Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2180
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 1-VI-10
Imprint Barcelona: Carles Amorós para Miquel Berenguer Barutell, Ciutadà, 1528

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 58 (= III + [1-52] + III) (s)
ff.: 58 (= III + 1-2 + 1-50 + III) (a llapis en xifres aràbigues)
Collation A-F8 G4
Page Layout 2 columnes (ff. [D viij - E vj], [E vij]v - [E ix]v i un poema en català als ff. [F vj] - G iij)
3 columnes (un poema en castellà al f. F [j])
50 línies (f. A iiijv)
Size pàgina 265 × 182 mm (f. A iij)
caixa 232 × 144 mm (f. A iiij)
Font gòtica
Watermark mà amb flor de sis pètals (ff. A iij - G iij,) (semblant a Piccard XII II 1371, München: 1348;)
mà amb flor (altre motiu) (cos del volum;)
columna (f. C iij;)
Pictorial elements Xilografia que ocupa tota la pàgina, representa un castell (al f. [A ij]v)
Caplletres: algunes historiades i altres amb decoracions vegetals, tenen diferents mides
Altres: algunes rúbriques i part de la portada i del colofó són a tinta vermella
Condition incomplet, manquen ff. 1-2, substituïts per facsímils. Foliació moderna a l'extrem inferior i superior drets
Binding coberta despresa, de fusta recoberta amb pell gofrada, al centre un escut amb una M i una C sota una corona de quatre puntes; llom i talls daurats
Previous owners (oldest first) Marqués de la Casa de Mena (nota a la segona guarda anterior: “Exemplar amb el monograma del Marqués de Casa Mena”)
Antonio Cánovas del Castillo, polític (1828-02-08 - 1897-08-08) 1897 ad quem (Ex-libris al revers de la portada: “Biblioteca de Don A. Canovas del Castilloïï)
Josep Porter i Rovira, llibreter (enganxina a la darrera guarda posterior)
Associated persons Relligador Grimaud, relligador
References (most recent first) Tractat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Catalogat a: Biblioteca de Catalunya (1990), Catàleg de sala (fitxer)
Tractat a: Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor 10 , n. 175981
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Descrit per: Grapí (1998), Inspecció personal
Tractat a: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 324
Tractat a: Millares Carlo (1982), “La imprenta en Barcelona en el siglo XVI”, Historia de la imprenta hispana 557 , n. 38
Tractat a: Moner et al. (1970), Obres catalanes , n. A
Tractat a: Moner et al. (1951), Obras nuevamente imprimidas assi en prosa como en metro de Moner las mas delles en lengua castellana y algunas en su lengua natural catalana [edició facsímil]
Tractat a: Vindel (1934), Manual gráfico-descriptivo del bibliófilo hispano-americano (1475-1850) 6 , n. 1796
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 65-6
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 558-9 , n. 2119
Tractat a: Moner et al. (1871), Obras en prosa y verso, castellano y catalan. Escritas en la época de D. Juan II de Aragón , n. (reprodueix aquesta edició)
Tractat a: Gallardo et al. (1863-89), Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos formada con los apuntamientos de P. Bartolomé Gallardo y Blanco. Coordinados y aumentados por D. M. R. Zarco del Valle y D. J. Sancho Rayón 3:830-1
Tractat a: Torres Amat (1836), Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes, y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña 426
Facsímil: Manuscrit 1151 de la Biblioteca de Catalunya [Libre de receptes] [manuscrit s. XIX] (1801-1900)
Note Algunes anotacions marginals a penes són visibles perquè han estat esborrades posteriorment. Alguns versos han estat ratllats a ploma al f. [D vij]v. A la guarda inicial, un retall imprès -possiblement extret del catàleg d'alguna llibreria antiquària- descriu breument aquest exemplar
Internet https://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat/?searchtype=c&searcharg=1-vi-10&searchscope=13&sortdropdown=-&SORT=A&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=cBon+10-vi-25 catàleg vist 2017-05-23

Internal Description
Number of texts in volume: 8
