Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2181
Name Simó Pastor, poeta
Sex H
Milestones Floruit 1400 [?] - 1500 [?]
Associated Persons altre: Isabel Suaris, noble
Affiliation poeta
Author of texid 1361 Col·lectiu… Cançoner d'obres enamorades (París), compilat 1351 [?] - 1450 [?]
texid 1364 Col·lectiu… Cançoner de l'Ateneu, compilat 1455 [?] - 1460 [?]
texid 3389 Simó Pastor, Per divulgar la pratica dampnada, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 3390 Simó Pastor, Seguí, seguí aventures gentils!, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Note autor també d'una composició en castellà i llatí
Record Status Created 1992-09-19
Updated 2018-04-06