Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2157
City and Library Ciutat de Mallorca Societat Arqueològica Lul·liana
Collection: Call number 2
Title of volume B. RAMON LLULL | LOS | CENT NOMS DE DEU ( al llom)
Copied 1401 - 1500

External description
Writing surface Pergamí
Format 8au
Leaf Analysis ff.: IV + 1-199 + III (foliació moderna a llapis amb xifres aràbigues)
Collation a-z8 a8 b4/3; reclams centrats; signatures de quadern alfanumèriques; les des dos darrers quaderns en tinta vermella
Page Layout 18 línies (f. 2)
Size pàgina 126 × 97 mm (f. 2)
caixa 87 × 54 mm
Hand gòtica
Pictorial elements caplletres miniades, alternen blau i vermell amb decoració filiforme; rúbriques i calderons en vermell; el darrer text llatí d'altra factura, amb una caplletra il·luminada i orla al f. 197
State justificació a punta seca i mina de plom, amb la primera línia en blanc
Condition són en blanc els folis 118v i 141v. En bon estat, malgrat algunes taques d'humitat. Foliació moderna a llapis
Binding del s. XIX, en pell vermella amb daurats
Previous owners (oldest first) Antoni Serra (f. 198v: “Antoni Serre”)
Jeroni Rosselló i Ribera, erudit (1827 - 1902) 1902 ad quem
Estanislao de Kostka Aguiló i Aguiló, bibliòfil 1917 ad quem
Ciutat de Mallorca: Biblioteca de la Causa Pia Lul·liana
Ciutat de Mallorca: Societat Arqueològica Lul·liana 2
References (most recent first) Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Avenoza (1997), Inspecció personal
Pérez Martínez (1960), “Los fondos manuscritos lulianos de Mallorca”, Estudios Lulianos 88-90 , n. 729-40
Bohigas (1944), “Fondos manuscritos de Bibliotecas de Mallorca”, Biblioteconomía 13
Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 29 , n. d16
Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 218-19
Note els darrers fulls (197-199) duen proves de ploma, amb una lletra i distribució del text diferent

Internal Description
Number of texts in volume: 6
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2135
Location in volume ff. 1-118
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1662
Ramon Llull. Cent noms de Déu
Language català
Date escrit 1285
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Deus ab ta uirtut comença aquest libre qui es dels C. noms de deu
prol.: C6Om los sarrayns entenen prouar lur lig esser donada de deu per ço car lelcora es tan bell dictat que nol poria fer null hom semblant del segons ells diuen … [ 4] … en aquest libre eamaior difficultat posar tan soptil materia en rims que no es posar lalcora enlo dictat enque es posat
tit.: Primera feria matines
tit.: O deus
text: O3 Ens diuinal tu es deu per obrar | que en tu has axi com es deus per star | per que en tu null accident no pot star … [ 117v] … A uos mare de deu present | aquest xant qui nouellament | es fet auostre honrament
colofó: [ 118] Explicit psalterium raymundi in quo sunt centum nomina christi uirtuosissima ualde
Condition incomplet
Poetic Stanza 3 x 30, 1 x 27, 13 x 30, 1 x 27, 2 x 30, 1 x 27, 6 x 30, 1 x 33, 18 x 30, 1 x 27, 1 x 30, 3 x 33, 15 x 30, 1 x 33, 6 x 30, 1 x 27, 1 x 30, 1 x 27, 14 x 30, 1 x 33, 9 x 30, 1 x 15
Note en relació a l'edició de Galmés, manquen les terzines 10 del cap. IIII, 9 del cap. VIII, 8 del cap. XLVII i 4 del cap. LXXIV. Alguns versicles estan escrits al marge. El f. 118v és en blanc
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2136
Location in volume ff. 119-141
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1673
Ramon Llull. Hores de nostra dona santa Maria en rims
Language català
Date escrit 1276 - 1285
Incipits & explicits in MS acc.: [ 119] Deus en uostra uirtut comença ramon aquestes hores de nostra dona sancta maria e cantense al so dels hymnes
text: A3 honor del maior senyor | ihesu christ uull far per sa amor … [ 141] … Ala dolca dona damor | pregon per ell li peccador
colofó: Expliciunt ore beate uirgis marie
Poetic Stanza 1 x 28, 50 x 12, 1 x 4 [= 632 vv.]
