Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2167
Authors Desconegut
Titles Senyor, no·m vulles maleyr
Incipit & Explicits text: Senyor, no·m vulles maleyr … qui dels inferns m'as remut
Date / Place escrit 1451 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 8 8 8 8 8 8 8 8…: aabbccdd…
Associated Texts paràfrasi del salm XXXVII de l' texid 1296 Desconegut, Saltiri (tr. Romeu Sabruguera), traduït 1290 [?] - 1313 ad quem
References (most recent first) Bohigas (2008), “Senyor, no·m vulles maleyr [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 230 , n. 0.131c (Dc:24)
Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 238-9 , n. 3 (ed. ref.)
Note irregularitats mètriques
Subject LITERATURA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 2723
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, VII (BITECA manid 2344)
Copied 1451 - 1480 (filigranes)
Location in witness ff. 6-9v
Title(s) Desconegut, Senyor, no·m vulles maleyr, escrit 1451 ad quem 37
Incipit & Explicits rubr.: [ 6] Domjne ne in furore
text: S2Enyor nom vulles malayr | Mes esmanar e corregir … [ 9r-v] … Quj dels jnferns mas ramut | [9v] Gloria sia dada e lausor | Al pare e consolador | En lo principi e de present | E per tostemps eternalment
Condition incomplet
Poetic Stanza 20 x 4
Note en relació al testimoni de París editat per Bohigas, manquen quatre versos després del v. 44 i en canvi s'afegeixen quatre versos al final
ID no. of Witness 2 cnum 1667
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 541 (BITECA manid 1433)
Copied Barcelona [?] (Avril et alia): Guillem Serra, Rector de Sant Julià de Montseny (colofó), 1451-10-24 (colofó)
Location in witness ff. Cvb-Drb ff. 3vb-4rb
Title(s) Desconegut, Senyor, no·m vulles maleyr, escrit 1451 ad quem
Incipit & Explicits text: [ Cvb] S3enyor nom uulles maleyr. mas esmanar corregir. segons la tua gran bondat. … [ Drb] … car tu es la mja salut. qui dels inferns mas remut
Poetic Stanza 40 x 2
References Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 238-9 (ed. el text)
Note escrit a línia seguida, versos separats per punts
Record Status Created 1991-05-07
Updated 2012-01-28