Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2152
Name Francesc Martí Gralla (Mossèn), poeta
Sex H
Milestones Floruit 1439
Lloc vinculat Lleida
Associated Persons amic de/d': Joan Berenguer de Masdovelles (Mossèn), Senyor de L'Arboç
Affiliation poeta
Author of texid 1361 Col·lectiu… Cançoner d'obres enamorades (París), compilat 1351 [?] - 1450 [?]
texid 3292 Francesc Martí Gralla, Estrem voler, per mala ssort, me tempta, escrit 1420 [?] - 1440 [?]
texid 3293 Francesc Martí Gralla, Mossen Johan: seguons hopenio, escrit 1420 [?] - 1440 [?]
Record Status Created 1992-09-19
Updated 2018-04-04