Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2156
Name Francí Guerau (Floruit 1440 [?] - 1460 [?])
Sex H
Milestones Floruit 1440 [?] - 1460 [?]
Lloc vinculat Barcelona
Author of texid 1361 Col·lectiu… Cançoner d'obres enamorades (París), compilat 1351 [?] - 1450 [?]
texid 1364 Col·lectiu… Cançoner de l'Ateneu, compilat 1455 [?] - 1460 [?]
texid 3298 Francí Guerau, Bellesa gran vostre cors il·lumina, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 3299 Francí Guerau, Cert, com no·us veig, senyora de mon cor, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 3300 Francí Guerau, De mi·us record, senyora, mia vida, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 3297 Francí Guerau, E qui porà, donzella virtuosa, escrit 1451-04-01 a quo
texid 3301 Francí Guerau, Sí co·l malalt que la febre·l combat, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 3302 Francí Guerau, Un gran enuig dins mon cor sent causar, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 3303 Francí Guerau, Un gran espant de tots espants major, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
References (most recent first) Tractat a Beltran i Pepió (2003), “Copisti e canzonieri: i canzonieri di corte”, Cultura Neolatina 132
Tractat a Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 3:26 i 60
Record Status Created 1992-09-19
Updated 2018-04-06