Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2157
Name Pere Joan de Masdovelles, poeta
Sex H
Milestones Naixement Catalunya (principat)
Mort 1460 a.
Associated Persons germà de/d': Joan Berenguer de Masdovelles (Mossèn), Senyor de L'Arboç
nebot de/d': Guillem de Masdovelles, poeta
Affiliation poeta
fe catòlica romana
Author of texid 1361 Col·lectiu… Cançoner d'obres enamorades (París), compilat 1351 [?] - 1450 [?]
texid 1364 Col·lectiu… Cançoner de l'Ateneu, compilat 1455 [?] - 1460 [?]
texid 1377 Col·lectiu… Cançoner Vega-Aguiló (III), compilat 1390 - 1500
texid 4502 Pere Joan de Masdovelles, Dona d'onor qui viure vol honesta, escrit 1460 ad quem
texid 4503 Pere Joan de Masdovelles, L'ome d'onor qui trenque sa peraula, escrit 1460 ad quem
texid 4504 Pere Joan de Masdovelles, Liurada·us sou a mi no per amor, escrit 1460 ad quem
texid 4505 Pere Joan de Masdovelles, No penseu gens que metre hun jornal, escrit 1460 ad quem
texid 4506 Pere Joan de Masdovelles, Temps és stat que m'anàveu pastar, escrit 1460 ad quem
texid 4507 Pere Joan de Masdovelles, Tot ignorant se pense molt saber, escrit 1460 ad quem
Record Status Created 1992-09-19
Updated 2018-04-04