Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2177
City and Library Salamanca Universidad de Salamanca, Servicio de Archivos y Bibliotecas
Collection: Call number 2653 | Antic 216
Title of volume CANCIONERO ( al teixell en lletres daurades)
Cancionero de Palacio
Copied 1476 [?] - 1500

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I guarda relligadura + I paper post. al volum + 1-178 + I paper post. + I guarda de relligadura
Collation presenta problemes a la col·lació que no han pogut resoldre en la catalogació del volum a la Biblioteca
Page Layout 40 línies (f. 4 aproximadament serien les línies que hi cabrien)
Size pàgina 271 × 205 mm (f. 4)
caixa 175 × 98 mm (f. 4)
Hand semigòtica
Watermark carro de dues rodes (al cos del volum) (semblant a Briquet 3528 Perpinyà 1429; Valls i Subirà 39)
Pictorial elements inicials decorades amb cintes la major part amb la tinta del text i algunes amb detalls de colors, rúbriques de la mateixa tinta, però de cos més gran i també decorades a ploma; alguns dibuixos a tinta desenvolupant les inicials (p. e. verso del f. 84) o al marge, assenyalant un text (un home de cos sencer amb la mà assenyalant un poema de Johan de Silva al foli 85 verso)
Other features Justificació: a mina de plom
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: no s'aprecien perforacions
Condition en bon estat, alguns folis una mica trencats i amb taques de brutícia molt lleus. Conserva en part una foliació antiga en xifres romanes i té una altra de moderna a llapis, que és la que seguirem
Binding en pasta espanyola, amb teixell vermell i daurats al llom; guardes de paper d'aigües
Previous owners (oldest first) Salamanca: San Bartolomé 385
Madrid: Biblioteca de Palacio VII A 3, 2 F 5 (ex-libris imprès enganxat a l'interior de la coberta anterior)
Associated persons idem. Antonio do Campo
idem. Florentina González
signa en diversos punts del manuscrit Luis do Campo (p. e. f. 31)
idem. Maria de Fons
al verso del darrer full proves de ploma amb la firma de Pascual Fernández (catàleg)
References (most recent first) Microfilm del ms. 2653 de la Universitària de Salamanca. Cancionero de Palacio (2002)
Ex-libris Universitatis. El patrimonio de las bibliotecas universitarias españolas (exposició Santiago de Compostela, 28 septiembre-31 octubre 2000) (2000) 193-94 , n. 33
Avenoza (2006), Inspecció personal
Lilao Franca et al. (2002), Catálogo de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Salamanca 2:1021-35
Lang (1909), “Communications from Spanish Cancioneros I. The Works of Juan de Valtierra. II. The Cancionero de la Colombina at Seville”, Transactions of the Connecticut Academy of Arts and Sciences
Note amb algunes anotacions marginals

Internal Description
Number of texts in volume: 8
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2209
Location in volume f. 68
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2569
Juan de Valtierra. Pau sia ab vos e ab tot lo restant
Language català
Date escrit 1400 - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 68] Dezir
text: [p]au sia ab vos e ab tot lo restant | Car ia no puch passar mes ab spera … Hoian mon dit los quius van encalçant | Seruir amor pigior mal es que plaga
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 5, 1 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2210
Location in volume f. 68r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2570
Juan de Valtierra. Via fora sagramental
Language català
Date escrit 1400 - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 68] Dezir
text: [ 68v] V9ia fora sagramental | Que robat man en lo cami … E çent mil tants senyora uos
Poetic Form Dezir
Poetic Stanza 1 x 4, 2 x 8, 1 x 4
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2211
Location in volume ff. 68v-69
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2571
Juan de Valtierra. Domine, per vostra fe
Language català
Date escrit 1400 - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 68v] La confessio
rubr.: [ 69] Lo pecador
text: D8omine per vostra fe | Hoiaume tost de confesio … Eus iur que tost sera prouat | Adeu siau
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 8, 1 x 4
Note les dues cobles inicials van precedides cadascuna de la rúbrica “Lo pecador”, les dues següents de "Lo confessor”, i la darrera cobla de “Tornada”
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 8171
Location in volume f. 69v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3571
Lluís de Vila-rasa, Cavaller. Per ben amar io pas lo derrer dan
Language català
Date escrit 1408 [?] - 1429 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 69v] Cançion
text: P12er ben amar yo pas lo derrer dan | Per tots prech los quj leal amaran … Quel temps es prop que per mj dir poran | Requiescat Jn paçe
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 4, 1 x 8
Note manquen els vv. 13-28 de l'edició de Baselga
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 2212
Location in volume f. 69v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2572
Juan de Valtierra. Qui en pert son temps en ben amar
Language català
Date escrit 1400 - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 69v] Cançion
text: Q13ui pert son temps en ben amar | En part hon son seruir val poch … Mon remey es desesperar | Pus res no pot aconortar
Poetic Stanza 1 x 4, 1 x 9
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 2213
Location in volume f. 70r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2573
Juan de Valtierra. Ja no puch cobrir, trist de mi
Language català
Date escrit 1400 - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 70] Dezir
text: J16a no puch cobrir trist de mi | Lo grant turment quen fa passar … [ 70v] … O mal fadat | Mala fim | Puys
Poetic Form Dezir
Poetic Stanza 4 x 10
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 8172
Location in volume f. 70v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4223
Juan de Valtierra. Res en lo mon no ame tant
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 70v] Cancion
text: R10es en lo mon no ame tant | Com fas auos qui son mon ve … A uos auos que del restant | La mellor de quantas se
Poetic Stanza 1 x 4, 1 x 8, 1 x 4, 1 x 3
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 2214
Location in volume f. 169r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2574
Pedro Santa Fe. No siau tal pux conexeu
Language català
Date escrit 1400 - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 169] Otra
text: [ 169v] N7o siau tal pux conoxeu | Que so mes uostre que no meu … Manau me ço que auos plau | Car servidor me trobareu
Poetic Stanza 1 x 2, 2 x 4
Record Status Created 1992-05-27
Updated 2014-01-04