Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


>
Work ID number BITECA texid 2160
Authors Pseudo-Albertus Magnus
Titles Experimenta Alberti (Sciència.cat)
Llibre de les virtuts d'Albert
Alguns dictats del llibre de les virtuts d'Albert el Magne
Date / Place traduït 1501 - 1525 ca. (Sciència.cat)
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Jaume Mas (Naixement Bagà) [?]
References (most recent first) Tractat en: Cifuentes et al. (2018), Sciència.cat , n. op3332
Tractat en: Cifuentes (2006), La ciència en català a l’Edat Mitjana i el Renaixement. Segona edició revisada i ampliada 285-6
Tractat en: Cifuentes i Comamala (2004-05), “Les obres alquímiques “arnaldianes” en català a finals de l'Edat Mitjana”, Arxiu de Textos Catalans Antics 149
Note Segons Cifuentes, aquest text no coincideix amb el Llibre d'experiments d'Albert de Pseudo-Albertus Magnus (texid 1006)
Subject ALQUÍMIA
TRACTATS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1657
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 289 (BITECA manid 1959)
Copied Jaume Mas (f. 1 i f. 194, el verb “trelladar” podria referir-se a l'acció de copiar més que no a la de traduir), 1501 - 1550 (ff. 1-197)
Tarragona [?] (f. 203v): Joan Josep Vela [?] (Cifuentes), 1551 [?] - 1587 [?] (ff. 198-205)
Location in witness ff. 194v-197v
Title(s) Pseudo-Albertus Magnus, Llibre de les virtuts d'Albert (tr. Jaume Mas), traduït 1501 - 1525 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 194v] Comensan alguns dictats del llibre deles virtuts de alberto magno
text: P2rimo Djen lo secret e per que als indignes en njnguna man nera [sic] sa pot revetllar sino dispensant la grafia divinal La natura es eixemplar [sic] ymita la via tant quant pot ajxir que es nesesari que lo artitte mire la natura … [ 197v] … apres es nodrit ab foc fort y or fins atant que puge comportar tot forch yles ores es perfet quant ala operasio etc. Si lligs al llibre deles virtuts de albert trobaras molt mes llargament cozes marevelloses
Condition fragmentari
Associated Persons Atribució autoria: Albert el Gran (S.), OP
Record Status Created 1991-05-06
Updated 2018-05-23