Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2179
City and Library Vaticano (Città del) Biblioteca Apostolica Vaticana
Collection: Call number Vat. lat. 4802
Copied 1491 - 1510

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 57 (= I + 1-55 + I) (fol. moderna a ploma en xifres aràbigues;existeix una segona foliació parcial a ploma en xifres romanes al marge inferior del segon quadern)
Collation 122 218 312 43/
Page Layout 2 columnes (vers (ff. 38va-44vb)
1 columnes (prosa (ff. 45-50v))
Size pàgina 310 × 217 mm
Hand humanística cursiva molt desacurada
Watermark cap d'home amb estel
columna amb creu (semblant a Briquet 4364, Lyon: 1476)
Pictorial elements Altres: sense decoració
Other features Pautat: tabeliònic
Reclams: no en té
Ús de la primera línia de la pauta: considerem escrita la primera línia per a les mesures
Condition afectat per la humitat i pels bibliòfags, amb forats restaurats que afecten el text
Binding moderna, en pell sobre cartó amb tres nervis, ferros daurats i escuts papals al llom, i la inscripció "VAT 4802"
Previous owners (oldest first) Angelo Colocci, cortesà [?] 1549 (Fanelli. Els ff. 24-26 van numerats al peu al centre 2-4, per una mà que sembla la de Colocci)
References (most recent first) Catalogat a: Florio (1996), Inventarium Manuscriptorum Latinorum Bibliothecae Vaticanae, 5 (it. 3916-4888) 359
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2000), Inspecció personal
Tractat a: Martines (2000), “El Codex Vaticanus Latinus 4802: els textos de Moner a cavall de diverses edicions”, Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: Fanelli (1979), “Aspetti della Roma Cinquecentesca. Note sulla diffusione della cultura iberica a Roma”, Ricerche su Angelo Colocci e sulla Roma cinquecentesca 161, 164
Tractat a: Moner et al. (1970), Obres catalanes , n. B
Note Text amb llacunes, forats i que acaba abruptament.

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2231
Location in volume ff. 38va-43va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2603
Francesc de Moner i de Barutell. L'estranger dolor que·m liga
Language català
Date escrit 1490 ca. - 1491
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 38va] Bendyr De dones
text: Lestrenger dolor quem liga | a ley que may se legi … [ 43va] … vos quy sou la taulagia | glosaume lapocalipçy | ffyn
Poetic Stanza 59 x 10
References (most recent first) Moner et al. (1970), Obres catalanes 179-211
Note al f. 41rb es veu una estrofa ratllada, que comença “Viu com me dona entenent…”, just abans de la cobla iniciada ‘Vis la sobre un pilar…”. La cobla ratllada no apareix al testimoni imprès, i tampoc és editada per Cocozzella. Algunes cobles van precedides de rúbrica
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2232
Location in volume ff. 43va-44vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2602
Francesc de Moner i de Barutell. Senyora, com me partí
Language català
Date escrit 1485 - 1491
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 43va] Coblas sobra las tysores
text: Señora com me party | y de vostre merce resta … [ 44vb] … ques la vida queus prengues | quant vos presty lomenaje
Condition incomplet
Poetic Stanza 13 x 12, 1 x 11, 1 x 12
Note manca el v. 162 de l'edició de Cocozzella
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2233
Location in volume ff. 45-50v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2601
Francesc de Moner i de Barutell. L'ànima d'Oliver
Language català
Date escrit 1458 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 45] Obre jntytulada la anima de holyuer
prol.: Magnyfich señor y cosi mosen francech de blanes Vostre marexer hi la voluntat mia me fan esser tart del queus promety / vostre vyrtut y dificultat derecordarse de tantes coses me sya escusa areus ho tramet feu me merçe que non veja nyngu per que de vos me plau y de altres noy resta vostre com tota volta
text: Lo derer dyvendres dagost la hora quell sol sa posta los mals que dins my tenen posada serta comensaren a revoltarse com solen … [ 50v] … que ella not negas cosa que demanasses / alo que dius que res no abasta a fer let oblidar per que es la mylor
Condition incomplet Record Status Created 1992-05-28
Updated 2017-07-12