Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2168
Authors Desconegut
Titles Senyor, ages-me pietat
Incipit & Explicits text: Senyor, ages-me pietat … los peccadors grans (d) e petits
Date / Place escrit 1451 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 8 8 8 8 8 8 8 8…: aabbccdd…
Associated Texts paràfrasi del salm L de l' texid 1296 Desconegut, Saltiri (tr. Romeu Sabruguera), traduït 1290 [?] - 1313 ad quem
References (most recent first) Bohigas (2008), “Senyor, ages me pietat [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 230 , n. 0.131d (Dc:24)
Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 239-40 , n. 4 (ed. ref.)
Note irregularitats mètriques
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 2724
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, VII (BITECA manid 2344)
Copied 1451 - 1480 (filigranes)
Location in witness ff. 9v-12v
Title(s) Desconegut, Senyor, ages-me pietat, escrit 1451 ad quem 50
Incipit & Explicits rubr.: [ 9v] Miserere mei deus secundum
text: Dells peccats me vulles mundar | Senyor molt piados e clar … [ 12v] … Com seran a tu conuertits | Los peccadors grans e petits
Condition incomplet
Poetic Stanza 18 x 4
Note en relació al testimoni de París editat per Bohigas, manquen els 10 versos inicials, però afegeix després del vers “E los meus ossos deliurar” els següents: “Senyor gira la tua fas | Dels meus peccats e maluestats | Delex Senyor la mja iniquitat | E ages me senyor pietat”
ID no. of Witness 2 cnum 1668
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 541 (BITECA manid 1433)
Copied Barcelona [?] (Avril et alia): Guillem Serra, Rector de Sant Julià de Montseny (colofó), 1451-10-24 (colofó)
Location in witness f. Drb-vb f. 4rb-vb
Title(s) Desconegut, Senyor, ages-me pietat, escrit 1451 ad quem
Incipit & Explicits text: [ Drb] S3enyor ages me pietat. per la tua gran magestat. senyor tu qui es piados … [ Dva-vb] … con seran a tu conuertits los peccadors grans [f. Dvb] e petits
Poetic Stanza 39 x 2
References Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 239-40 (ed.)
Note escrit a línia seguida, versos separats per punts
Record Status Created 1991-05-07
Updated 2008-10-24