Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2169
City and Library Nîmes Archives Départementales du Gard
Collection: Call number 1 F 83
Copied 1301 - 1350

External description
Writing surface Pergamí
Leaf Analysis ff.: 5
Page Layout 2 columnes
36 línies (f. 1ra)
Size pàgina 370 × 240 mm (aprox. de C. Brunel)
caixa 240 × 170 mm
Hand gòtica cursiva
Pictorial elements Caplletres: en blau i vermell
Altres: rúbriques, inicials i el mot “miracle” en vermell
Condition en molt mal estat, folis deteriorats, mig esborrats i trencats; d'un només en roman un bocí longitudinal
Associated persons aquests folis van servir de cobertes (almenys) a un registre que actualment duu la signatura II E3 27, i que va pertànyer a Jean Fossat, notari
References (most recent first) Avenoza et al. (2012), “Santos y santas en la tradición escrita catalana medieval”, De lo humano y lo divino en la literatura medieval: santos, ángeles y demonios 54
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Facsímil: Voragine (2004), Reproducció del ms. I F 83 dels Archives Départementales du Gard de Nîmes. Llegenda aurea
Tractat a: Brunel (1928), “Fragments d'un manuscrit de la traduction catalane de la Légende dorée”, Romania
Note es tracta de 5 ff. (un foli aïllat i dos bifolis) procedents de relligadures. Al foli solt es veu la numeració original “ccvi” de la mateixa mà que el text. A causa del mal estat en què es troba aquest exemplar, no ens ha estat permès consultar-ne l'original

Internal Description
Number of texts in volume: 10
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2169
Location in volume ff. Ira-Vvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1984
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Llegenda aurea
Language català
Date traduït 1290 ? - 1320 ?
Incipits & explicits in MS text: [ Ira] del frare. miracle. Axi com sent domenec passaua laygua en les partides de tolosa … [ Vvb] … Fo autre sadornj en afri[ca]
Condition fragment
Note conté la vida de sant Domènec, un passatge sobre el dia de difunts, les vides de sant Martí, de sant Bres i fragments de les de sant Climent, sant Grisogon, santa Caterina i sant Saturní
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 11750
Location in volume ff. 1ra-IIvb i IIbisra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10731
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Domingo (fragment incomplet)
Language català
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS text: [ Ira] del frare. miracle. Axi com sent domenec passaua laygua en les partides de tolosa. los seus libres li casegron en laygua … [ IIvb] … soptadament fos vengut sobr[el les]perit de nostre senyor eyl apela [los frares] al capitol e dauant totz eyl […]
Note Brunel considerà que aquesta vida havia estat preservada en un foli avui dia independent, però són dos folis més un bocí els que conserven text sobre sant Domènec i transcrivim íncipits i èxplicits tal i com els trobem. Els folis que anomenem I i II duen text seguit, i esmentem com IIbisra el fragment longitudinal d’una quarta part de la primera columna d’un foli que sembla que hauria de seguir al que anomenem foli II, on continua la vida de sant Domènec, però que donat l’escassetat de paraules conservades de cadascuna de les línies, no transcrivim. Cal afegir que l’Arxiu només ens va proporcionar reproducció del recto d’aquest fragment de foli, no del verso. No és la mateixa versió que la del ms. de París; coincideix amb el text de l’incunable de Barcelona ff. cxcixva-ccva. El foli on comença el text (acèfal) duu anotacions pròpies d’haver servit de cobertes a un lligall de 1556
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 11751
Location in volume f. IIbisra-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10776
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Memòria de tots els fidels difunts
Language català
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS text: [ IIbisra] […] causa que son purgatz en .i. loc costa infern qui a nom Purgatori segons la opinion dalscuns … [ IIbisvb] … portava e aquesta flama [me crema] fort on col maestre […] aquela pena lome mort
Condition fragment
Note Brunel només transcriví el verso del foli, car el recto era il·legible. No hem pogut identificar aquest passatge entre les reproduccions dels folis que ens ha fet arribar l’Arxiu
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 11752
Location in volume f. IIIra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10780
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Martí
Language català
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS text: [ IIIra] sanctus perpertus axampla la seua asgleya molt e en aquela el uolc mudar lo cors de sent martj mas deiunaron … e foren curats contra lur uolentat
Condition acèfal
Note coincideix amb l’incunable de Barcelona, no podem comparar-lo amb el text del ms. de París, car no es copia aquesta vida
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 11753
Location in volume f. IIIra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10781
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Breç
Language català
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ IIIra] De sent bres
text: B2res fon diaque de sent martj e fo home qui ac gran enveia de sent martj e li fasia grans enugs … [ IIIvb] … els seus vestiments sens cremament disent Anaixi com aquest […]
Note coincideix amb l’incunable de Barcelona, no podem comparar-lo amb el text del ms. de París, car no es copia aquesta vida. Brunel només transcriví el recto del foli, car el verso era il·legible, de fet el text acaba a la primera columna del verso i no podem llegir-lo a través de la reproducció proporcionada per l’Arxiu donat el mal estat del suport
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 11754
Location in volume f. IIIva-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10783
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Cecília
Language català
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS text: [ IIIva] C2[e]cilia uol aytant dir com li[ri] de cel … [ IIIvb] … […]
Condition incomplet
Note coincideix amb l’incunable de Barcelona. No podem donar l’explicit de la segona columna pel mal estat que presenta el suport
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 11755
Location in volume f. IVra-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10784
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Climent (fragment)
Language català
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS text: [ IVra] […] apela la sua muller e ela disent que pregas deus per el e que li feses uenir sent clement … [ IVvb] … e molt honradament
Note text acèfal de molt mal llegir. Coincideix amb l’incunable de Barcelona
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 11756
Location in volume f. IVvb ([?])
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10785
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Grisogon (fragment)
Language català
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ IVvb] de sent griso[…]
text: G2riso[gon] fo mes en .j. carcre … On con sancta Anastasia fos molt costreta en la carcer per so car hom no li donava miga conduyt ela pensa ques morria e trames a sent Grisogon aitals letres Al confessor de Crist an Grisogon
Note Brunel no transcriu el començament d’aquesta vida; reproduïm l’explicit que ell dóna, car el text es troba en molt mal estat en la reproducció de què disposem. Brunel notà que entre aquest foli i el següent conservat, manquen vuit columnes, és a dir dos folis. Coincideix amb el text de l’incunable de Barcelona
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 11757
Location in volume f. Vra-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10786
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Caterina
Language català
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS text: [ Vra] [prec te que tot hom] qui aia memo[ria de la mia] passio [nim pregara cal que hora per sa necessita placiat que el aia so que volra]. … [ Vvb] … aquests priuilegis foren en santa caterina
Condition acèfal
Note coincideix amb el text de l’incunable de Barcelona
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 11758
Location in volume f. Vvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10787
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Sadurní
Language català
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ Vvb] de sent sadornj
text: S2adorni fo aordonat en bisbe e fon trames en la ciutat de tolosa … [ Vvb ?] … Fo autre Sadorni qui fo tormentat per lo pretor de Roma en moltes maneres e fo degolat. Fo autre Sadorni en Afri[ca]
Note text més proper al ms. de París que no a l’incunable e Barcelona
Record Status Created 1992-05-12
Updated 2013-03-12