Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


>
Work ID number BITECA texid 2161
Authors Pseudo-Arnau de Vilanova
Titles Llibre del gran magisteri de les preparacions e regiment de la pedra filosofal
Date / Place traduït 1375 ca. - 1425 ca. (Sciència.cat)
traduït 1475 [?] - 1500 [?]
Language català
llatí [?] (orig.)
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
Associated Persons Atribució: Arnau de Vilanova, metge
Traductor: Desconegut
References (most recent first) Tractat en: Cifuentes et al. (2018), Sciència.cat , n. op3167
Tractat en: Cifuentes (2006), La ciència en català a l’Edat Mitjana i el Renaixement. Segona edició revisada i ampliada 245-6
Tractat en: Cifuentes i Comamala (2004-05), “Les obres alquímiques “arnaldianes” en català a finals de l'Edat Mitjana”, Arxiu de Textos Catalans Antics 140-41
Subject ALQUÍMIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1658
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 289 (BITECA manid 1959)
Copied Jaume Mas (f. 1 i f. 194, el verb “trelladar” podria referir-se a l'acció de copiar més que no a la de traduir), 1501 - 1550 (ff. 1-197)
Tarragona [?] (f. 203v): Joan Josep Vela [?] (Cifuentes), 1551 [?] - 1587 [?] (ff. 198-205)
Location in witness ff. 198-203v
Title(s) Pseudo-Arnau de Vilanova, Llibre del gran magisteri de les preparacions e regiment de la pedra filosofal (tr. Desconegut), traduït 1375 ca. - 1425 ca.
Incipit & Explicits acc.: [ 198] Assy comensa lo llibre del gran magistery deles preparations e Regiment dela pedra philosophal
índex: Diuisir te donch lo present llibre en viij capitols … en ques demostre la substancia dell
rubr.: Lo primer capitol della pedra
text: Es vna qui sab hom de vil preu en qual se vol part que la trobara … [ 203v] … segons lo elixir sera preparat. Explicit
Condition complet
Associated Persons Atribució autoria: Arnau de Vilanova, metge ( ("Aquesta hobra Es de mestre Arnau de Vilanova", al peu del f. 203v))
Persona: Antoni Agustí i Albanell, Arquebisbe de Tarragona [1577 - 1586] ( ("que la treguj de vn llibre que auia molt antich que ere dela llibrarja del arcaBisbe de tarragona don Antonj agustj", al peu del f. 203v))
Note segueixen dibuixos de màquines i mètodes de cocció.
Record Status Created 1991-05-06
Updated 2018-05-23