volum amb la marca de l'impressor al verso
Condition exemplars en bon estat de conservació tot i algunes taques d'humitat. Els folis inicials del primer volum són els que estan més afectats per la humitat, de fet, la seva cantonada externa ha estat “menjada” per la humitat afectant la lectura del text del f. 1. També hi ha forats de bibliòfags al marge inferior del volum 1. Errades a les signatures de quadern: al volum 1, A 4-A 5 alfanumèriques; al volum 2, G ij (per Gg ij). Errades a la foliació: al volum 1, ccxiij (per 212, esmenat a ploma) i ccviij (per 213, també esmenat a ploma); al volum 2, xj (per 9, sense esmenar) i lxxiij (per 74 sense esmenar). Al primer volum, manca el f. cxlvj que ha estat substituït per dos folis manuscrits
Binding moderna, en perfecte estat, en pergamí sobre cartó realitzada per “Encuadernaciones M. Aguilar. C/ Barcelona, 9. 46003 Valencia” (enganxina a l'interior de la coberta anterior en cada un dels volums)
References (most recent first) Soriano (2008), Inspecció personal
Soriano (2000), Inspecció personal
Rodrigo Zarzosa (1989), Fondo bibliográfico antiguo: siglos XVI y XVII de la Biblioteca del Museo Nacional de Cerámica “González Martí” 33
Note al volum primer li falten els folis preliminars i el segon conté els furs extravagants. Abundants notes marginals a ploma i passatges subratllats. Al f. cclxjv del vol. 1, noms anotats a ploma per la mateixa mà: “Estanislau Soler | Dcro. D[…]j Sanchis | Juan Garcia | Dcro. Gru [?]”

ID no. of additional copy of edition 29 BITECA copid 3098
City and Library València Museo Valenciano de la Ilustración y de la Modernidad
Collection: Call number L-15-G1 | Antic VII-17/6; XXII-28/17; R. 246; R. 10.236
Title(s) in copy PASTOR | FORI REGNI | VALENTIAE || M D XLVII ( gravat al teixell, amb la data al peu del llom)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: IV + 6 s/n + 1-cclxj + 1 blanc + VI
Collation *6 A-Z8 a-i8 k6
Size pàgina 360 × 230 mm (portada)
Font humanística
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition exemplar amb taques d'humitat, brutícia i túnels de bibliòfags que afecten petites parts del text. En relligar-lo modernament s'han cisellat els marges fent desaparèixer part de les anotacions manuscrites i també de les apostil·les impreses dels marges. Malgrat això, està en bon estat de conservació. El quadern “o” està relligat després del “p”, cosa que fa que la foliació sigui cxiij-cxx + cv-cxii. Errades a les signatures de quadern: A 4-A 5 alfanumèriques; errors a la foliació: ccxiii (per ccxii), ccviij (per ccxiii). Es conserva el f. k 6 en blanc que manca a molts exemplars
Binding moderna, artística, en pell sobre cartó fort, amb ferros gravats. Llom amb quatre nervis (s. XIX-XX). Guardes de paper d'aigües
Previous owners (oldest first) Joseph Lorens (Floruit 1650 [?]) (ex-libris al capdemunt del f. * ij, tallat pel relligador: “Ex libris Josephi Lorens […]”)
Tournai: Collegii Societatis Jesu Tornaci (segell en tinta blava al marge del f. * ij, també tallat)
References (most recent first) Biblioteca Valenciana (2010), Patrimoni Bibliogràfic Valencià
Avenoza (2008), Inspecció personal
Note aquest volum només conté la primera part. Passatges subratllats i anotacions marginals de lectura de diverses mans, la més antiga contemporània de l'edició, en català, per• les més nombroses són d'una mà una mica posterior, potser de l'època de l'ex-libris, i estan en català i en llatí. Al teixell hi ha gravat “PASTOR”, podria fer referència a Justo Pastor Fuster bibliòfil valencià del s. XIX, molt conegut, autor d'obres de referència sobre bibliofilia valenciana. Al peu del f. lxxiij hi ha un segell a tinta mig esborrat de l'“Instituto Valenciano de Estudios Históricos”. En diversos punts del volum apareixen segells de la “Biblioteca de la Diputación. Valencia”

