Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2177
Name Lluís d' Avinyó (Mossèn) (Naixement Tarragona [?])
Sex H
Milestones Naixement Tarragona [?]
Floruit 1439 - 1480
Lloc vinculat Vilafranca del Penedés
Lloc vinculat Tarragona
Associated Persons uxier de/d': Carles d' Aragó, Príncep de Viana [1426 - 1461]
amic de/d': Pere de Torroella, poeta
servidor de/d': Joan II el Sense Fe, Rei de Catalunya-Aragó [1458 - 1479]
Author of texid 1361 Col·lectiu… Cançoner d'obres enamorades (París), compilat 1351 [?] - 1450 [?]
texid 3134 Lluís d' Avinyó, [A] molts comprén que, prenen[t] entreneyor, escrit 1439 a quo - 1482 ad quem
texid 3135 Lluís d' Avinyó, Al cor homill, molt devot e contricte, escrit 1439 a quo - 1482 ad quem
texid 3136 Lluís d' Avinyó, [C]om a forçat m'auré de vos partir, escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
texid 3137 Lluís d' Avinyó, D'amor me clam del interes que prench, escrit 1439 a quo - 1482 ad quem
texid 3139 Lluís d' Avinyó, Lo molt voler jo crech no·s pot compendre, escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
texid 3138 Lluís d' Avinyó, Lohar cascú segons lo seu meréxer, escrit 1439 a quo - 1482 ad quem
texid 3140 Lluís d' Avinyó, Los mals cuberts no porten may playença, escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
texid 3142 Lluís d' Avinyó, [N]o perqué cert a tot lo mon no sia, escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
texid 3141 Lluís d' Avinyó, [N]ou pensament és present a la pensa, escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
texid 3143 Lluís d' Avinyó, [P]us bona sort de mi tots jorns s'absenta, escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
texid 3145 Lluís d' Avinyó, S'invega fos morta, tornar'a reviure, escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
texid 3144 Lluís d' Avinyó, Segons comprench, prática cortesana, escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
texid 3146 Lluís d' Avinyó, Socors de les muses no'm par que fretura, escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
texid 3147 Lluís d' Avinyó, Tots mos delits en un punt volguí perdre, escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
Other Associations with Works texid 1358 Col·lectiu, Cançoner de Vindel, compilat 1400 - 1500
References (most recent first) Tractat a Galí Morales et al. (2010), “De mossèn Avinyó a Lluís d'Avinyó, uixer del Príncep de Viana”, Translatar i transferir. La transmissió dels textos i el saber (1200-1500)
Tractat a Dutton et al. (1990-91), El cancionero del siglo XV, c. 1360-1520 7:336
Record Status Created 1992-09-19
Updated 2018-04-16