Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2158
Authors Desconegut
Titles Dicta philosophorum
Dictats dels filòsofs
Dictats dels filòsofs segons Rostano Constansi e altres filòsofs
Date / Place traduït 1501 - 1525 ca. (Sciència.cat)
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
Associated Persons Traductor: Jaume Mas (Naixement Bagà) [?]
References (most recent first) Tractat en: Cifuentes et al. (2018), Sciència.cat , n. op3195
Tractat en: Cifuentes (2006), La ciència en català a l’Edat Mitjana i el Renaixement. Segona edició revisada i ampliada 255
Tractat en: Cifuentes i Comamala (2004-05), “Les obres alquímiques “arnaldianes” en català a finals de l'Edat Mitjana”, Arxiu de Textos Catalans Antics 149
Subject ALQUÍMIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1655
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 289 (BITECA manid 1959)
Copied Jaume Mas (f. 1 i f. 194, el verb “trelladar” podria referir-se a l'acció de copiar més que no a la de traduir), 1501 - 1550 (ff. 1-197)
Tarragona [?] (f. 203v): Joan Josep Vela [?] (Cifuentes), 1551 [?] - 1587 [?] (ff. 198-205)
Location in witness ff. 182v-192
Title(s) Desconegut, Dictats dels filòsofs (tr. Jaume Mas), traduït 1501 - 1525 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 182v] Aci tractare dels dictats dels filozofs segons rosiano constansi diu e altres philosophs
text: la causa material del ou perfet e philosofico es laigoa per que ab aquella y per aquella tota obra se acabe … [ 192] … Nota dela asensio dela tera dela pedra philosofal quant se erben ab lajgoa pera enblanquir la tera pera ques fase sofre blanc y pera rubificar peraques fase sofre roig philosofal la qual dita asensio se deu fer apres dela separasio dels elements
Condition fragmentari
Record Status Created 1991-05-06
Updated 2018-05-23