Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2150
City and Library València Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio
Collection: Call number Ms. 243 | Antic CCLVI
Title of volume COPIA DEL M.S. | DE PERTUSA ( al teixell, en lletres daurades)
Copied 1440 a quo

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 1 + 1-453 + I
Collation 1-1810 1912 20-3410 35-4216 438/
Page Layout 42 línies (f. vi)
35 línies (f. cxcvj)
75 línies (f. 448)
Size pàgina 294 × 215 mm (f. vi)
caixa 161 × 104 mm (f. vi)
caixa 164 × 106 mm (f. cxcvj)
caixa 250 × 110 mm (f. 448 mides aproximades)
Hand semigòtica amb influència a les astes de la bastarda, diverses mans
Watermark altres l'atapeïment de la tinta no permet distingir-les amb claredat
Pictorial elements sense decoració, espai en blanc per a caplletres i rúbriques que el copista va deixar anotades al marge inferior dels folis; als ff. 331-446 les rúbriques i tocs en algunes lletres són en tinta vermella
Other features Justificació: a mina de plom; la justificació regular acaba al f. 446 amb el text del Memorial, les addicions van copiades sense caixes
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: en alguns folis són visibles petites perforacions rodones senyalant la posició de les línies verticals, especialment al marge inferior
Reclams: horitzontals centrats, la majoria sense decorar
Condition en bon estat, amb algunes taques d'humitat; la tinta traspassa una mica els fulls, però no ha arribat a estripar-ne cap. Conserva part d'una foliació antiga en xifres romanes feta a tinta, amb errades i que s'ha retallat a la part final del manuscrit, per la qual cosa farem referència a la foliació moderna en vermell. Errades a la foliació antiga: 290 (per 280), punt a partir del qual trobem la foliació moderna.
Binding del s. XIX, pergamí sobre cartó, llom amb daurats, teixell verd, talls tintats de vermell; guardes de paper d'aigües
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Còpia de manid 1802 MS: València: Catedral, Ms. 267. València: Francesc de Pertusa, 1440-12-06. Francesc de Pertusa, Memorial de la fe cristiana, escrit 1440-12-06 ad quem.
manid 1802 MS: València: Catedral, Ms. 267. València: Francesc de Pertusa, 1440-12-06. Francesc de Pertusa, Memorial de la fe cristiana, escrit 1440-12-06 ad quem.
References (most recent first) Tractat a: Flors Bonet (2014), “Un teòleg laic del segle XV. Francesc de Pertusa i el seu Memorial de la fe catòlica”, Homenatge a Germà Colón Domènech. Labor omnia improbus vincit 28-29
Descrit per: Avenoza (2007), Inspecció personal
Tractat a: Bayerri i Bartomeu (1962), Los códices medievales de la Catedral de Tortosa. Novísimo inventario descriptivo 320
Catalogat a: Olmos y Canalda et al. (1943), Códices de la Catedral de Valencia. Segunda edición, refundida y notablemente aumentada , n. 243
Catalogat a: Massó Torrents (1903-06), “Manuscrits catalans de València”, Revista de Bibliografia Catalana 3: 67 , n. XIII
Note és còpia del Ms. 267 d'aquesta mateixa biblioteca. La mateixa mà que va posar el títol al 106 s'ha ocupat d'anotar el títol del foli de guardes d'aquest manuscrit. El foli preliminar de guardes (recto i verso) duu anotacions sobre l'autor i l'obra. A l'interior del volum no hi ha anotacions de lectura, però sí notes marginals del mateix tipus que l'original que copia

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2128
Location in volume ff. i-446
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1834
Francesc de Pertusa. Memorial de la fe cristiana
Language català
Date escrit 1440-12-06 ad quem
Incipits & explicits in MS tit.: [ i] prohemj prologus
rubr.: prohemj en lo qual se conte breument ço que tracta lo present memorial
prol.: [p]15er ço com tem queles rahons escanpades per diuerssos libres … [ iiv] … la fe ne la enatua ne la demenuex ne per contra lo merit de aquella
tit.: capitol primer que post differencies de creure Rubrica
text: [v]3enjnt donchs ala materia deu esser notat quell entenjment ha dos actes … [ 446v] … perque reuera nou fos sots la qual raho de be poria la uoluntat elegir o uoler la anjchillacio del seu esser e ho suficiat […] [acaba amb una fórmula llatina amb moltes abreviatures
colofó: Ffou acabat lo present memorial agloria et laor de nostre senyor deu ihesuchrist permi francesch de pertusa enla Ciutat de ualencia enlo dia de sant njcolau enora de matines qujs contaua a sis de deembre del any dela natiuitat de nostre senyor deu ihesuchrist Mcccc xxxx
escat.: Qui potest capere capita qui autem capere non poterit oret e laboret ut dt agustinus jn quondam sermone
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 9518
Location in volume ff. 447-453
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1834
Francesc de Pertusa. Memorial de la fe cristiana
Language català
Date escrit 1440-12-06 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 447] secuntur Aditiones prima aditio
text: [p]2er ço com jn de eternjtate dei … [ 453] … dessus jn materia de trinjtate c xxxvijo jn fine
Record Status Created 1992-05-07
Updated 2022-12-07