Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2164
City and Library München Bayerische Staatsbibliothek
Collection: Call number Clm. 10591 | Antic O.122
Title of volume RAYM[UNDI] LUL[LI] | DISPUTACIO .V. | [SAPIENTUM (?)] | LATINE ( antic teixell)
Copied 1651 - 1700 (Perarnau)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 472 (= III + 465 + IV) (foliació antiga del s. XVIII (Perarnau) en xifres aràbigues a ploma i signada per “R” sota el darrer numeral, el 465)
Collation 1-512 614 78 8-3512 36-378 3812 397/9 4010 416/5; els quaderns primer i darrer inclouen cadascun una guarda; la part catalana s'enclou entre els quaderns 29-38, on s'inclouen els folis en blanc, no numerats, al final entre els ff. 391-392, 410-411 i 417-418; la numeració dels plecs al volum original és així: els set primers quaderns són numerats 1-7 al marge intern, els vint-i-un següents amb 1-21 a l'esquerra del marge superior a ploma, i els finals amb les xifres 53, 2-4, 54-58, [bifoli no numerat], 59, 2; les xifres 53-59 són en vermell al centre del marge inferior
Page Layout 2 columnes
29 línies (f. 334ra)
22 línies (f. 382ra)
Size pàgina 260 × 186 mm (f. 334)
caixa 215 × 160 mm
columna 215 × 75 mm
pàgina 262 × 190 mm (f. 382)
caixa 213 × 165 mm
columna 213 × 75 mm
relligadura 280 × 203 mm
Hand diverses mans
Watermark estel (als ff. 82-403,) (semblant per la forma a Briquet 6088, Marigliano: 1532, var. Roma: 1535, Napoli: 1535-40;)
àncora (als ff. 3-465,) (semblant a Briquet 491, Firenze: 1519, var. Firenze: 1521)
Pictorial elements còpia tardana sense cap decoració
Other features Justificació: pauta tabeliònica, tan sols en els marges verticals
Perforacions: sense perforacions visibles
Reclams: horitzontals al marge inferior dret, al verso de cada foli
Condition volum factici en bon estat
Binding antiga, en pell marró sobre cartó amb quatre nervis al llom i super-libris de la biblioteca palatina amb ferros daurats
History of volume Adquirit 1803
Previous owners (oldest first) Mannheim: Biblioteca Palatina VI.1318 1761 ca. - 1803 (coat of arms: S) (armes del príncep-elector a la relligadura relligadura i a l’interior de la coberta, a la part inferior, escrit a llapis: “Ex Bibl. Palatina Mannh. | No | VI.1318”)
München: Bibliotheca Regia Monacensis 1803 a quo (al foli 3 de guardes, al verso, segell de la biblioteca reial “BIBLIOTHECA | REGIA | MONACENSIS”)
References (most recent first) Soriano (2013), Inspecció personal
Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:160-8 , n. 30
Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 30 , n. d25
Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 224-5
Note a la tercera guarda inicial es llegeix “Pii Heremite Raymundi Lulli | Disputatio quinque dominus sapientum”. Etiqueta blanca amb la signatura actual enganxada al teixell, escrit a tinta el numeral. A l’interior de la coberta, cantonada superior exterior, etiqueta groga amb la signatura actual escrita a tinta. Al verso del segon foli de guardes inicial, escrita a llapis, signatura antiga “0.122”. Al foli 3 de guardes, al marge inferior i centrat, hom ha apuntat un numeral “51” en color vermell (correspon a l’inventari d’Ivo Salzinger de 1718)

Internal Description
Number of texts in volume: 6
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2483
Location in volume ff. 333ra-380rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1693
Ramon Llull. Llibre de Déu
Language català
Date escrit 1300-12
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 333ra] Dieu Glorios per uostre amor fem aques [sic] libre appelat libre de Dieu
text: Com la prinsipal fi per que hom es Craat [sic] sia Dieu menbrar … [ 380rb] … Se ue ala questio de ab que on la solusion es significadaFinidas son las questions a Gloria y llahor de Nostre Senyor Deu Jesuchrist
colofó: Finito libro Sit laus et Gloria Deo
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2484
Location in volume ff. 381ra-391vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1685
Ramon Llull. Llibre de consolació d'ermità
Language català
Date escrit 1313-05
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 381ra] Aquest libre qui apres Se Seguex feu mestre Ramon lull lo qual Se apella libre de Consolacio [la consonant “n” s’ha afegit posteriorment] dermita dermita lo qual a los Capitols en lo ultim del libre
acc.: Deus Glorios de Bens abundos per uostra Sauiesa e amor Comensam aquest libre qui es de Consolasio [sic] de Armita [sic]
text: Per un Boscatge anaua Remon e Conciros per So Com ueia lo mon en tant torbat estament … [ 391va] … e pot esser inluminat per aquest argument. Tota general fi obliga ha si matexa tota fi particular