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 7500
Location in volume ff. [A j - G iiij]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5343
Francesc de Moner i de Barutell. Obres impreses
Language català
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [A j]] Obras nueuamente imprimidas assi en prosa como en metro de Moner las mas dellas en lengua castellana y algunas en su lengua natural Catalana compuestas en diuersos tiempos y por diuersos y nobles motiuos : las quales son mas para conoscer y aborrescer el mundo para seguir sus lizonjas y engaños
tit.: [ [A iv]] Carta de Miguel Berenguer de barutell. Dirigida y endreçada al muy illustre señor don Hernando folch duque de Cardona / y marques de pallas. etc
tit.: Para el fin que en ella se contiene
carta: L12AS obras de moner primo hermano que fue mio como yo mejor las he podido hauer a mis manos … [ A ij] … yo os la doy vuestra es y por vuestra haueys de defendella sifuere menester o sino fauorescella que esto siempre sera necessario. | Miguel Berenguer de Barutel que las manos de vuestra señoria besa
tit.: [ a iij] Obra intitulada la noche de moner mas propiamente llamada vida humana endressada por el mesmo autor ala muy illustre señora dueña Joana de Cardona que oy es Duquesa de Najera
text: Egregia Señora. | L4Os bienes que en vuestra señoria se acojen … [ [G iiij]v] … seruir y sols mentre tinch la vida que pus no voleu nous deman alre
colofó: Aqui acaban las obras que se han podido hallar de Moner en prosa y en Metro assi en lengua Castellana como las que compuso en su lengua natural Cathalana i emendadas con harto trabajo por ser enlos translados que se han hallado dellas corruptas y muy mal escritas Jmprimidas en la insigne ciutat de Barçelona por Carlos amoros a gastos de quyen hoy mas ama y deue al autor dellas. Laño dela natiuitat de nuestro Redemptor. M.D.xxviij
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1476
Location in volume f. f ij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2598
Francesc de Moner i de Barutell. Retrets a l'amada
Language català
Date escrit 1485 - 1491
Incipits & explicits in MS text: [ f ij] S8y vostra merçe no es oblidada dels vltratges li ha plagut fer me sentir … los dela mort comuna perquels tinch perbe me fugen quant mes los desija
Note aquest text en prosa va precedit d'una glossa de deu versos, en castellà, al foli signat f [j]v
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2225
Location in volume ff. f ijv - [f v]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2601
Francesc de Moner i de Barutell. L'ànima d'Oliver
Language català
Date escrit 1458 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ f ijv] Las obras que se siguen son del mismo auctor y son en lengua Catalana es la primera vna obra muy prouechosa y aguda que se llama Lanima de Oliuer porque finge Moner que lanima de aquell cauallero le aparesce reprendiendo su vida y desputando los dos del libre aluidrio y concluye lanima que ninguna persona en este mundo se puede forçar delas pationes [sic] sino que pyerda el juizio dela razon
rubr.: Carta de Moner ha vn primo suyo
dedic.: M4Olt magnifich Senyor y cosi mossen Francesch de blanes … feu me merçe que non veja ningu per que de vos me plau y de altres no y resta vostre com tota volta
text: L5O derrer diuendres de Agost la hora quel sol se posta los mals que dins mi tenen posada … [ [f v]v] … y han molt be tenguda la promesa lo quem ha dit per ara nou desliber scriure sim satisfara per auant ho sabreu
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2226
Location in volume ff. [f v]v - [f vj]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2600
Francesc de Moner i de Barutell. Resposta a Jaume de Ribes
Language català
Date escrit 1485 - 1491
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [f v]v] Resposta feta a Jaume Ribes en vna demanda que esta ya mencionada dins la resposta
text: M10Oltes occasions me desuiarien lo respondre a vostra demanda senyor Jaume de Ribes … [ [f vj]v] … mes enemich de aquestes amors tras quals perden seny : temps : vida : lanima y la lahor