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2357
Location in volume ff. 142-180
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3716
Ramon Llull. D'oració
Language català
Date escrit 1300-07
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 142] Jncipiunt oraciones
tit.: De oracio
text: V3Uyll departir oracio | en nou maneres e ues co | Primera de so que deus es | segona de so de que es … [ 180v] … El tractat sia corrigit | Si en res heu hi ay fallit | Sia sancta maria dat | e per sa amor sia amat | amen
colofó: Expliciunt oraciones
Condition incomplet
Poetic Stanza 1202 vv.
Note manquen els vv. 1-4670 de l'edició de Galmés
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2491
Location in volume ff. 181-189
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1679
Ramon Llull. Llibre d'home
Language català
Date escrit 1300-11
Incipits & explicits in MS tit.: [ 181] A deus facam oracio per samor e quens perdo
text: A3Or uos deus en uostra essencia, esser, natura e unitat … [ 189] … adorat hauem deus enles sues dignitats proprietats e uirtuts
Condition fragment
Note Una mà posterior ha afegit: “aquesta adoresio de les dicnitats de deu a feta lo reuerent mestre remon lul”
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 12641
Location in volume ff. 191v-192v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2538
Ramon Llull. Ador-te vera carn
Language català
Date escrit 1276 - 1283
Incipits & explicits in MS rubr.: De adorar lo precios cors de jhesu christ
text: A3Dor te uera carn e uer cors de jhesu christ lo qual est present a mos ulls corporals sots forma de pa la qual forma de pa no ador ans ador e beneesch lo sant cors precios … [ 192v] … per la tua uirtut sia deliurada del mortal enemich amen
Condition passatge
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 2137
Location in volume ff. 189v-195v
ff. 193-195 (Perarnau)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2489
Ramon Llull. Sényer Déus, qui est un
Language català
Date escrit 1276 - 1283
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 189v] ihesus maria
rubr.: les uirtuts creades ab ses filles son aquestes
text I: D3E abstinencia suauetat temor contriccio Speranca castetat continencia … sauiesa sanctetat deuocio ueritat obediencia
rubr.: los uicis capitals ab sos fills son aquests
text II: G2ola descreenca infidelitat ladronici descortesia luxuria … [ 190v] … mentida inmundicia falsia indeuocio desobediencia
text III: B3Eneyt es senyor deus dels pares nostres e loable e glorios enlos setgles e beneyt es lo nom … [ 191v] … en lo setgle dels setgles amen e al loable e glorios en los segles beneyt etc.
rubr.: De adorar lo precios cors de jhesu christ
text IV: A3Dor te uera carn e uer cors de jhesu christ lo qual est present a mos ulls corporals sots forma de pa la qual forma de pa no ador ans ador e beneesch lo sant cors precios … [ 192v] … per la tua uirtut sia deliurada del mortal enemich amen
rubr.: Aquesta oracio damunt dita compone maestre ramon lull e axi ma \tex/ aquesta seguent
text I: [ 193] S3Enyor deus qui est un en trinitat de persones e unitat de essencia tu ador lou e beneesch … [ 195] … al dia del iudici bons e mals los bons ala gloria sens fi los mals a pena perdurable
text II: [ 195v] B3Eneyt sia lo senyor deu de israel car ha insitat e feta la redempcio del seu poble … [ 196v] … en lo dia de la sua demostracio a israel
Condition passatge
Note d'aquests textos, el que comenca “De adorar lo precios cors” també es copia als mss. 875 i 11559 de la BN de Madrid
Record Status Created 1992-05-08
Updated 2004-09-11