Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2178
Authors Pere Miquel Carbonell i de Soler
Titles De la conservació i duració de la ciutat de Barcelona
Date / Place escrit 1517 ad quem
Language català
Text Type: Prosa
References (most recent first) Vilallonga (1993), La literatura llatina a Catalunya al segle XV. Repertori bio-bibliogràfic 66
Vilallonga (1988), “Dos opuscles de Pere Miquel Carbonell”, 28
Bofarull i Mascaró et al. (1847-1977), Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón 1:120
Subject Barcelona
HISTÒRIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9729
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Cancelleria. Reg. 1529/I (BITECA manid 1797)
Copied 1391 - 1400 (ed. Bohigas, p. 30, Tractat de cavalleria)
1476 - 1500 (afegits posteriors)
Location in witness f. 16v
Title(s) Pere Miquel Carbonell i de Soler, De la conservació i duració de la ciutat de Barcelona, escrit 1517 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 16v] De la conservatio e duratio de la ciutat de Barcelona
text: Sapian los homens dats en \cercar investigar/ e scriure les \gestes e/ coses antigues e dignes de memoria que la ciutat de Barcelona fou edifficada segons croniques … per lo dit Amilcar barca
Record Status Created 1991-05-07
Updated 2011-03-15