Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 2161
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1660
Ramon Llull. Romanç d'Evast i Blaquerna
Language català
Date escrit 1276 - 1283
City, library, collection, & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Mar. 60-4º | Antic Mar 60-4o | Antic Marès I-333
Imprint València: Joan Jofré para Gregori Genovart, 1521-07-12
Location in witness ff. 1-8vb prel. + 1-cxxxxvb
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 1 prel.] Ab gracia y preuilegi. Blanquerna: qui tracta de sinch estaments de persones: de Matrimoni: de Religio: de Prelatura: de Apostolical senyoria (la qual es en lo pare sanct: y en los Cardenals) … Ablo Libre de oracions: y contemplacions del enteniment en deu / fet per lo matex doctor
tit.: [ 2 prel.] Epistola proemial del .R. mossen Joan Bonlabij doctor en theologia: y predicador singularissim
prol.: S9Anct Hieronim glorios … [ 3v prel.] … totes les gents a medi dell [segueix el text llatí de l'epístola]
tit.: S3Egueix se la Taula dela presentobra … y per lo compte deles cartes
índex: L3Ibre primer qui tracta del estat de matrimoni … [ 8vb prel.] … Dela virtut de deu. Cap. x
registre: Registre + A.B.C.D.E.F.G.H.J.K.L.M.N.O.P.Q.R.S.T. Tots son de iiij. ecceptats .R. y .S. que son de iij. ylo de la .T. que es de .v. y mig
acc.: [ i] Senyor deu glorios: hu en essencia y tres en persones … Senyor y creador: que sou de totes coses
tit.: [ ira] Prolech ad diuisio dela obra
prol.: A8 Significança deles cinch naffres … es dela vida heremitana
rubr.: [ irb] Libre primer qui tracta del estament de matrimoni: lo qual es partiten .xxiiij. cap. Capitol primer com Euast deslibera casarse … fon fet matrimoni de ell ab Aloma
text: E8N vna ciutat se segui que hun dispost joue gentil home … [ cxxxxrb] … amarlo: y seruirlo: y donarli de tot gracies sens fi. Amen
epíleg: [ 140] A laor: y gloria dela sacratissima Trinitat … Fon estampada la present obra en la insigne: y molt noble ciutat de Ualencia: en casa de mestre Johan Joffre (…) A despenses del magnifich: y molt Reverent senyor mossen Gregori Genouart Canonge dela seu de Mallorca (…) E acabas de estampar lo vespre abans dela celeberrima: y molt alegre festa del corpus: que fon a .xxx. de Maig. Any. Mil. D. xxj.
Note Al final del text hi ha un poema obra del “traductor”: “Diu lo traductor dela obra a tots los lectors. Si dius esta obra / lector le incita (…) benignament jutja / y no ab neguicia” 1 x 12 ABAABCDCDDCEE 11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'
Record Status Created 1992-05-08
Updated 2013-01-10