ID no. of additional copy of edition 30 BITECA copid 3099
City and Library València Biblioteca Municipal Serrano Morales
Collection: Call number Fons Serrano Morales: A-5/2 | Antic SM 5524-4-15; A-8c
Title(s) in copy FORORUM | REGNI | Valentiae | To. 1 ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: I + V + 4 prel. + I-cclvi + III + I
Collation A-Z8 a-c8 d1-7 e2-6 f-i8
Size pàgina 306 × 247 mm (f. ij)
pàgina 300 × 207 mm (f. 1 prel.)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition marges superior i extern molt deteriorats, especialment en els darrers folis, restaurats en alguns punts enganxant trossos de paper. Darrer foli sense foliar. Errors a les signatures de quadern: A 4-A 5 (per A iv-A v), manquen els ff. d viii-e i (ff. 216-217); errors a la foliació: cxlxvij (per 147), ccxiii (per 212), ccviii (per 213) tots esmenats a ploma
Binding pergamí sobre cartó amb dues tanques
Previous owners (oldest first) Ludovici Boyer (ex-libris al recto del f. 1: “ex libris Ludovich Boyer Doctoris Alonensa”)
References (most recent first) Biblioteca Valenciana (2010), Patrimoni Bibliogràfic Valencià
Rovira Cerdà (2008), Inspecció personal
Gómez-Senent i Martínez (1991), Catálogo de obras impresas en el siglo XVI de la Biblioteca Serrano Morales del Ayuntamiento de Valencia 87 , n. 145
Note la taula està afegida amb lletra del s. XVI, en folis de mida més petita. Algunes anotacions marginals. Enganxina a la part inferior del llom amb la signatura

ID no. of additional copy of edition 31 BITECA copid 3089
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number R-1/6-7(1) | Antic R14 | Antic R15B | Antic 37-7 | Antic 92-7-6 | Antic 92-7-7 | Antic R15
Title(s) in copy FVEROS / DEL REINO / DE VALENCIA / I ( al llom)
FVEROS / DEL REINO / DE VALENCIA / II
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: I + [*vi] + i-cclxi + I (primer volum)
ff.: I + i-cv + 1 + I (segon volum)
Collation vol. I: *6 A-Z8 a-i8 k5; vol. II: Aa-Mm8 Nn10
Size pàgina 386 × 267 mm
pàgina 383 × 260 mm
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition pèrdues de folis esmenades; al segon volum, uns pocs folis desenganxats. Primer volum, errors a les signatures de quadern: A 4-A 5 (per A iiij-A v); errors a la foliació: ccxiii (per 212) i ccviij (per 213) esmenats a ploma. Al segon volum no hi ha errors a les signatures de quadern; a la foliació: xj (per 9) i lxxiij (per 74)
Binding pergamí flexible, desenganxats els dos volums pel llom
Previous owners (oldest first) Salvador de Perellós (ex-libris al foli de guardes del dos volums “Ex libris Academiae Valentinae legatis ab Excmo. D.D. Salvatore de Perellós”)
References (most recent first) Biblioteca Valenciana (2010), Patrimoni Bibliogràfic Valencià
Rovira Cerdà (2008), Inspecció personal
Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Note poques anotacions, del s. XVI

