Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2163
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca Pública de l'Estat
Collection: Call number 1001 | Antic L. 135; VI 3
Title of volume […] B Llull de […]io ( al llom a ploma)
Opera varia catalaunica ( al catàleg)
Copied 1623-01-16

External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: IV + 1-51 + 52-70 + [71-92]
Collation A4 B-C8 D6 E-G8 H3/4 I8 J-K8 L10; reclams a cada foli
Page Layout 27 línies (f. 2)
Size pàgina 166 × 115 mm (f. 2)
caixa 131 × 75 mm
Hand cursiva itàlica
Watermark cercle amb croissant insert amb una creu rematada amb flors (al f. 87)
Pictorial elements Altres: sense decoració
State l'escriptura no segueix cap mena de pautat
Condition alguns forats de corc afecten el marge interior superior. Folis de guarda inicials i 22 finals en blanc. Volum format per dues unitats codicològiques (la primera conté els quaderns A-G, la segona H-L); la foliació, de l'època en xifres romanes a ploma, és independent per a cadascuna de les unitats; en la primera, trobem signatures de quadern alfanumèriques, en la segona desapareixen
Binding despresa, pergamí flexible, amb el llom deteriorat, de tal manera que no es possible ja llegir l’antic títol
Previous owners (oldest first) Hug Berard, clergue secular (ex-libris f. 1: “Est hugoni berardi pro”)
Ciutat de Mallorca: Convent dels franciscans VI.3 (ex-libris a la tapa i al f. 1: “Es de la Llibreria del Convent de Sant Francesc de Palma”)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1691 MS: Kraków: Biblioteka Jagiellońska, Ms. Hisp. Qu. 63. 1451 - 1525. Desconegut, Senys espirituals i virtuts teologals, escrit 1401 - 1500.
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2010), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2003), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (1998), Inspecció personal
Catalogat a: García Pastor et al. (1989), Inventario de manuscritos de la Biblioteca Pública del Estado en Mallorca 136 , n. 1001
Tractat a: García Pastor et al. (1963), “Manuscritos lulianos modernos de la Biblioteca Pública de Palma”, Analecta Sacra Tarraconensia 319-20
Catalogat a: Alòs-Moner (1935), “Inventari dels manuscrits lul·lians de Mallorca, segons notes de Jeroni Rosselló”, Estudis Franciscans 81 , n. LXVII
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 30 , n. d24
Tractat a: Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 223-4
Note als marges es veuen senyals de lectors com manícules. Sobre la coberta s'ha escrit en una lletra a penes intel·ligible, perquè s'ha esborrat la tinta: “R. Llull Bene[…] [?]”, “Es de la Libreria del Convento de S. Francisco de Asis de Palma”. Actualment el manuscrit té una foliació continuada a llapis, que numera els folis de la segona part a continuació dels de la primera
Subject Manuscrit datat
Internet http://bvpb.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=11000973 reproducció digital

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2151
Location in volume ff. 1-46v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1680
Ramon Llull. Llibre d'intenció
Language català
Date escrit 1276 - 1283
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Liber celeberrimj, ac doctissimj virj martyris Beati Raymundy Lulli eiusde vulgari sermone scriptus
acc.: Deu intelligible, e amable … è honor que li conve
tit.: Del Preanbol
prol.: Considerant è jaent en mon lit … [ 2] … en justificat recordar, et entendre
tit.: Que cosa sia intencio
text: Amable fill, intencio es obra de enteniment … [ 46v] … tement, è conexent, è amant nostre Senyor Deu Amen
colofó: Finis 11 Jan. 1623
Note a la rúbrica inicial, la paraula “Beati” ha estat ratllada
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2152
Location in volume ff. 47-51v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1705
Ramon Llull. Lo pecat d'Adam
Language català
Date escrit 1282
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 47] Aquests versos deual escrits qui son per nombre docents feu lo Venerable mestre Ramon Lull à pavia à raquesta del Rey de Mallorques, qui volia saber, Deu com romania escusat de la perdicio dels homens quis seguex per lo manament que deu feu a Adam, sabent deu que Adam passaria lo manament, per lo qual tant home seria damnat: è encara vol saber perque Deu … no conforma los homens en gracia, per tal que no poguessen peccar, et per consaguent aguessen gloria; les quals demandes li foren declarades segons deual se conte
text: Vn señor Rey qui be sen ten | se maravella molt souent … [ 51] … lo quall vos senyor en amor | desamor à mi peccador | Finis
rubr.: Taula del libre passat
índex: [ 47ra] Del preanbol. fol 1 … [ 52vb] … Versos de Remon. 47. | Finis
Poetic Stanza 200 vv.
References (most recent first) Moll (1932), “L'opuscle de Ramon Llull sobre el Pecat d'Adam. Assaig d'edició crítica”, Anuari de l'Oficina Romànica de Lingüística i Literatura , n. Ms. P
Note el penúltim vers té una esmena. Marquem entre claudàtors el text ratllat: “lo qual [vos señor en amor] me scalf en son calor”
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2153
Location in volume ff. 1-18v (segona part)
ff. 53-69v (fol. moderna)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1685
Ramon Llull. Llibre de consolació d'ermità
Language català
Date escrit 1313-05
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 53] Aquest Libre qui apres se seguex feu Mestre RAMON LVLL, lo qual se apella, libre de consolacio de armita, en lo qual ha los capitols seguents
índex: Primo del proambol | [f. 53ra] De la distencio … [ 53rb] … De conclusio del libre
acc.: Deus glorios de tots bens abundos … qui es de consolacio del armita per un boscatge [sic]
text: Per un boscatge anaua Remon conciros, per so com veya lo mon … [ 54] … è de asso yo vos he dat vint eximplis ò capitols
text: Aquest libre es departit en dues ciencies … [ 54v] … les temptacions qui fortment lo turmentaven, el treballaven, è comensa arguir axi
tit.: [ 55] Capitol 1. Que deus sia Obieccio del Armita
text: Dix lo armita. Aquel esser qui no es diffinible … [ 69] … obliga si matexa tota fi particular
escat.: [ 69v] CAP. XX del fi del libre
colofó: A gloria è lahor de nostre señor Deu finex Ramon aquest libre en la Ciutat de Micina en lo mes de agost en lañy de la encarnacio de nostre Senyor Deu Jhesu christ M.cccxiij … Fonch acabat de escriura diuendres lo primer de agost à 12 hores del dia any Mcccxxx
colofó: Finis die 16 Januarij 1623 ab hugone Berardo prresbitero
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 12671
Location in volume f. 19r-v (fol. ant.)
f. 70r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2642
Desconegut. Consectari de quatre virtuts
Language català
Date escrit 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 19] Consectari de quatra | virtuts so es Justicia, trem | pansa, \prudencia/ e fortalesa
intr.: Aquestas son les quatra virtuts quis apellen per los doctors, cardinals o morals, les quals son dades a regiment del cors … e tots aquells qui resuscitaran en lo juy final
tit.: De justicia
text: Primo per la virtut de justicia sera lo cors clar … Isaies in danatis vermis non moritur
colofó: Finis 16 Jan. 1623
Record Status Created 1992-05-08
Updated 2013-05-24