Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2166
Authors Desconegut
Titles Cels homens son beneventurats
Incipit & Explicits text: Cels homens son beneventurats … tal sera de Deu servidor
Date / Place escrit 1451 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 8 8 8 8 8 8 8 8…: aabbccdd…
Associated Texts paràfrasi del salm XXXI de l' texid 1296 Desconegut, Saltiri (tr. Romeu Sabruguera), traduït 1290 [?] - 1313 ad quem
References (most recent first) Bohigas (2008), “Cels homens son beneventurats [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 230 , n. 0.131b (Dc:24)
Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 238 , n. 2 (ed. ref.)
Note irregularitats mètriques
Subject SENSE CLASSIFICAR
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 2722
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, VII (BITECA manid 2344)
Copied 1451 - 1480 (filigranes)
Location in witness ff. 3v-6
Title(s) Desconegut, Cels homens son beneventurats, escrit 1451 ad quem 31
Incipit & Explicits rubr.: [ 3v] Beati quorum remisse
text: A2Quells son homens benauenturas [sic] | Los qualls son fora de peccats … [ 6] … Sera de deu tall serujdor | Gloria sia dada e lausor | Al pare e consolador | En lo principi e de present | E per tostemps eternalment
Poetic Stanza 15 x 4
Note en relació al testimoni de París editat per Bohigas, els quatre darrers versos són un afegit
ID no. of Witness 2 cnum 1666
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 541 (BITECA manid 1433)
Copied Barcelona [?] (Avril et alia): Guillem Serra, Rector de Sant Julià de Montseny (colofó), 1451-10-24 (colofó)
Location in witness f. Cva-vb f. 3va-vb
Title(s) Desconegut, Cels homens son beneventurats, escrit 1451 ad quem
Incipit & Explicits text: [ Cva] C3Els homens son beneuenturats | los quals son fora de peccats | e de tota injquitat | lur sperit es deffenssat … [ Cvb] … lo quj es dreturer de cor | tal sera de deu seruidor
Poetic Stanza 23 x 2
References Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 238 (ed. el text)
Note escrit a línia seguida, versos separats per punts
Record Status Created 1991-05-07
Updated 2008-05-10