ID no. of additional copy of edition 32 BITECA copid 3085
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number R-1/10
Title(s) in copy FUEROS | DE | VALENCIA || TOM. I. ( al teixell vermell, en daurats)
FORI REGNI Valentiae ( al frontispici)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: I + II + 6 prel. + i-cclxi + i-cv + 1 + II + I
Collation *6 A-Z8 a-i8 k5 (primera part); Aa-Mm8 Nn10 (segona part)
Size pàgina 380 × 260 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal
Condition exemplar en molt bon estat, excepte els ff. 1 i 2 preliminars. Errades a les signatures de quadern: A 4 i A 5 alfanumèriques; errades a la foliació: a la primera part, ccxiij (per 212 esmenat esborrant la darrera “i” i corregit a ploma), ccviij (per 213 esmenat a ploma); a la segona part, xj (per 9 esmenat a ploma), lxxiij (per 74)
Binding del s. XIX, pasta espanyola, amb ferros daurats i teixell vermell, en perfecte estat. Talls amb aigües del mateix estil que el dibuix dels fulls de guardes, trencats pel marge inferior extern, en el cas del segon foli afectant la lectura del text. Té 6 nervis
Previous owners (oldest first) Onofre Soler i Rubió (Naixement Xàtiva 1779 ca.) (enganxina a la part interior de la tapa anterior dels dos volums: “ex bibliotheca, quam D. D. Onuphrius Soler, Academiae Valentinae Rector, eisdem testamento legavit”)
References (most recent first) Tractat a: Martos (2014), “Còpies manuscrites d’impresos renaixentistes a la Biblioteca Universitària de València: el llegat d’Onofre Soler i Rubio”, Caplletra
Tractat a: Biblioteca Valenciana (2010), Patrimoni Bibliogràfic Valencià
Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Note dos volums amb signatura diferent (segon R-1/11), amb nombroses anotacions marginals a ploma de diverses mans, durant tot l'antic règim. Ex-libris a ploma al marge inferior de la segona part: “es de el dotor [tatxat i afegit de mà diferent:] Joseph Colubi /Tolubi [?]”

ID no. of additional copy of edition 33 BITECA copid 3086
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number R-1/12
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 6 s/n + 1-cclxj + II
Size pàgina 389 × 272 mm (portada)
Font humanística
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition frontispici, full de presentació del volum i fulls de taula lleugerament fets malbé pel marge, sense afectar el text, ara restaurats. Unes poques perforacions de cucs a la part final, només al marge exterior, sense afectar el text. Errades a la foliació: ccxiij (per ccxij) i ccviij (per ccxiij)
Binding restaurada, cartó forrat de pergamí, fulls de guardes nous
References (most recent first) Biblioteca Valenciana (2010), Patrimoni Bibliogràfic Valencià
Avenoza (2008), Inspecció personal
Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Note farcit de paràgrafs subratllats, anotacions marginals i interlinears, algunes d'una mà del s. XVI, la major part d'una mà més tardana en llatí

ID no. of additional copy of edition 34 BITECA copid 3087
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number R-1/14
Title(s) in copy FUEROS / DEL REYNO / DE VALENCIA ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: I + [*vi] + i-cclxi + I (primer volum)
Collation vol. I: *6 A-Z8 a-i8 k5
Size pàgina 373 × 257 mm
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition força bona, tret que s'ha perdut el frontispici (f. *i) i els ff. *ii i *iii estan estripats per l'angle inferior extern, restaurats amb una tira de paper que a *ii cobreix part del text. Errors a les signatures de quadern: A 4-A 5 (per A iiij-A v); errors a la foliació: ccxiii (per 212) i ccviij (per 213) esmenats a ploma afegint els números correctes
Binding imitació de pell sobre cartó, s. XIX
Previous owners (oldest first) Antonio Ramos y Bay (Floruit 1835) (al f. de guardes “Soy de D. Ant. Ramos y Bay / año 1835”)
Vicente Hernández Máñez (Lloc vinculat València) (segell al f. *ii amb la nota “Legado por D. Vicente Hernández | y Mañez a la Biblioteca | de la Universidad | Literaria de Valencia”)
References (most recent first) Biblioteca Valenciana (2010), Patrimoni Bibliogràfic Valencià
Rovira Cerdà (2008), Inspecció personal
Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Note taula de matèries per ordre alfabètic, en un foli de guardes (recto i verso), després de la nota de possessió, lletra del s. XVI amb la rúbrica “Exlibris R[estripat]icarum Tabula”. Abunden les anotacions marginals, extenses, de la mateixa mà de la taula. El vol. II no està en el seu lloc i la bibliotecària no sap si s'ha perdut, està en restauració o a reprografia (5-11-07)

