Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2174
Authors Desconegut
Titles Oració. Per tots aquells quj son en penes de porguatorj
Language català
Text Type: Prosa, Oracions
References (most recent first) Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 140
Subject PREGÀRIES
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1674
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 541 (BITECA manid 1433)
Copied Barcelona [?] (Avril et alia): Guillem Serra, Rector de Sant Julià de Montseny (colofó), 1451-10-24 (colofó)
Location in witness f. Gra-rb f. 7ra-rb
Title(s) Desconegut, Oració. Per tots aquells quj son en penes de porguatorj
Incipit & Explicits rubr.: [ Gra] Oracio per tots aquells quj son enpenes de porguatorj
text: Senyor deu piadors [sic] e mjsericordios prech te per tots aquells quj son en penes de porguatorj que per la tua pietat … e jo quant de aquest mon trespassere ab ells age perpetual consolacio en la eterna vida. Amen
Record Status Created 1991-05-07
Updated 2005-01-12