Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2170
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number MSS/875 | Antic 875 | Antic A.170 C-201
Title of volume DIURNO | VIRGINALE ( al teixell)
Diurno v. | Oficio Virginal | y Horas canonicas ve [sic] de la | Virgen Nuestra | Se¤ora en Lengua | Latina y vi | tela ( al primer full de guardes)
Copied 1401 - 1450 (Puig i Oliver)

External description
Writing surface Vitel·la
Format 12au
Leaf Analysis ff.: 168 (= I + 1-154 + 2 + 155-164 + I)
Collation 12 2-1610 172 1810
Page Layout 16 línies (f. 7r)
Size pàgina 125/127 × 96 mm (f. 7)
caixa 80 × 50 mm
Hand gòtica
Pictorial elements Caplletres: s'han perdut diversos folis que contenien inicials il·luminades de gran format, en el f. 5v encara se'n veuen restes i es conserven als ff. 75, 121v, 155, 162v. Són de color blau amb tocs de rosa i malva sobre fons d’or. En surten mitges orles dels mateixos colors, amb motius florals i besants daurats amb petits raigs negres
Caplletres: daurades i blaves, amb filigrana i antenes de colors malva per a les lletres daurades i rosat per a les lletres blaves, alternant a l’inici i dins de paràgraf
Rúbriques en vermell
Other features Justificació: a tinta, lleugerament morada, amb línies de guia per als renglons
Pautat: tipus Derolez 12
Ús de la primera línia de la pauta: no
Perforacions: no són visibles restes de perforacions
Reclams: en posició vertical, a l'anglesa, arrenglerats amb el marge interior de la segona columna a tots els quaderns llevat del segon
Condition el primer quadern probablement és incomplet. Els primers 13 folis formen una unitat clarament distingible a la relligadura, amb una llacuna entre el 5è i el 6è (on el text comença en l’aire), desafortunadament, un cosit suplementari que ha reforçat el plec impedeix d’esbrinar-ne l’estructura. Entre els ff. 28 i 29 n’hi ha un sense numerar. S'han perdut folis al quadern 17è, car el reclam del quadern anterior és “nidor” i el foli següent (f. 154) comença amb: “anima mia”; segueixen a aquest foli altres dos sense numerar per la foliació moderna (154bis 1 i 154bis 2) que són en blanc; pel que sembla, deuen mancar els folis 1-3 de la primera part del quadern 17è i els 3-5 de la segona, que haurien romàs en blanc i en tallar-los es va produir la pèrdua de les seves parelles de la primera part del plec, d'aquest quadern, doncs, es conserven només dos bifolis solidaris. Foliació del segle XX, contínua, a llapis
Binding pergamí, del s. XVII, amb corretgetes i gafets d'ivori
Associated persons Nom de al f. 154bis 1, en una anotació, s'esmenta a Ramon de Roda (fill) (D.) (“son fescosas | per a coa hol [..] ij | no ne an e es ore 571 | fa ça ment pel | auera […]er | don ramon de roda fill”; al verso altres anotacions ratllades i proves de ploma, només es llegeix clarament el mot “donrat” i al foli següent també hi ha proves de ploma)
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 1057-63 , n. 218
Descrit per: Puig i Oliver (2009), Inspecció personal
Facsímil: Microfilm de BNM MSS/875 (2000)
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Tractat a: Wittlin (1987-88), “Un centenar de oraciones del Psalterium (alias laudatorium) de Francesc Eiximenis traducidas al catalán por Guillem Fontana en 1416, con una oración original”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 164
Catalogat a: Castro (1973), Manuscritos franciscanos de la Biblioteca Nacional de Madrid 64-5
Catalogat a: Janini et al. (1969), Manuscritos litúrgicos de la Biblioteca Nacional de Madrid 60-1 , n. 43
Catalogat a: Domínguez Bordona (1933), Manuscritos con pinturas. Notas para un inventario de los conservados en colecciones públicas y particulares de España 1:255 , n. 519
Note alguns dels textos llatins estan incomplets (Officium B. M. Virginis, calendari). Castro només cita l'oració d'Eiximenis sense esmentar les altres tres. Janini parla d'oracions en català al final i les enumera. Es tracta d'un llibre fet per a una dama. Al marge inferior del foli 4r, en lletra del segle XIX: “Señor don pedro y señora| Señor don andres y señora”. Al foli 5r en lletra molt clara, gairebé il·legible, de la mateixa mà: “camisas| calzones|almoadas| [il·legible per causa de la cisalla]”. Al recto del foli 154 bis, hi havia unes notes que han estat raspades. Al recto del f. 154 ter, hi ha una prova de ploma “al muy”
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000113334&page=1 vist 2014-08-06

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2179
Location in volume ff. 143v-149v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2539
Desconegut. Oració de sant Agustí
Language català
Date escrit 1400 - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 143v] Oracio de sent agosti
text: [ 144] M3Olt dolc [sic] senyor meu ihesu christ uer deu e uerdader hom qui del sobiran pare fos trames en aquest mon per los peccadors a saluar … [ 149v] … e glorifich lo teu sant nom digne e glorios e loable est beneyt In secula seculorum. Amen
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2170
Location in volume ff. 149v-152
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2535
Francesc Eiximenis. Oració. Rey crucificat eternal fill de Déu. Oració davant el crucifix
Language català
Date escrit 1396
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 149v] Oracio feta per lo Reuerent mestre francesch eximeneç patriarcha. Es deu dir deuant lo crucifixi estant hom agenollat
text: [ 150] R2Ey crucificat eternal fill de deu ueus a mi peccadora aci dauant la uostra maiestat molt digna … [ 152] … ab cor deuot e leal en esta dolorosa e amargosa uida. Amen
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2177
Location in volume ff. 152v-153
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2537
Desconegut. Oració. Jesús fill de Déu lo pare hoges-me
Language català
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS text: [ 152v] I2Hesus fill de deu lo pare hoges me. fill dela uerge maria escoltam. Saluador de tot lo mon aiudam … [ 153] … anima la qual nom uulles desemparar. Amen
Condition incomplet
Note hi ha una llacuna entre els folis 152 i 153; el f. 152v acaba: “ Dexalçament sobre los angels aiudam del mal present passat e esdeue” (reclam: “nidor”) i el f. 153r comença: “anima la qual nom uulles desemparar. Amen”; segons suggereix la reconstrucció de l'estructura del volum, hi manquen en aquest punt tres folis
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2178
Location in volume ff. 153-154
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2538
Ramon Llull. Ador-te vera carn
Language català
Date escrit 1276 - 1283
Incipits & explicits in MS text: [ 153] A2dorte uera carn del cors de ihesu christ lo qual es presentat als uuls corporals sots forma de pa … [ 154] … En les tues santes mans coman yo peccadora lo meu sperit e lo cors e lo meu enteniment Per tots temps. Amen
Condition passatge
Note al f. 154r-v segueix una oració en llatí amb la rúbrica en català: “La oracio deius esta deuets dir al leuar del precios cors de ihesu christ. A2nima christi santifica me. Corpus christi salua me (…) Vt cum angelis et archangelis tuis laudem te. Per infinita secula seculorum. Amen” (segons Puig i Oliver seria una Oració a sant Bernat)
Record Status Created 1992-05-13
Updated 2014-08-06