Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2183
Authors Pere Miquel Carbonell i de Soler
Titles Extractes sobre sant Jordi
Date / Place escrit 1517 ad quem
Language català
Text Type: Prosa
Subject CAVALLERIA
HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9732
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Cancelleria. Reg. 1529/I (BITECA manid 1797)
Copied 1391 - 1400 (ed. Bohigas, p. 30, Tractat de cavalleria)
1476 - 1500 (afegits posteriors)
Location in witness ff. 40v-41 f. xxiiiiv-xxv
Title(s) Pere Miquel Carbonell i de Soler, Extractes sobre sant Jordi, escrit 1517 ad quem
Incipit & Explicits pream.: [ 40v] Per haver mes en prompte lo ques scrit en la legenda del glorios cavaller de jesuchrist mossen sent jordi he deliberat yo dit archiver excerpir e pendre de aquella lo que maparra … e per ço pos açi la sua historia ab veritat com es contengut en aquella
tit.: Divi Georigii vita
text: Lo dit mossen sent jordi era cavaller devallatn de prosapia de nobles homens de natura poblats en la terra de capadocia de hon ell era natural … [ 41] … e manassantli que li cremarian lo palau e ell e sa filla e tot quant hi tenia plorant e gemegant
Condition incomplet
Record Status Created 1991-05-07
Updated 2007-12-12