colofó: [ 391va-vb] A gloria e llahor de nostre Sr Deu feneix Ramon aquest llibre enla Ciutat de massina enlo mes de agost en lo any dela incarnasio de Jesuchrist m.ccc.xiii. Com Ramon ague finit son libre dix al Ermita estas paraulas. Ermitan segons lo posses [sic] de aquest libre tes donada doctrina com degas mes amar Deu que tu matex e con [sic] sapias Contrastar ha temptasions [sic] per la Conoxensa que hauras de Deu Car qui sap entendre per so que De Deu enten pot fugir de arrors e pot en Deu multiplicar sa amor. fou hacabat [sic] de escriura Diuendres lo primer de Agost ha .xij. horas del dia any m y m cccxxv Laus deo
índex: [ 291vb] Primo del Preambol … De la Conclusio de libre
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2155
Location in volume ff. 392ra-406vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1704
Ramon Llull. Lo desconhort
Language català
Date escrit 1295
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 392ra] Aquest es lo desconort que Mestre Ramon Lull feu en sa vellesa, com uiu que lo Papa ne los altres Senyors del mon no uolgueren metre orde en conuertir los Jnfels segons que ell los requiri moltes, e diuerses vegades
text: Deus ab uostra uirtut comens est desconort … [ 406vb] … Aquest bell desconort do al sant sperit
colofó: Fo fet à gloria, e alahor de Nostre Senyor Deu, en lany Mil docents vuytanta sinch
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 12, 1 x 11, 1 x 13, 6 x 12, 1 x 11, 2 x 12, 2 x 11, 1 x 12, 1 x 10, 1 x 12, 1 x 11, 7 x 12, 1 x 11, 32 x 12, 1 x 10, 7 x 12
Note manquen els vv. 150, 183, 204, 223, 228, 252, 348 i 739-740 de l'edició de Galmés; a més, el v. 72 (darrer de la sisena cobla) es troba interpolat a l'endemig del v. 73, el primer de la setena cobla
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2156
Location in volume ff. 406vb-407va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1661
Ramon Llull. Cant de Ramon
Language català
Date escrit 1299
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 406rb] Del Cant de Ramon
text: Fon creat e esser mes dat | A seruir Deu que fos honrat … [ 407rb] … Deuots, leyals humils tenents [sic] | A procurar sos honraments
escat.: [ 407va] Laus, et honor essencia Dei et Diuinis personis, et dignitatibus earum : = Et recordemur et amemus, Jesum Nazarenum et Mariam virginem matrem eius
Poetic Stanza 14 x 6
Note els versos, escrits a línia seguida, estan separats pels signes :=
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 2157
Location in volume ff. 407va-410rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1668
Ramon Llull. Dictat de Ramon
Language català
Date escrit 1299
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 407va] A conexer Deu en lo mon : Comença lo dictat de Ramon
text: A cells qui dihen que prouar | Hom no pot la fe ni donar … [ 410rb] … Sa alegre ab dauer | On hauets fait vostre poder
Condition incomplet
Poetic Stanza 113 x 2, 1 x 1, 31 x 2
Note manca el v. 227 de l'edició de Galmés. Els versos, escrits a línia seguida, estan separats pels signes := i, per altra banda, els dos primers versos de la composició constitueixen la rúbrica inicial
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 2158
Location in volume ff. 411ra-417va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1666
Ramon Llull. Del Concili
Language català
Date escrit 1309 - 1311
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 411ra] Del Consili que feu Maestre Ramon Luyll Mallorqui
text: Un consili vull comensar | En mon coratge, e xantar | Per ço que façe anemorar | Tots cells quiu poden far … [ 417va] … Jra es tristicia passio | Della no coue Consell bo | Si el Consili ha mayso | Lo Consili no sara bo | Senyor Deus pluia | Que Ramon se huia | Car lo mal puia
Poetic Stanza 13 x 7, 1 x 6 [= vv. 92, 129-133 ed. Galmés], 4 x 7, 1 x 9 [= vv. 162-163, 92-98], 4 x 7, 1 x 8 [= vv. 127-128, 163-168], 76 x 7, 1 x 3, 1 x 7, 1 x 6, 12 x 5, 1 x 7 [= vv. 163-809]
Note en aquest testimoni els versos han estat copiats segons el següent ordre: vv. 1-92, 129-163, 92-128, 163-809 de l'edició de Galmés; de totes maneres, cal tenir en compte que, a partir del vers corresponent al 717 de Galmés, a cada cobla es reitera la llacuna de dos versos del refrany, sobreentesos; en altres paraules, de les cobles finals, la de tres versos és el refrany, que es repeteix íntegrament a la cobla següent però no a la de sis versos i a les dotze successives de cinc versos, on tan sols es transcriu el primer vers del refrany, al final de cadascuna; a la versificació, entre claudàtors, també hem indicat les alteracions en l'ordre dels versos
Record Status Created 1992-05-08
Updated 2014-01-05