Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2161
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca Pública de l'Estat
Collection: Call number 996 | Antic L. 151
Copied 1501 - 1600 (García Pastor)
1491 - 1520 (Obrador)

External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: I + 1-128 + II
Collation l'estat del volum dificulta molt la col·lació; el primer manuscrit són bàsicament quaternions: 1-98, sense reclams però amb signatura alfanumèrica de quadern a ploma, centrada al marge inferior; a la segona part: 18 26 38 42 510 66 710 86 95/2, sense reclams
Page Layout 30 línies (f. 1 del segon ms.)
25 línies (f. 2 antic)
Size pàgina 134 × 101 mm (f. 1 del segon ms.)
caixa 113 × 80 mm (f. 2 antic, ara f. 91)
caixa 101 × 66 mm
Hand itàlica cursiva (primera obra)
cursiva molt menuda del XVI (segona obra)
Watermark mà amb estel (al f. 21)
mà amb flor (al f. 46)
flor (als ff. 88-89)
Pictorial elements Caplletres: a la primera obra es veuen lletres de guia i espais, en blanc, per a les caplletres
State en la primera unitat, justificació a punta seca amb la primera línia escrita; en la segona, caixes sense marcar, l'escriptura aprofita pràcticament tota la superfície útil del full; considerem la primera línia com escrita; sense perforacions visibles
Condition alguns quaderns despresos, alguns folis en blanc (6r, 17-18); restes de folis tallats evidenciats pels talons, per exemple, entre els ff. 78 i 79 manquen almenys sis folis. Taques d'humitat, i alguns folis afectats per bibliòfags
Binding en mal estat, pergamí flexible amb lligams, amb el llom deteriorat a la part inferior
Previous owners (oldest first) Urban de Ruda (amb lletra ss. XVI-XVII signa una breu carta copiada al f. 56 del segon manuscrit i diverses proves també de cartes al verso i al f. 128v)
Ciutat de Mallorca: Col·legi de Montisió (al peu del primer foli de text: “Collegii Balearis Montis-sion Soc Jesu”)
Associated Texts Conté al f. 44v del segon manuscrit hi ha una traducció de texid 1704 Ramon Llull, Lo desconhort, escrit 1295 castellà
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2003), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Catalogat a: García Pastor et al. (1989), Inventario de manuscritos de la Biblioteca Pública del Estado en Mallorca 135 , n. 996
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 30 , n. d22
Catalogat a: Obrador i Bennàssar (1932), “Notes per a un catàleg d'alguns còdexs lul·lians de les biblioteques de Mallorca”, Estudis Universitaris Catalans 170 , n. XI
Tractat a: Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 221-2
Note al f. 2 -segon foli de guardes, originalment en blanc- amb lletra del segle XVIII, hi ha la taula de totes les obres contingudes al volum, que està format per dues unitats separades a l'origen, foliades modernament independentment i que, segons la taula esmentada, formaven ja al s. XVIII un sol llibre. Darrers dos folis amb anotacions posteriors i proves de ploma

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2146
Location in volume ff. 90-106 (segon manuscrit)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1704
Ramon Llull. Lo desconhort
Language català
Date escrit 1295
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 90] Jhesus christ
rubr.: Aquest es lo desconort que mestre ramon llull feu ensa vellesa quant veya que lo papa e tos [sic] altres senyors del mon no volgueren metre orde en conuertir los jnfells segons que ell los requeri moltes vegades. Obreta en rims llemosins feta per mestre ramon lull dotor [?] Jllt traduhyda de Mot en Mot yen part en mots vsats seruada de punt a punt la sustansia
text: Deus ab vostra virtut començ aquest desconort per consolacio mia e per comptar lo gran tort e mancament quells homens fan a vos señor … [ 106] … yo comann aquest bell desconort al sant sperit Amen fo fet a gloria y lahor de nostre senyor deu en lany M.cclxxxxv
Commentary Desconegut,
Note es tracta d'una prosificació de la composició poètica
Record Status Created 1992-05-08
Updated 2014-01-12