Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2160
Name Lluís de Requesens, poeta
Sex H
Milestones Floruit 1430 [?] - 1460 [?]
Lloc vinculat Barcelona [?]
Associated Persons altre: Joan Berenguer de Masdovelles (Mossèn), Senyor de L'Arboç
Affiliation poeta
Author of texid 1359 Col·lectiu… Cançoner català de Saragossa, compilat 1390 [?] - 1490 [?]
texid 1361 Col·lectiu… Cançoner d'obres enamorades (París), compilat 1351 [?] - 1450 [?]
texid 1364 Col·lectiu… Cançoner de l'Ateneu, compilat 1455 [?] - 1460 [?]
texid 3419 Lluís de Requesens, Ans de molt temps veureu los confesós, escrit 1400 - 1500
texid 5723 Lluís de Requesens, Grans dies ha que tinch deslliberat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 3420 Lluís de Requesens, L'acaptador vesat de petitesa, escrit 1400 - 1500
texid 3421 Lluís de Requesens, No ha molts iorns parlant ab vna dona, escrit 1400 - 1500
texid 3422 Lluís de Requesens, No se si ves no ha molt iorns passats, escrit 1400 - 1500
texid 3423 Lluís de Requesens, No vull anar en loch on dones sien, escrit 1430 [?] - 1460 [?]
texid 3424 Lluís de Requesens, No vull saber de res ne vull aprendre, escrit 1400 - 1500
texid 3425 Lluís de Requesens, Nunque dire qui es la que io ham, escrit 1430 [?] - 1460 [?]
texid 3426 Lluís de Requesens, Retorn, retorn nostra bona mistat, escrit 1400 - 1500
texid 3427 Lluís de Requesens, Si us par, Amor, que hagués prou durat, escrit 1400 - 1500
Note no se l'identifica amb cap membre conegut de la família
Record Status Created 1992-09-19
Updated 2018-04-04