ID no. of additional copy of edition 35 BITECA copid 3088
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number R-1/15 | Antic 92-7-18
Title(s) in copy FURS | DEL REGNE | DE VALENCIA || IMPR. EN 1547 ( al teixell vermell, en lletres daurades)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: III + 1 + [*i]-[*vi] + i-cclxi + 1 + i-cv + 1
Collation *6 A-Z8 a-i8 k5 1 Aa-Mm8 Nn10
Size pàgina 374 × 268 mm (f. ii)
Font humanística
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition exemplar en molt bon estat de conservació, amb algunes taques d'humitat. Volum molt gran, els quaderns s'han separat una mica del llom. Errades a les signatures de quadern: A 4-A 5 (per A iv-A v), G ij (per Gg ij); errades a la foliació: ccxiii-ccviii (per 212-213), xj (per 9), lxxiij (per 74)
Binding pergamí sobre cartó, tall tintat de blau
Previous owners (oldest first) Francisco Javier Borrull, Bisbe de Tortosa [1757] (ex-libris a l'interior de la coberta anterior, en una etiqueta: “Ex Bibliotheca, quam D.D. Franciscus Borrull, Academiae Valentinae testamento legavit”)
References (most recent first) Biblioteca Valenciana (2010), Patrimoni Bibliogràfic Valencià
Rovira Cerdà (2008), Inspecció personal
Note taula afegida a mà al f. 1 preliminar. Apareix en diverses ocasions un segell vermell de la biblioteca i un altre negre, que és l'escut de València. Segueixen quatre folis amb una “MUESTRA de una nueva edicion de los Fueros (…) en lengua Castellana”

ID no. of additional copy of edition 36 BITECA copid 3090
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number R-2/13 | Antic 25/A
Title(s) in copy FORI | REGNI | VALENTI[AE] ( al teixell, a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: I + j-cv + 1 + I
Collation Aa-Mm8 Nn10 (segon volum)
Size pàgina 370 × 255 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements exemplar amb inicials il·lustrades i historiades amb gravats de 3 a 10 UP, entre dues i sis per cada pàgina. Al final del segon volum, al verso d'un foli en blanc sense numerar marca de l'impressor
Condition exemplar afectat per bibliòfags, hi ha folis que no es poden separar perquè s'enganxen a causa dels forats; alguns túnels afecten la lectura del text, sobretot a la segona columna. Errades a la foliació: xj (per 9), lxxiij (per 74)
Binding moderna, en pergamí tou, amb tall jaspiat en blau
Previous owners (oldest first) P. Villa Loriya (ex-libris a ploma al f. i: “De la Administracion de mio [?] P. Villa Loriya para la Libreria de S. Sebastian”)
References (most recent first) Biblioteca Valenciana (2010), Patrimoni Bibliogràfic Valencià
Soriano (2008), Inspecció personal
Note notes marginals a ploma

ID no. of additional copy of edition 37 BITECA copid 3091
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number R-2/21-22
Title(s) in copy Fori Regni Ualenciae. To [etiqueta amb la signatura] j ( volum I, al llom a l'anglesa, en tinta marró)
F [etiqueta] Regni Ualenciae. Tomu[.] ij ( volum II, al llom en tinta marró)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: I + 1 + [*i]-*vi + i-cclxi + I (primer volum (R-2.21))
ff.: I + i-cv + 1 (segon volum (R 2-22))
Collation vol. I: *6 A-Z8 a-i8 k5; vol. II: Aa-Mm8 Nn10
Size pàgina 410 × 281 mm (f. ii (vol. I))
pàgina 391 × 272 mm (f. ii (vol. II))
pàgina 369 × 272 mm (f. xxxiij (Ee v))
Font humanística
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition exemplar en molt bon estat de conservació. Errades a les signatures de quadern: al volum I, A 4-A 5 (per A iv-A v), sense errades al volum II. Errades a la foliació: al volum I, ccxiii-ccviii (per 212-213 esmenades a ploma), al volum II, xj (per 9), lxxiij (per 74 esmenat a ploma)
Binding pergamí flexible amb dues cordes per lligar-lo, en el volum II es mantenen, en el primer estan tallades
References (most recent first) Biblioteca Valenciana (2010), Patrimoni Bibliogràfic Valencià
Rovira Cerdà (2008), Inspecció personal
Note al volum I moltes anotacions marginals i proves de ploma (per exemple una cara dibuixada al f. clxxxvi), passatges subratllats. Al volum II, poques anotacions i una caplletra retallada al f. xxxvij. Al f. 1 preliminar del primer volum taula a mà, lletra s. XVI-XVII

