Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2176
City and Library Madrid Real Academia Española de la Lengua
Collection: Call number Ms. 18 | Antic Sal 3a Est. 17 Cax 6o
Title of volume OPERA | VARIA ( al teixell vermell amb lletres d'or)
Copied 1401 - 1425

External description
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 123 (= I + 1-121 + I)
Collation 116 2-316 414 5-612 76 82 918 108(el reclam del final del tercer quadern no es correspon amb l'inici del quart quadern
Page Layout 2 columnes (ff. 88-92vb)
45 línies (f. 89ra, el núm. de línies per columna és molt variable)
Size pàgina 297 × 215 mm (f. 89)
caixa 260 × 285 mm
columna 260 × 80 mm (f. 89ra)
Hand bastarda (ff. 88-93, textos catalans)
Watermark flor de lis (al f. 92,) (semblant a Briquet 7271, Udine: 1407-8, var. a diverses ciutats d'Itàlia i del nord d'Europa entre 1408-27;)
unicorn (al f. 93,) (semblant a Briquet 15803, Lucca: 1406-8, var. Utrech: 1410;)
muntanya de tres cims dins d'un cercle amb creu (f. 86;)
gos (f. 94)
Pictorial elements sense cap mena de decoració
State la part llatina duu justificació a mina de plom; als textos catalans la justificació és mímina, per plegat tabeliònic, però només es va fer un plec al centre del full, per dividir-lo en dues meitats, així doncs els marges verticals de les columnes, molt regulars, no foren marcats per cap procediment i responen a la cura del copista, de la mateixa manera, no hi ha línia marcada per a la justificació horitzontal
Condition manuscrit factici, algunes obres tenen foliació independent, com la que comença al f. 76 (ff. i-xij), o les peces catalanes dels ff. 88-92 actuals (ff. 1-5 antics); són en blanc els ff. 72v-73v, 86v-87v, 93 i 121; entre els ff. 49-50 falta al menys un foli, el reclam no segueix bé, i probablement manca també un altre entre els ff. 63-64, que seria la seva parella, a més a més, segons Pou, el f. 64 actual ha de situar-se al davant del f. 49. La part catalana és de paper. El “sumari” dels capítols, segons Pou, és del s. XVII
Binding moderna, en pell, amb daurats
Previous owners (oldest first) Benedictus XIII, Antipapa [1394 - 1423] [?] 1423 ad quem (segons Pou procedeix de la biblioteca papal)
Associated persons al f. 94 es copia un document en llatí, amb una lletra del mateix tipus que la dels textos catalans, però per mà diferent, i el signa F. Rovira (Floruit 1400 [?] - 1500 [?])
References (most recent first) Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Reproducció d'un foli del Ms. 18 de la RAE i calc de les filigranes (2001)
Avenoza (2001), Inspecció personal
Martí (2000), Inspecció personal
Crespo Tobarra (1991), Catálogo de manuscritos de la Real Academia Española 20-2 , n. §8
Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Pou y Martí (1991), Visionarios, beguinos y fraticelos catalanes xcix-cii
Note al foli preliminar, tallat, es veu la signatura antiga. Els textos catalans no respecten les convencions generals del volum, car van ésser transcrits en fulls que romangueren en blanc. Manuscrit factici format per dues unitats, una primera de pergamí i paper, amb textos llatins i una segona de paper, amb els textos en català. Paper amb pergamí en el primer i darrer bifoli dels quaderns 1-3 i 6; el quadern 5 tan sols té pergamí en el bifoli extern

Internal Description
Number of texts in volume: 7
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2199
Location in volume ff. 88ra-89va (fol. mod.)
ff. 1-2v (ordre dins la segona unitat)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2559
Desconegut. Exposició sobre els deu manaments
Language català
Date escrit 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 88ra (escrit al marge)] [Pri]mer ma[nam]ent
text: [ 88ra] Amaras deu sobre totes coses de tot ton cor et caetera. Contra aquest manament pecca hom Amant si o altre persona o creatura mes o tant com a nostre senyor deu … [ 89va] … e los actes sis seguissen foren peccat mortal
Note les paraules de la rúbrica queden tallades pel plec, car són escrites al frec del marge intern
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2200
Location in volume ff. 89vb-91rb (fol. mod.)
ff. 2v-3 (ordre dins la segona unitat)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2560
Desconegut. Explanació dels set pecats capitals
Language català
Date escrit 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 89vb] En superbia exalçantse ab desordonada uolentat dela sua propia excellencia e honor o cuydant de si mes esser valer saber poder o merexer que no li es permes per regla djujnal
text: Vana gloriejant en bens de natura de fortuna … [ 91rb] … Dissipacio de bens e de cors e molts altres mals
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2201
Location in volume f. 91rb (fol. mod.)
f. 4 (ordre dins la segona unitat)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2561
Desconegut. Com peca hom amb els cinc senys corporals
Language català
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 91rb] .v. senys corporals
text: Vsant delliberadament dels jllicits apetits … ans encara en altres jllicits parlaments o vans que podian esser mal eximpli o jnduccio a altres de peccar
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2202
Location in volume f. 91va (fol. mod.)
f. 4v (ordre dins la segona unitat)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2562
Desconegut. Com peca hom abusant de les tres potències de l'ànima
Language català
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS text: [ 91va] Abusant deles .iij. potençies dela anima que son Memoria jntelligencia e volentat … E de actes no fets que sis fessen foren offensa de nostre senyor deu
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 2203
Location in volume f. 91va-vb (fol. mod.)
f. 4v (ordre dins la segona unitat)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2563
Desconegut. Com peca hom contra les set obres de misericòrdia espirituals i les set corporals
Language català
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 91va] Contra les .vij. obres de misericordia spirituals e .vij. corporals en los casos loch e temps que ho podia e deuja fer
text: No jnstrujnt los ignorants … [ 91vb] … e ab esforç de corregir los seus vicis e males jnclinacions
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 2204
Location in volume ff. 91vb-92va (fol. mod.)
ff. 4v-5v (ordre dins la segona unitat)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2564
Desconegut. Com peca hom contra les virtuts teologals i cardinals
Language català
Date escrit 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS text: [ 91vb] En la fe. No hauent la viua per ajustament de bones obres … [ 92va] … No uolent se sotsmetre als quj eren maiors que ell ne als eguals ne als menors
Note inclou entre les virtuts la humilitat
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 2205
Location in volume f. 92va-vb (fol. mod.)
f. 5v (ordre dins la segona unitat)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2565
Desconegut. Qui no fa verdadera confessió
Language català
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS text: [ 92va] No curant de elegir en confessors persones sufficients a tal acte … [ 92vb] … la triga o perseuerancia Si en publich o en amagat
Record Status Created 1992-05-24
Updated 2015-09-21