Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2169
Authors Desconegut
Titles Senyor ver Déu, per merce·t quir
Incipit & Explicits text: [S]enyor ver Deu, per merce·t quir … ja es lo cami endressat
Date / Place escrit 1451 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 8 8 8 8 8 8 8 8…: aabbccdd…
Associated Texts paràfrasi del salm CI de l' texid 1296 Desconegut, Saltiri (tr. Romeu Sabruguera), traduït 1290 [?] - 1313 ad quem
References (most recent first) Bohigas (2008), “[S]enyor ver Deu, per merce·t quir [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 230 , n. 0.131e (Dc:24)
Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 240-41 , n. 5 (ed. ref.)
Note irregularitats mètriques
Subject LITERATURA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 6832
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, VII (BITECA manid 2344)
Copied 1451 - 1480 (filigranes)
Location in witness ff. 12v-17v
Title(s) Desconegut, Senyor ver Déu, per merce·t quir, escrit 1451 ad quem 101
Incipit & Explicits text: [ 12v] Senyor deu per mercet qujr | Que vulles mos prechs oyr … [ 17v] … Ja es camj eendressat | [17v] Gloria sia dada e lausor | Al pare e consolador | En lo principi e de present | E per tots temps eternalment
Condition incomplet
Poetic Stanza 18 x 4
Note s'han perdut els ff. 13-14, provocant una llacuna que es correspon als vv. 9-44 de l'edició de Bohigas, que, en canvi, no edita els quatre darrers versos del testimoni que ara ens ocupa
ID no. of Witness 2 cnum 1669
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 541 (BITECA manid 1433)
Copied Barcelona [?] (Avril et alia): Guillem Serra, Rector de Sant Julià de Montseny (colofó), 1451-10-24 (colofó)
Location in witness ff. Dvb-Erb ff. 4vb-5rb
Title(s) Desconegut, Senyor ver Déu, per merce·t quir, escrit 1451 ad quem
Incipit & Explicits text: [ Dvb] [S]3enyor uer deu per mercet [deman ratllat] quir que uules [los ratllat] mos prechs exausir … [ Erb] … no hauran penes jnfernals en lo cell auran heretat [ge ratllat] ja es lo camj endressat
Poetic Stanza 52 x 2
References Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 240-1 (ed. el text)
Note escrit a línia seguida, versos separats per punts gairebé sempre; trobem alguns mots ratllats sembla que per la mateixa mà del copista que esmena errades
Record Status Created 1991-05-07
Updated 2012-01-28