Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2159
City and Library Ciutat de Mallorca Societat Arqueològica Lul·liana
Collection: Call number 9
Copied 1501 - 1600 (Massó)

External description
Writing surface Paper
Format 16au
Leaf Analysis ff.: VIII + 9-99 + I (foliació moderna a llapis; el plegat de les guardes cinquena a vuitena no ha estat retallat)
ff.: VIII + 9-81 + 1-19 + I (foliació que comptava separadament les dues obres)
Collation 14/3 25/4 (el text segueix bé) 3-88 94/5; no seguim la col·lació a partir del f. 82 (segona obra i segona part del volum) en estar aquests fulls en estat delicat i no ésser clara la posició del centre del plec; volum amb reclams a cada pàgina
Size pàgina 142 × 103 mm (f. 9)
Hand dues mans, una per a cada obra
Watermark motiu de mal distingir (al centre del marge superior)
Pictorial elements sense decoració
State pauta tabeliònica, dos plecs verticals, sense senyal per a l'horitzontal; sense línies de guia per als renglons; considerem la primera línia escrita; no es veuen perforacions
Condition acèfal, manquen els ff. 1-8; els tres darrers folis estan molt deteriorats per efectes de la corrossió de la tinta. Restes d'una antiga foliació en xifres aràbigues, contemporània a la còpia
Binding mitja pasta, amb talls vermells, els plans decorats amb paper d'aigües, el llom en colors marronosos
Previous owners (oldest first) Joan Seguí, Canonge (f. 82: “Est Jo. saguini”)
Jeroni Rosselló i Ribera, erudit (1827 - 1902) 1902 ad quem
Ciutat de Mallorca: Societat Arqueològica Lul·liana 9, olim 5, olim 6 1902 a quo
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: Pérez Martínez (1960), “Los fondos manuscritos lulianos de Mallorca”, Estudios Lulianos 94 , n. 762-3
Tractat a: Alòs-Moner (1935), “Inventari dels manuscrits lul·lians de Mallorca, segons notes de Jeroni Rosselló”, Estudis Franciscans 79 i 80 , n. LV i LXIV
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 29 , n. d20
Tractat a: Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 220-1
Tractat a: Sancho Vicens (1901-02), “Donatiu dels manuscrits y llibres lulians de la Biblioteca Rosselló”, Bolletí de la Societat Arqueológica Luliana 349
Note Volum ara dipositat a l'Arxiu del Regne de Mallorca. Cada obra duia numeració independent, que ara va acompanyada d'una altra moderna i general; als dos primers folis de guardes hi ha anotacions sobre el contingut del manuscrit. Encara que Alós-Moner parlava d'una relligadura de mitja pasta i de dos ms. el LV amb els Cent noms de Déu i el LXIV amb les Hores, el volum actualment és un de sol, tot i mantenint aquell tipus de relligadura i no pas dos com va descriure Alós-Moner. La tercera guarda té escrit: “Manuscrito del siglo XIV [sic] muy raro; pues los opúsculos que contiene no se sabe existan tal como aqui se leen”. A la quarta guarda hi ha una altra nota: “Los Cent Noms de Deu y las horas de Madona Santa Maria Escrits en vers elemosi per lo Ylluminat Beato Ramon Llull”.

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2143
Location in volume ff. 9-[81]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1662
Ramon Llull. Cent noms de Déu
Language català
Date escrit 1285
Incipits & explicits in MS text: [ 9] Car deus es singular en Valor | A el partay singular honor | que sia atotes maior … [ [81]] … A Vos mara de deu present | aquest xant qui nouelament | es fet a nostre honrament
epíleg: [ [81]r-v] La laor de cascun salm laor e honor a la essencia de deu e ales diuines persones e ales dignitats de aquelles. Recordem e amam ihesus natzaret, e a maria Verge mara de aquell, Esperam e desitiam de la carn resurrectio e en lo cel dauant deu gran e sempiternal glorificatio en resurrectio | Amen
Condition acèfal i incomplet
Poetic Stanza 1 x 3, 9 x 30, 1 x 27, 2 x 30, 1 x 27, 6 x 30, 1 x 33, 20 x 30, 3 x 33, 15 x 30, 1 x 33, 3 x 30, 1 x 29, 2 x 30, 1 x 27, 1 x 30, 1 x 27, 4 x 30, 1 x 29, 9 x 30, 1 x 33, 9 x 30, 1 x 12
Note en relació a l'edició de Galmés, aquest testimoni comença en el darrer versicle del cap. VIII i, a més, li manquen el darrer vers de la terzina 9 (cap. LXXI), tota la terzina 4 del cap. LXXIV i el segon vers de la terzina 6 (cap. LXXXI). De la tirada final, també manquen el darrer vers de la tercera terzina (“los noms teus vuylles ordonar”) i els dos primers de la quarta terzina. En alguna ocasió una terzina tan sols ocupa dues línies d'escriptura
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2144
Location in volume ff. 82-99v (fol. general volum)
ff. 1-19v (segona foliació)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1673
Ramon Llull. Hores de nostra dona santa Maria en rims
Language català
Date escrit 1276 - 1285
Incipits & explicits in MS acc.: [ 82] Deus En vostra virtut comensa Ramon aquestas horas de nostra dona sancta maria. E cantense al so dels hymnes
text: A honor del maior senyor | jhesu christ vull far per samor | set hores de sua mayra | que es de peccats repayra … [ 99v] … Les vij hores son fenides | E per Ramon proferides | Ala dousa dona d[..]or | Pregon per eyll li peccador | Deo gratias
colofó: Deo gracias
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 28, 35 x 12, 1 x 2, 1 x 5, 11 x 12, 1 x 4
Note manquen els vv. 451-491 de l'edició de Galmés, a causa de la pèrdua d'un foli. De fet, la foliació antiga salta del 14 al 16, mentre que la moderna va del 95 al 96
Record Status Created 1992-05-08
Updated 2021-09-16