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 2227
Location in volume ff. [f vj]v - [f vij]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2599
Francesc de Moner i de Barutell. Comiat
Language català
Date escrit 1490 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [f vj]v] Despedicyon de Moner a la dama per ell matex legida
text: C10Jnch anys vos he seruida : amada : y temuda absent y present he colt vostre nom ab enamorada fe … [ [f vij]] … sino la congoixa quem resta dara prest cami pera mes apartar me de vostra merçe sens merçe
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 2228
Location in volume ff. [f viij]ra - g ijrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2603
Francesc de Moner i de Barutell. L'estranger dolor que·m liga
Language català
Date escrit 1490 ca. - 1491
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [f viij]] Obra de Moner en lengua Catalana feta per escusar se de vna culpa que vn cert Caualler y vnes senyores absent Moner dela dama que seruia lo auien falçament inculpat
text: [ [f viij]ra] Lestranger dolor quem liga | a ley que may se legi … [ g ijrb] … vos qui sou la teologia | glosau me lapocalipsi
Poetic Stanza 58 x 10
Note la rúbrica s'ha escrit a una sola columna, però els versos a dues columnes
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 2229
Location in volume ff. g ijrb - g iijrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2602
Francesc de Moner i de Barutell. Senyora, com me partí
Language català
Date escrit 1485 - 1491
Incipits & explicits in MS rubr.: [ g ijrb] Les cobles deles tisores
text: Senyora com me parti | don vostra merce resta … [ g iijrb] … ques la vida queus prengues | com vos presti lomenatge
Poetic Stanza 1 x 12, 1 x 11, 13 x 12
Note manca el v. 24 de l'edició de Cocozzella
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 2230
Location in volume ff. g iij - [g iiij]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2597
Francesc de Moner i de Barutell. Cartes a l'amada
Language català
Date escrit 1491
Incipits & explicits in MS rubr.: [ g iij] Les letres ques seguexen son del matex autor No per que Moner les guardas per que se imprimissen com se creu que apres de auerles ell fet troços alguns amichs seus les alçauen son se imprimides per que los galans de aquest temps les ymiten si volen o millors les fassen si poden
text: L5A força de vostre valer y la sort de ma conexença ab vna vista an pogut tant … [ [g iiij]v] … seruir y sols mentre tinch la vida que pus no voleu nous deman alre
Number of additional copies of edition 4
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1421
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number Mar. 68-4º | Antic Mar 68-4t | Antic Marès I-364
External description
Writing surface Paper
Size pàgina 287 × 201 mm (f. aiiii)
caixa 240 × 145 mm
Pictorial elements caplletres amb gravats de deu unitats de pauta. Títols en vermell
Binding moderna
Previous owners (oldest first) Frederic Marès i Deulovol, escultor (1893-09-18 - 1991-08-16)
Pere Marès Oriol, llibreter
References (most recent first) Marnierre (1999), Inspecció personal
Note a la coberta interior: Ex Libris de Pere Marés Oriol i un altre de Frederic Marés; un segell de la biblioteca Marés és visible al f. 1v i al darrer foli
Internet https://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat/?searchtype=c&searcharg=Mar+68-4%C2%BA&searchscope=13&sortdropdown=-&SORT=A&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=cMar+72-12%7Bu00BA%7D catàleg vist 2017-05-30

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1257
City and Library London The British Library
Collection: Call number C.63.1.7 | Antic 17
Title(s) in copy MONER | OBRAS | EN | VERSO || BARCELONA | 1528 ( al llom)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 56 (= II + 1-52 + II)
Collation A-F8 C8 [sic] G4
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 291 × 200 mm (f. 4)