ID no. of additional copy of edition 38 BITECA copid 3092
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number Z-16/81 | Antic 671
Title(s) in copy Secunda pars Fororum regni Valentie ( al f. I)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: I + i-cv
Collation Aa-Ll8 Mm1 Aa6 Mm2-8 Nn9
Size pàgina 364 × 252 mm (f. I)
Font humanística
Pictorial elements inicials il·lustrades i historiades amb gravats, de 3 a 10 UP, entre dues i sis per cada pàgina
Condition exemplar en molt mal estat, marges molt deteriorats afectant algunes signatures de quadern i la foliació, especialment els darrers folis, amb molts forats fets per bibliòfags. Sense errades a les signatures de quadern, a la foliació: xj (per 9 esmenat a ploma), lxxiij (per 74). Entre el f. lxxxix i el f. xc hom hi ha afegit una provisió de Felip
Binding sense relligadura, protegit per dos cartons independents (en el primer hi ha l'etiqueta amb la signatura), lligats amb un cordó verd
Previous owners (oldest first) Vicente Hernández Máñez (Lloc vinculat València) (ex-libris al f. I: “LEGADO POR D. VICENTE HERNANDEZ Y MAÑEZ Á LA UNIVERSIDAD LITERARIA DE VALENCIA”)
References (most recent first) Biblioteca Valenciana (2010), Patrimoni Bibliogràfic Valencià
Rovira Cerdà (2008), Inspecció personal
Note diverses anotacions marginals, especialment en el f. I, i passatges subratllats

ID no. of additional copy of edition 39 BITECA copid 3082
City and Library Vila-Real Arxiu Municipal
Collection: Call number sense signatura | Antic A/5(1)
Title(s) in copy Vilareal ( gravat a foc al capdemunt de la coberta anterior)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: IIII + 6 s/n + i-cclxi+ I (primera part) + i-cv + 1 s/n amb la marca de l’impressor (segona part)
Size pàgina 422 × 290 mm (f. iiii)
State els dos volums relligats des d’antic en un sol tom. Edició completa
Condition foliació antiga en xifres romanes; errors a la foliació: ccxiii (per ccxii), ccviij (per ccxiii), a la segona part, xi (per ix), lxxiij (per lxxiiii). Errors a les signatures de quadern primera part: A4-A5 (per A iiij-A v); segona part: G ii (per Gg ii). Recentment restaurat amb molta cura; algun fragment perdut, reposat amb pasta de paper p. e. al final de la primera de les taules, al marge inferior extern. Foli k6 de la primera part es conserva, era en blanc i ara té anotacions. El foli Nn [x] té el recto en blanc i al verso duu la marca de l’impressor
Binding es conserva en perfecte estat (ha estat arecentment restaurat amb molta cura) dins d’una caixa feta exprès per al volum. Relligadura antiga, pell marró de gamussa sobre fusta. Restes de dues tanques cadascuna subjectada amb cinc claus; un bolló de metall al centre de cada pla i quatre bollons amb reforç de les cantoneres de metall a cada pla (amb decoració gravada senzilla). Llom amb cinc nervis, sense cap indicació ni restes de teixells antics
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2011), Inspecció personal
Tractat a: Biblioteca Valenciana (2010), Patrimoni Bibliogràfic Valencià
Note 1) guarda captiva anterior: ' ' Son dela vniuersitat de Vilareal” (s. XVI); 2) a sota tres línes fetes desaparèixer per raspat pràcticament del tot; 3) guarda preliminar, anotació s. XVI molt tardà? on es parla de la utilitat del volum per a la vila i la necessitat de comprar-lo.; 4) guarda I verso, anotació difícil de llegir de 1602?; f. III guardes preliminars anotació a ploma un xic posterior a les altres; 5) foli de guarda que separa els dos volums, anotacions a ploma al recto i al verso; 6) primer foli de guarda del final del volum, lletra s. XVI molt tardà o inicis XVII anotacions a ploma al recto i al verso. Relligat en tercer lloc segueixen els Furs de 1547 impresos per Joan Mey Flandro en M D LV: 4s/n + i-xxv + I s/n; en quart lloc furs de M D L II, mateixa impremta i any: 2 s/nn + i-xx + 2 s/n

Record Status Created 1992-06-01
Updated 2016-03-30