caixa 233 × 145 mm
columna 233 × 42.26.55 mm
Font gòtica
Watermark mà amb flor (semblant a Briquet 11165, Perpignan: 1505)
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Caplletres: algunes historiades i altres amb decoracions vegetals, de diferents mides
Xilografia representa un castell on hi ha tres personatges, i un àliga que vola per damunt del castell, ocupa tota la pàgina (al f. [A ijv])
Altres: títol, colofó i les dues rúbriques inicials en vermell
Condition en bon estat, li manquen els dos primers folis que han estat substituïts per facsímils. Sense foliació impresa ni errades a les signatures de quadern
Binding restaurada, moderna, en pell blava, amb línies gravades en daurat als marges de la plana i tall daurat, de la llibreria d'en Salvà
History of volume Adquirit 1892-07-14 (segell amb la data al verso del darrer foli imprès)
Previous owners (oldest first) Pere Salvà i Mallén, llibreter (ex-libris gravat a la plana: “BIBLIOTHECA DE SALVÁ”)
References (most recent first) Soriano (2009), Inspecció personal
Soriano (1999), Inspecció personal
Catalogue of Books Printed in the XVth Century Now in the British Museum (1971) 136
Salvá y Mallén (1872), Catálogo de la Biblioteca Salvá, escrito por D. Pedro Salvá y Mallén, enriquecido con la descripción de otras muchas obras, de sus ediciones 1:288-91 , n. 814
Note sense anotacions

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 1259
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/6043 | Antic R-6043
Title(s) in copy Obras nuevamente imprimidas assi en prosa como en metro de Moner las mas dellas en lengua castellana y algunas en su lengua natural catalana compuestas en diuersos tiempos y por diuersos y nobles motiuos: las quales son mas para conoscer y aborrescer el mundo que para seguir sus lizonjas [sic] y engaños ( al frontispici)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 52
Collation a-f8 g1-4
Page Layout 2 columnes (ff. 32-38, 39v-41v i 47-51)
Size pàgina 306 × 210 mm (f. 4)
caixa 234 × 146 mm
Font gòtica
Pictorial elements Altres: frontispici i colofó en vermell, amb una orla de grutescos en negre; nombrosíssimes caplletres historiades de fins a setze unitats de pauta; gravat representant el poeta amb la seva dama i una escena de falconeria, dins d'un castell al f. a iiv; rúbriques en vermell, caplletres més senzilles amb decoració vegetal de fins a vuit unitats de pauta
Condition en perfecte estat, sembla que mai hagi estat llegit; manquen els quatre darrers folis, és a dir, la segona meitat del quadern final, que deurien ésser en blanc
Binding moderna, del s. XIX
References (most recent first) Descrit per: Beltran i Pepió (2000), Inspecció personal
Tractat a: Moner et al. (1951), Obras nuevamente imprimidas assi en prosa como en metro de Moner las mas delles en lengua castellana y algunas en su lengua natural catalana [edició facsímil]

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 1258
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call number RESERVE: HC380/963
Title(s) in copy OBRAS | DE | MONER || IMPRESAS | POR | CARLOS | AMOROS | MDXXVIII ( al teixell, en daurat)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 1-52 + II
Collation A-G8
Size pàgina 295 × 210 mm (f. Aiij)
Pictorial elements com el de l'exemplar principal
Condition volum en bon estat, restaurat, però amb algunes taques d'humitat. Sense errades a les signatures de quadern
Binding relligadura del s. XIX. Pergamí sobre cartó, amb sanefa al marge en ferro daurat i llom lleugerament decorat també en daurat. Tall jaspiat en vermell
Previous owners (oldest first) Archer Milton Huntington, bibliòfil (retall del catàleg de venda enganxat al centre de l'interior de la coberta anterior. Catàleg alemany)
References (most recent first) Fotografies de les Obres de Moner Impresas por Carlos Amoros, 1528 (2005-06)
Soriano (2005), Inspecció personal
Note el segon núm. de la signatura (963) correspon al del catàleg de venda (ítem 963)

Record Status Created 1992-05-28
Updated 2017-05-23